ארנון אהרון, מנכ"ל לודן: "תוצאות הרבעון משקפות את הגמישות העסקית והזהירה של הקבוצה"

צמיחה של 16% בהכנסות ברבעון השני ל-163 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד | תגובה חיובית במניה

 

 

 
Image by fabrikasimf on FreepikImage by fabrikasimf on Freepik
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/08/2023

שיא ברווח הנקי ברבעון השני – 8.4 מיליון שקל.

תוצאות החציון הראשון משקפות קצב הכנסות שנתי של 650 מ' ש'.

לודן מיישמת את התוכנית האסטרטגית להרחבת פעילות הקבוצה ומציבה יעדים עסקיים למנועי הצמיחה לשנים הקרובות: 

שימת דגש על הכנסות חוזרות 

מהוות כ-30% מסך הכנסות מגזר תוכנה ובקרה כבר בשנת 2023. 

יצירת הכנסה קבועה מטעינת ציי כלי רכב חשמליים ורכב פרטי; במודל חיוב חודשי עם יעד הגעה ל-5,000 אוטובוסים ו-5,000 עמדות טעינה בחניוני רכב פרטי.

כניסה לראשונה לתחום סליקת אשראי וקבלת עמלות בגין נסיעות בתחבורה ציבורית וטעינה חשמלית בחניוני רכב פרטי עם יעדים לחמש שנים.

הרחבת הפעילות בתחום התשתיות האזרחיות 

יעד מכירות של 70 מיליון שקל בתוך שנתיים לביצוע פרויקטי מערכות מבנה ותשתיות אזרחיות עם יעד EBITDA גבוה מהקיים כיום בקבוצה.

חיזוק תחום שיקום קרקע ומי תהום באתרים המוסבים לנדל"ן.

זכיות בשוק שירותי ההנדסה ברומניה

הסכמים חדשים לפרויקטי תחנות כוח גרעיניות בשוק הממשלתי והאזרחי 

חברת לודן הנדסה פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2023 ומדווחת על הכנסות שיא ורווח נקי של 8.4 מיליון שקל.

ההכנסות ברבעון השני של 2023 הסתכמו בכ-163 מיליון שקל, גידול של 16% בהשוואה לכ-141 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול בהכנסות מיוחס לגידול במחזור ההכנסות של פעילות ההנדסה במערב אירופה של 14 מיליון ש"ח, גידול שבחלקו נבע מתיסוף בשער היורו ביחס לשקל.

הכנסות מגזר הנדסה צמחו ברבעון השני של 2023 ב-17% לסך של 117 מיליון שקל, בהשוואה לכ-100 מיליון שקל ברבעון המקביל. 

הכנסות מגזר תוכנה ובקרה הסתכמו ברבעון השני של 2023 ב-48.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-42.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.  

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2023 הסתכם בכ-18 מיליון שקל, גידול של 15% בהשוואה לכ-15.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני נאמד ב-11.1% מסך ההכנסות, בדומה  לשיעור הרווח הגולמי ברבעון המקביל.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2023 הסתכם בכ-12 מיליון שקל, כ-7.4% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-9.6 מיליון שקל, כ-6.9% מסך ההכנסות ברבעון המקביל. הרווח התפעולי ברבעון השני של 2023 הושפע במיוחד מגידול בתחום התוכנה ובקרה ופעילות ההנדסה בחו"ל. 

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של 2023 בכ-8.4 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-6.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. 

ההון העצמי מסתכם נכון לסוף הרבעון השני של 2023 ב-135 מיליון שקל, גידול של 9.8% בהשוואה לכ-123 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההון העצמי מהווה 34% מסך המאזן. 

בחודש אפריל 2023 חילקה לודן דיבידנד של 11.5 מיליון שקל, ובסך הכל חילקה החברה בגין רווחי 2022 דיבידנד בסך 17.3 מיליון שקל בהתאם למדיניות הדיבידנד שאושרה.

מנכ"ל לודן ארנון אהרון מעדכן שלאחרונה הצטרפה חברת ברנד (הציבורית) כבעלת עניין בחברת לודן, עם אחזקות של כ-20% מהמניות המונפקות. "אנחנו מברכים על הצטרפותה של ברנד לקבוצת מחזיקי המניות בלודן, כקבוצה, הכוללת גם את חברת מרגל, המוכרת היטב בקרב התעשיה הישראלית ובעולם התשתיות האזרחיות."

ארנון ציין עם פרסום הדוחות כי "לודן ממשיכה לצמוח ומציגה הכנסות שיא לרבעון בעיקר על רקע גידול בפעילות ההנדסה בחו"ל ותחום התוכנה ובקרה. תוצאות הרבעון השני משקפות היטב את הגמישות העסקית והזהירה שבעסקי הקבוצה ואת היכולת של לודן להתנהל אל מול תנאי שוק משתנים תוך שמירה על רווחיות גבוהה. 

"לודן ממשיכה ביישום המהלכים האסטרטגים מתוך ראיה וניתוח השינויים בשווקים. 

בהסתכלות קדימה, לודן ערוכה היטב להמשך צמיחה על בסיס פרויקטי התשתית הגדולים אשר לא הושפעו או הושפעו בצורה מינורית, בתחומי: התחבורה הציבורית, תעשיות ביטחוניות ומבני ציבור. החברה ממשיכה ביישום התוכנית האסטרטגית לטובת הרחבת פעילות הקבוצה וכניסה לתחומים משלימים, תוך השגת יתרונות לגודל וחיזוק הרווחיות".    


35 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 12.02 מיליון בלודן
קרנות נאמנות שמחזיקות את לודן. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

דולפין מניות 

2.79%

313970.72

דולפין גמישה

2.69%

566823.59

סיגמא מניות ישראל 

2.64%

3730835.63

אי.בי.אי. יתר

2.39%

1013844.81

אילים מניות תשתיות

1.67%

507427.57

פסגות יתר

1.31%

668938.07

אלפי בנדק מניות ישראל

1.05%

223752.52

פורטה מניות

1%

1095710

פסטרנק שהם מניות Mid Cap ישראל

0.99%

223183.32

פסגות גמישה

0.72%

118706.66


x