האסטרטגיה של מנכ"ל איילון עובדת - איילון ביטוח ממשיכה להציג רווחים - המניה מזנקת

בצל השינויים שעובר ענף הביטוח, ממשיכה איילון ביטוח לשמור על רווחיות רצופה. ברבעון השני עלה הרווח הכולל לכ-24.8 מיליון שקל גידול של 49% מול הרבעון המקביל אשתקד; במחצית עברה איילון לרווח של כ-33.1 מיליון שקל

 

 

שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגרשרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2023

סך הפרמיות ברבעון השני ובמחצית הראשונה לשנת 2023 עלו בכ-20.5% ובכ-16.5% בהתאמה >>> במחצית השנה רשמה איילון תשואה על ההון של 10% במונחים שנתיים;

שרון רייך, מנכ"ל איילון ביטוח: "ענף הביטוח ניצב בפני אתגרים במגוון חזיתות, ואנו כחברת ביטוח גדולה מתאימים את  עצמנו למציאות המשתנה כשטובת מבוטחינו לנגד עינינו וזאת באמצעות פיתוח סל מוצרים מגוון, לצד שירות מהיר ויעיל ויישום אסטרטגיה ממוקדת ארוכת טווח, אנו פועלים כל העת לשמר את מיצובנו הטוב ובידולנו אל מול המתחרות בשוק. לא מובן מאליו, אם כן, שאיילון ממשיכה להציג גם ברבעון הנוכחי שיפור נוסף ברווחיות  – רבעון חמישי ברציפות – לצד גידול בפרמיות.

השיפורים שהצגנו ברבעון הינם פועל יוצא של המשך יישום האסטרטגיה העסקית שהתווייתה הנהלת החברה. במהלך הרבעון השני אף זכינו לדירוג הגבוה ביותר, 'פלטינה פלוס' במדד 'מעלה ESG' לאחריות תאגידית לשנת 2023. דירוג זה משקף לא רק את החשיבות שאנו מייחסים לתחום האחריות התאגידית, אלא גם את המאמץ וההשקעה היומיומית שלנו בהטמעת שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים שנועדו לשרת, בראש ובראשונה, את מבוטחי החברה. בכוונתנו להמשיך לפעול ללא לאות גם במחצית השנייה של השנה למען פיתוח מוצרי ביטוח שונים ומתן שירות מקצועי שיעניקו ערך אמיתי למבוטחינו".

איילון ביטוח פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2023. 

במהלך הרבעון השני רשמה החברה עלייה של כ-48.6% ברווח הכולל שהסתכם בכ-24.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-16.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במהלך המחצית הראשונה של 2023 עברה החברה לרווח כולל של כ-33.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-59.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בתקופת הדוח וברבעון השני, רשמה החברה רווח פיננסי (ללא השפעת ריבית) ביחס להפסד פיננסי בתקופות מקבילות, זאת כתוצאה מתשואות חיוביות בשוק ההון, אשר השפיעו על תיק הנוסטרו – כל זאת לעומת תשואה שלילית שנרשמה בתקופות המקבילות אשתקד. 

הודות לפעילותה הענפה של החברה והצעת סל מוצרים תחרותיים בכל תחומי פעילותה, צמחה איילון להיות החברה החמישית בגודלה בכל הקשור לביטוחי "ביטוח כללי", השלישית בגודלה בביטוחי "עסקים" ומובילה במתן מגוון פתרונות בתחומים העסקיים.  

יחס כושר הפירעון,בתקופת הפריסה, נכון ליום 31 בדצמבר 2022, עומד על 106% (לעומת 101% ליום 31 בדצמבר 2021).

סך דמי ביטוח ברבעון השני עלו בכ-20.5% לכ-994.8 מיליון שקל, לעומת סך דמי ביטוח של כ-824.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה עלו סך דמי הביטוח בכ-16.5% לכ-2.09 מיליארד שקל, לעומת סך דמי ביטוח של כ-1.79 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום הביטוח הכללי, גדל היקף הפרמיות ברבעון השני בכ-28.6% לכ-692.5 מיליון שקל, לעומת 538.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה גדל היקף הפרמיות בכ-21.5% לכ-1.48 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-1.22 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהיקף הפרמיה נובע מכל ענפי הפעילות.

בתחום ביטוח החיים, הסתכם היקף הפרמיות ברבעון השני בכ-157.3 מיליון שקל, לעומת היקף של כ-163.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הסתכם היקף הפרמיות בכ-318.8 מיליון שקל, לעומת היקף של 329.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בפרמיות בגין פוליסות מנהלים.

בתחום ביטוחי הבריאות, גדל היקף הפרמיות ברבעון השני בכ-18.1% לכ-144.8 מיליון שקל, לעומת כ-122.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה גדל היקף הפרמיות בכ-18.5% לכ-289 מיליון שקל, לעומת 243.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מעלייה בהיקף המכירות של פוליסות הוצאות רפואיות פרט, פוליסות בריאות קולקטיב ופוליסות עובדים זרים.

תוצאות הפעילות לפי מגזרים

במגזר הביטוח הכללי רשמה החברה ברבעון השני רווח כולל של כ-61.2 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-43.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה רשמה החברה במגזר רווח כולל של 89.8 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של כ-57.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר ביטוח הבריאות רשמה החברה ברבעון השני הפסד כולל של כ-9.2 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-17.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה רשמה החברה במגזר הפסד כולל של 24.7 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-50.3 מיליון שקל. 

במגזר ביטוח החיים וחסכון ארוך טווח רשמה החברה ברבעון השני הפסד כולל של כ-20.3 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של כ-34.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה רשמה החברה במגזר הפסד כולל של 18.5 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של כ-56.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ממאזן החברה עולה כי, נכון ליום 30 ביוני 2023, מנהלת איילון ביטוח נכסים בהיקף כולל של כ-15.9 מיליארד שקל. הון החברה הסתכם בכ-673 מיליון שקל.

אירועים נוספים בתקופת הדוח ולאחריו:

החברה זכתה בדירוג "פלטינה פלוס", הדירוג הגבוה ביותר, במדד "מעלה ESG" לאחריות תאגידית לשנת 2023.

החברה דורגה בדירוג "150 החברות האמינות ביותר בישראל", ע"י חברת המידע הבינלאומית Statista. איילון ביטוח דורגה במקום ה-20 בקרב חברות הפיננסים, הפינטק והביטוח בישראל. 

לגרף איילון לחצו כאן

24 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 6.42 מיליון באיילון
קרנות נאמנות שמחזיקות את איילון. לרשימה המלאה
x