אייל בוגנים, משנה למנכ"ל דורסל: "מעריכים כי השנה תסתיים בתוצאות שיא"

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2022 הסתכמו בכ-19.7 מיליון שקל, גידול של 14% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

 

 

 
Image by Jason Goh from PixabayImage by Jason Goh from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2022

בתשעת החודשים הראשונים של 2022 גדלו ההכנסות ב-20% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-55.6 מיליון שקל;

רווח ההפעלה (NOI) לתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-45.6 מיליון שקל, גידול של 19% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד;

גידול של 35% ברווח הנקי ברבעון השלישי שהסתכם בכ-31 מיליון ש"ח;

דירקטוריון דורסל החזקות  החליט על חלוקת דיבידנד בסך כולל של 10 מיליון שקל לבעלי המניות;

הנתונים הכספיים מתייחסים לחברה דורסל (ב.א.ז) בע"מ, שהיא החל מתאריך 6 בנובמבר, 2022, חברה פרטית מדווחת בבעלותה המלאה של דורסל החזקות בע"מ. החל מדוח 31 בדצמבר 2022 יכללו תוצאות דורסל החזקות את תוצאות דורסל (ב.א.ז).

מר אייל בוגנים, המשנה למנכ"ל דורסל, אמר: "תוצאות השיא מפעילות השכירות של דורסל מעידות על יכולתה של החברה להמשיך לצמוח גם בתנאי המקרו המשתנים. הצלחנו גם ברבעון הזה להגדיל משמעותית  את ההכנסות והרווח הנקי.  

במהלך הרבעון ביצענו שינוי מבני משמעותי, בו פוצלה חברת דורסל מסינאל. הפיצול ואיתנות הפיננסית של החברה - החוב הנמוך וההכנסות הגבוהות מהסכמי השכירות - מאפשרים לדורסל לבחון כעת הזדמנויות עסקיות של הרחבת הפעילות.

אנחנו מרוצים מאוד מההשקעה שביצענו ברכישת הקניון בקפריסין, חודשי הקיץ היו טובים מאוד, ואנחנו תקווה כי יחד עם התוצאות בתקופת חגי דצמבר, יגיע הקניון לתוצאות שיא, להערכתנו תסתיים השנה בגידול משמעותי ביחס ל 2021, אנחנו מעריכים כי ה NOI לשנת 2022 יעמוד על כ 8 מיליון אירו, המשקף תשואה נאה ביחס להשקעתנו."

דורסל מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2022. החברה פועלת ביזום בניה ורכישה של נכסים מניבים לענף ההיי-טק, המשרדים, המסחר, הלוגיסטיקה והתעשיה בארץ ובחו"ל. 

הכנסות החברה מדמי שכירות ומכירת חשמל ברבעון השלישי לשנת 2022 צמחו בכ-14% והסתכמו לשיא של כ-19.7 מיליון שקל, לעומת 17.3 מיליון שקל ברבעון השלישי לשנת 2021. סך ההכנסות במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2022 מדמי שכירות ומכירת חשמל הסתכמו בכ-55.6 מיליון שקל, גידול של 20% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד אז עמדו ההכנסות על 46.5 מיליון שקל.

הגידול בהכנסות נובע בעיקרו מרכישת שלושה נכסים באנגליה אשר בוצעו בשנת 2021, ומנכס רביעי שנרכש השנה.

ה -NOI ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכם בשיא של 45.6 מיליון שקל, גידול של 19% בהשוואה לרווח של 37.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-FFO עמד בתשעת החודשים הראשונים של 2022 על 22.9 מיליון שקל, גידול של  40% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד אז עמד על 16.3 מיליון שקל. 

הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי לשנת 2022 גדל ב-35% ועמד על 31 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 23 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים השנה גדל הרווח הנקי  בכ-75% והסתכם בכ-62 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-35.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

סך החוב של החברה (בנקים ואג"ח) עומד על 534 מיליון שקל כאשר לחברה אין כל חשיפה למדד המחירים ומחצית ממנו בריבית קבועה. הריבית הממוצעת על החוב עומדת על 3.5%.

שיעור התפוסה הממוצע בנכסי החברה ברבעון השלישי לשנת 2022 עמד על כ מ-98%. 

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך כולל של 10 מיליון שקל לבעלי המניות.

נכון ליום 30 בספטמבר 2022, ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-414 מיליון שקל, כ-38% מסך המאזן. יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה, ליום 30 בספטמבר 2022, הסתכמה לסך של כ-63.2 מיליון שקל. 

לגרף דורסל לחצו כאן

32 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 51.71 מיליון בדורסל
קרנות נאמנות שמחזיקות את דורסל. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אלטשולר שחם יתר

4.12%

13129843.68

אלטשולר שחם נדל"ן

3.28%

9126031.62

פסגות יתר

1.5%

1027688.28

אלטשולר שחם סופה מניות

0.88%

11068975.68

FOREST מניות

0.81%

1045598.58

אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING

0.62%

6110773.44

מיטב LONG RUN

0.48%

1049370

פסגות חברות פלוס 

0.47%

468350.4

מיטב 40/60

0.28%

338796.6

הראל מחקה ת"א מניב ישראל 

0.26%

50590.68


x