מדד מנהלי הרכש נותר יציב בקירוב בחודש יולי 2023

 

 

 
Photo Georgy Dzyura Dreamstime.comPhoto Georgy Dzyura Dreamstime.com
 

כלכלני הפועלים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2023

מדד מנהלי הרכש לחודש יולי עלה בשיעור מזערי של 0.1 נקודות לרמה 48.3 נקודות, שמצביעה על התכווצות בפעילות. רמת המדד דומה לממוצע העולמי. רכיבי המדד העיקריים, למעט רכיב ההזמנות המקומיות, ירדו החודש. רכיבי ההזמנות ליצוא והתעסוקה מצביעים מזה שישה חודשים על התכווצות בפעילות. רכיב תפוקות הייצור ירד החודש ב-0.2 נקודות אולם הוא נמצא מזה חודשיים במגמת התרחבות. מנגד רכיב ההזמנות המקומיות עלה החודש ב-3.2 נקודות, וקיזז במעט את השפעת ירידת הרכיבים האחרים.


מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, נשאר ללא שינוי החודש ברמה של 48.7 נקודות. המדד נמצא מזה אחד עשר חודשים מתחת לרמה של 50 נקודות. בארה"ב מדד ה-ISM עלה במעט לרמה של 46.4 נקודות מ-46.0 נקודות. מדד מנהלי הרכש בגוש האירו ירד לרמה של 42.7 נקודות מ-43.4 נקודות, ומדד מנהלי הרכש בסין (Caixin) ירד לרמה של 49.2 נקודות מ-50.5 נקודות בחודש הקודם. 


כלכלני בנק הפועלים: רמת המדד בישראל מצביעה על התכווצות בפעילות. מגזר התעשייה בעולם מציג ביצועי חסר לעומת מגזר השירותים, והמצב בישראל לא שונה. נתוני החשבונות הלאומיים לרבעון השני של השנה הציגו צמיחה בשיעור שנתי של 3%, אך הרכבה מאותת על האטה. בדומה למשתקף ממדד מנהלי הרכש, היצוא התעשייתי ירד ברבעון השני בשיעור שנתי של 8.5%, בעוד שצריכת מוצרי תעשייה בארץ גדלה ב- 2.7%. 

מדד הייצור התעשייתי בשנה האחרונה מראה על קיפאון, ואף ירידה קלה בייצור התעשייתי ללא הטכנולוגיה העילית. בחודשים האחרונים התמונה מעט חיובית יותר הודות לעלייה ביצוא הביטחוני.

x