"נופר אנרגיה" מסכמת רבעון חזק נוסף - המניה עולה

153 קרנות נאמנות מחזיקות סה"כ 73.27 מיליון שקלים בנופר אנרג׳י. עם תנופת צמיחה יוצאת דופן בפעילות העסקית וגידול בהספק הפרויקטים המחוברים לכ-957 מגה-ואט בישראל, באיטליה, בספרד, בארה"ב ברומניה ובפולין

 

 

 
נדב טנא, מנכ״ל נופר אנרגיה, צילום: אורן בירןנדב טנא, מנכ״ל נופר אנרגיה, צילום: אורן בירן
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/08/2023

החברה מדווחת על התקשרות בהסכמי מימון ואופטימיזציה עם Goldman Sachs עבור פרויקט Buxton, פרויקט אגירה של החברה בבריטניה, אשר הקמתו צפויה להסתיים השנה.

שיתוף הפעולה עם Goldman Sachs הינו אבן דרך משמעותית בפעילות האגירה של החברה, אשר מקדמת פרויקטי אגירה בהיקף של כ-8.4 ג'יגה-ואט שעה בבריטניה, באיטליה, בארה"ב, בספרד, ביוון, בפולין ובישראל.

הספק הפרויקטים המחוברים ובשלבי הקמה  הינו כ-2,030 מגה-ואט מערכות סולאריות וכ-990 מגה-ואט שעה מתקני אגירה, אשר צפויים להניב הכנסות שנתיות של כ-1.44 מיליארד ש"ח.

במהלך החציון החברה השלימה סגירות פיננסיות בפרויקטי Utility ואגירה באירופה בסך של כ-600 מיליון ₪ וביצעה גיוסי הון ואג"ח בהיקף של למעלה ממיליארד ₪.

ההון העצמי הכולל של החברה צמח ל2.86 מיליארד ש"ח, היא מחזיקה במזומנים, שווי מזומנים ומסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של כ-2.04 מיליארד ש"ח ויחס הון עצמי למאזן של כ- 55%.

"נופר אנרגיה" מדווחת על התקשרות בהסכמי מימון ואופטימיזציה עם Goldman Sachs, עבור פרויקט האגירה Buxton , אותו מקימה החברה בבריטניה. פרויקט זה הינו אחד מפרויקטי האגירה אותם מקימה החברה בבריטניה בהספק כולל של כ-750 מגה-ואט שעה במסגרת השותפות המוצלחת עם קבוצת אינטרלנד. פרויקט Buxton, בהספק של 60 מגה-ואט שעה, מצוי בשלבי הקמה מתקדמים, סוללות Tesla הגיעו לאתר והשלמת הקמתו מתוכננת לחודש דצמבר השנה.

החברה התקשרה בהסכמי אופטמיזציה ומימון עם Goldman Sachs לקבלת מימון פרויקטאלי בכיר בהיקף של עד 16.5 מיליון פאונד ואסדרת פעילות הסחר בחשמל של הפרויקט על-ידי הבנק. שיתוף הפעולה של "נופר אנרגיה" עם Goldman Sachs, אחד מהבנקים המובילים בעולם, הינו אבן דרך משמעותית בפעילות האגירה של החברה, אשר מקדמת פרויקטי אגירה בהיקף של כ-8.4 ג'יגה-ואט בבריטניה, באיטליה, בספרד, בארה"ב, בישראל, בפולין וביוון.

בנוסף, מקימה "נופר אנרגיה" בבריטניה את פרויקט Cellarhead, אחד מפרויקטי האגירה הגדולים במדינה, בהספק של כ-690 מגה-ואט שעה, ומקדמת ייזום ופיתוח של פרויקטי אגירה נוספים.   

נופר אנרגיה" פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני לשנת 2023, ומציגה המשך צמיחה משמעותית בהיקפי הפעילות, זינוק בהספקי הפרויקטים המחוברים ובהקמה ואיתנות פיננסית גבוהה:

היקף הפרויקטים המחוברים ולקראת הקמה זינק ל-957 מגה-ואט, אשר צפויים להניב הכנסות שנתיות בהיקף של 582 מיליון ש"ח.

