יבוא כלי רכב - המגמה ממשיכה החודש, מייבאים יותר כלי רכב

עלייה משמעותית החודש ביחס ליולי שנה שעברה, וגם בנתונים מתחילת השנה | מגמה הפוכה ביבוא מוצרי חשמל לבנים

 

 

 
Image by PublicDomainPictures from PixabayImage by PublicDomainPictures from Pixabay
 

רשות המסים בישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/08/2023

יבוא כלי רכב

בחודש יולי 2023 נרשם יבוא בהיקף של 27,834 כלי רכב (פרטיים) לעומת 19,841 ביולי 2022, עליה של 40.3%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-985 כלי רכב לעומת 958 ביולי 2022, עליה של 2.8%.

בחודשים ינואר-יולי 2023 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב-168,381 לעומת 152,620 בתקופה מקבילה אשתקד, עליה של 10.3%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב-6.7% בתקופה זו והגיע להיקף של – 7,004.

נתוני המגמה מצביעים על עליה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מאפריל 2022.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

בחודש יולי 2023, בהשוואה ליולי 2022, נרשמה ירידה ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים, פרט למייבשי כביסה. במקררים, מכונות כביסה ומדיחי כלים חלה ירידה של 0.1%, 25.7% ו- 59.6% בהתאמה. יבוא של מייבשי כביסה עלה ב- 29.3% ביולי 2023 לעומת יולי 2022.

במצטבר בחודשים ינואר-יולי 2022 נמצא יבוא של מוצרי החשמל הלבנים בירידה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, פרט למכונות כביסה. יבוא של מקררים, מייבשי כביסה ומדיחי כלים ירד ב- 11.9%, 5.7% ו- 44.5% בהתאמה.

ביבוא טלוויזיות נמשכה הירידה מחודש מרץ ובחודש יולי הינה  בשיעור של 6.3% לעומת יולי 2022. במצטבר ישנה ירידה משמעותית יותר בשיעור של 34.1%.

ביולי 2023 נצפתה עליה בכמויות יבוא סיגריות בשיעור של 5.4% . בהכנסות ממס קניה על יבוא סיגריות נרשמה עליה של 9.1%.

ערך יבוא טבק אחר, הכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום, ירד ביולי 2023 בשיעור של 2.1% לעומת יולי 2022.

סה"כ ערך כלל היבוא בחודש יולי 2023 הסתכם ב – 7.9 מיליארד $, ירידה של 9.7% לעומת ערך היבוא ביולי 2022. במצטבר בינואר – יולי 2023 נרשמה ירידה של 12.8% לעומת ינואר – יולי 2022.

נתוני מגמה מצביעים על התייצבות לאחר ירידה בערך יבוא.

מנתוני יוני 2023 עולה כי נרשמה עליה בכמות השיווק של בנזין וסולר בשיעור של 4.1% ו- 2.3% בהתאמה.x