אב-גד: הוועדה המקומית אישרה להפקיד התב"ע בפרויקט התחדשות עירונית בכפר סבא

היקף ההכנסות הצפוי של הפרויקט עומד על כ- 151 מיליון שקל (לא כולל מע"מ)

 

 

 
Image by wirestock on FreepikImage by wirestock on Freepik
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/08/2023

אב-גד החזקות, העוסקת בייזום ובניה למגורים בשוק ההתחדשות העירונית, מעדכנת כי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בכפר סבא, אישרה להפקיד בתנאים את התב"ע בפרויקט התחדשות עירונית, של החברה, ברחוב בן גוריון 13 ו-15, בכפר סבא.
 
במסגרת הפרויקט ייהרסו שני מבני המגורים הקיימים, בהם סה"כ 27 יח"ד ובמקומם יוקמו 2 בניינים חדשים אשר יכללו 84 יח"ד (מתוכן 27 יח"ד שייכות לבעלי הזכויות בקרקע ויתרת 57 יח"ד יהיו בבעלות ולשיווק חברת הפרויקט).

היקף ההכנסות הצפוי של הפרויקט עומד על כ- 151 מיליון שקל (לא כולל מע"מ) והיקף ההוצאות הצפויות של החברה הינו כ- 123 מיליון שקל (לא כולל מע"מ).

x