היקף הפרויקטים המצויים בהקמה גדל ל-1,074 מגה-ואט מערכות סולאריות ול-990 מגה-ואט שעה מתקני אגירה.

לחברה פרויקטים מחוברים, בהקמה ולקראת הקמה בהספק כולל של 2,030 מגה-ואט מערכות סולאריות ו-990 מגה-ואט שעה מתקני אגירה, אשר צפויים להניב הכנסות שנתיות של כ-1.44 מיליארד ש"ח בשנת פעילותם המלאה הראשונה.

במהלך החציון החברה הגדילה את פורטפוליו פרויקטי האגירה שלה בכ-5 ג'יגה-ואט שעה, והיא מקדמת כיום פרויקטי אגירה בישראל, באיטליה, בספרד, בבריטניה, בפולין, בארה"ב וביוון.במהלך החציון החברה ביצעה סגירות פיננסיות בפרויקטי Utility ואגירה בסך כ-600 מיליון ש"ח וביצעה גיוסי הון ואג"ח בהיקף של למעלה ממיליארד ש"ח. 

ההון העצמי של החברה ליום 30 ביוני 2023 מסתכם לסך 2.86 מיליארד ש"ח. לחברה  במזומנים, שווי מזומנים ומסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של כ-2.04 מיליארד ₪ ויחס הון עצמי למאזן של כ- 55%.

הכנסות החברה ברבעון השני ממכירת חשמל (לפי 100%) זינקו ל – 95.5 מיליון ש"ח, בהשוואה ל – 45.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 210%. הכנסות החברה ברבעון השני הינן 84.4 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-97  מיליון ש״ח ברבעון המקביל ב-2022. החברה רשמה במחצית רווח כולל אחר של 27.1 מיליון ש"ח , לעומת רווח כולל אחר של 43.2 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד. יצוין כי הרווח נובע בעיקר מהשקעות במטבע זר .

הכנסות החברה במחצית הראשונה ממכירת חשמל (לפי 100%) זינקו ל – 167.4 מיליון ש"ח, בהשוואה ל – 72.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2023 הסתכמו ל – 173.6 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 191.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  החברה רשמה במחצית רווח כולל אחר של 114.6 מיליון ש"ח , לעומת רווח כולל אחר של כ- 46.8 מיליון ש״ח במחצית המקבילה אשתקד. יצוין כי הרווח נובע בעיקר מהשקעות במטבע זר .

 
נדב טנא, מנכ"ל "נופר אנרגיה":

"שיתוף הפעולה עם Goldman Sachs, אשר בא לידי ביטוי בהסכמי המימון והאופטימיזציה, הינו אבן דרך משמעותית נוספת לפעילות האגירה של החברה אשר צמחה משמעותית במהלך הרבעון האחרון והגיעה להיקף של פרויקטים בהספק כולל של כ-8.4 ג'יגה-ואט שעה באירופה, בארה"ב ובישראל. אני מודה ל-Goldman Sachs על שיתוף הפעולה המוצלח, אשר צפוי להביא לשיתופי פעולה נוספים בבריטניה ובתחום המימון והאופטימיזציה ברחבי אירופה.

אנו מסכמים רבעון יוצא דופן במהלכו המשכנו את תנופת ההקמות והחיבורים, ביצענו סגירות פיננסיות, חיזקנו את מבנה ההון והנזילות של החברה, הגדלנו משמעותית את פורטפוליו הפרויקטים, רשמנו זינוק חד בהכנסות ממכירת חשמל וביססנו את המובילות הגלובאלית בתחומי האגירה והסחר בחשמל. תשתית הפלטפורמות הגלובאלית של "נופר אנרגיה" תאפשר כבר בשנה הנוכחית קפיצת מדרגה משמעותית נוספת בהיקפי הפרויקטים אותם נפתח, נממן, נקים ונחבר".

לגרף נופר אנרג׳י לחצו כאן

153 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 73.27 מיליון בנופר אנרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את נופר אנרג׳י. לרשימה המלאה
x