חושש ממיתון? זה המסר של בנק ישראל למערכת הבנקאית

בפגישה בבנק ישראל עם נציגי המערכת הבנקאית הועבר כי מצופה מהבנקים להתאים את ההפרשות כבר בדוחות לרבעון השני

 

 
נגיד בנק ישראל אמיר ירון, צילום מסך לע״מנגיד בנק ישראל אמיר ירון, צילום מסך לע״מ
 

דניאל דותן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/08/2023

בפגישה שנערכה בין סגן המפקח על הבנקים, אור סופר, עם סמנכ"לי הכספים בבנקים, הוא העביר להם את המסר כי בנק ישראל מצפה מהם להגדיל את ההפרשות הקבוצתיות להפסדי האשראי ולהתאים אותן לאי הוודאות הגוברת וכן להתפתחויות שונות בסביבה העסקית.

המסר הברור שהועבר על ידי בנק ישראל לנציגי הבנקים הוא, שהתאמת ההפרשות להפסדי האשראי צריכה להיעשות כבר בדוחות לרבעון השני. 

המסר מגיע ככל הנראה, בהמשך לביקורת הציבורית על הרווחים הגבוהים של הבנקים והציפייה של נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, לכך שיעניקו הטבות ללקוחות.

עליית הריבית והאינפלציה לעומת הריביות הנמוכות על פיקדונות שהבנקים העניקו לציבור בשנת 2022 הגדילו את הכנסות הבנקים ממימון ביותר מ-50%. הבנקים הגדולים, לאומי, הפועלים, מזרחי טפחות ודיסקונט סיימו את 2022 עם רווח נקי מצטבר של 22.2 מיליארד שקל - עלייה של 31% ברווח הנקי לעומת 2021. הזינוק ברווחים הוא תוצאה של עליית הריבית אשר ייקרה את החזרי ההלוואות של הציבור. 

לצד זאת, הסכום הכולל בחשבונות העו"ש של הציבור בשנת 2022 הגיע ל- 600 מיליארד שקל – סכום אשר הבנק אינו משלם עבורו ריבית.

שיעור ההפרשות להפסדי אשראי בשנת 2022

לעומת הגידול בהכנסות וברווחים, שיעור ההפרשות של הבנקים להפסדי אשראי היה נמוך אשתקד ועמד על כ- 0.15% בממוצע. ברבעון הרביעי של השנה, הגדילו הבנקים את ההפרשות להפסדי אשראי על מנת להתכונן לאפשרות של עלייה בהיקף ההלוואות לשיעור ההפרשה מתיק האשראי שעמד על ממוצע של למעלה מ- 0.3% מהתיק, אולם שיעור זה עדיין נחשב לנמוך.

כעת בנק ישראל מצפה מהבנקים להגדיל את ההפרשות להפסדי אשראי במידה ניכרת המתאימה יותר למצב של משבר. 

מבנק ישראל נמסר בתגובה: ״איננו מתייחסים לשיח מקצועי פרטני של הפיקוח עם הגופים המפוקחים. כתמיד, בנק ישראל עוקב אחר כלל ההתפתחויות הכלכליות המשמעותיות ונוהג בהתאם".
 

x