מחיר הנפט הגיע לרף העליון של כמעט 90$ - בנק לאומי: "זה היעד שלנו למחיר הנפט בסוף שנה"

מחיר הנפט הגיע לרף העליון של כמעט 90$

 

 

 
ד״ר גיל מיכאל בפמן, צילום: אורן דאיד״ר גיל מיכאל בפמן, צילום: אורן דאי
 

ד״ר גיל מיכאל בפמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/09/2023

התפתחות מחיר הנפט

מחיר הנפט עלה בשבוע החולף ומחיר חבית נפט מסוג BRENT הגיע לכ-89.5 דולרים לחבית. זאת, לאור צפי להמשך הפחתת היצע הנפט של ערב הסעודית ורוסיה. כמו כן, סופת ההוריקן שהגיעה למפרץ מקסיקו בארה"ב שיבשה את אספקת הנפט, זאת בזמן שהביקושים לנפט ותזקיקים הינם גבוהים, כל זאת על רקע הירידה המתמשכת במלאי הנפט המסחרי של ארה"ב.


הביקוש וההיצע הגלובליים

התכווצות מלאי הנפט המסחרי של ארה"ב נמשכה בשבוע שהסתיים ב-25 באוגוסט 2023, שבוע שלישי ברציפות של ירידות משמעותיות לאחר שהמלאי ירד גם במהלך חודש יולי. המלאי התכווץ בכ-10.6 מיליון חביות נפט, והגיע לרמה של לכ-422.9 מיליון חביות. ירידת המלאי התרחשה על רקע הרמה הגבוהה של שיעור הניצולת (93.3%), המשקפת את הציפיות שהביקושים לתזקיקי נפט של ארה"ב יישארו חזקים, על אף המשך הירידה האיטית בשיעורי הניצולת. לצד זאת, יבוא הנפט נטו ירד בכ-586 אלף חביות ביום (כ-4.1 מיליון חביות לשבוע). מדובר בהיקף לא גדול, על רקע הרמה הגבוהה של יצוא הנפט. הירידה המתמשכת במלאי הנפט הגדילה עוד את הפער בין רמת המלאי המסחרי הנוכחית לבין הרמה הממוצעת לעונה זו בחמש השנים האחרונות, אשר הגיע לכ-3%.


מלאי הדלק של ארה"ב ירד מעט בשבוע שהסתיים ב-25 באוגוסט 2023, אך הפער בין הרמה הנוכחית לרמה הממוצעת בתקופה זו של השנה בחמש השנים האחרונות. מנגד, מלאי התזקיקים עלה בשבוע שהסתיים ב-18 באוגוסט 2023 בכ-1.2 מיליון חביות, לאחר שבשבוע שלפני כן הוא עלה בכ-900 אלף חביות, מה שהביא לירידה בפער בין הרמה הנוכחית לבין הרמה הממוצעת לתקופה זו בחמש השנים האחרונות, לכ-15%. 


קבוצת OPEC+ לא צפויה להתכנס בחודש ספטמבר וההחלטה הבאה צפויה להיות רק בראשית חודש אוקטובר. עם זאת, קיימים סימנים בשוק שמצביעים על האפקטיביות של הצעדים שננקטו על ידי ערב הסעודית ורוסיה לבלימת מגמת הירידה במחיר הנפט. ערב הסעודית צפויה להעלות את הפרמיה על הנפט שלה עבור הלקוחות באסיה, זאת במקביל לצפי להארכת משך הזמן של צמצום התפוקה של מיליון חביות ביום עד לחודש אוקטובר (כולל). צמצום זה צפוי על אף החולשה בפעילות הכלכלית הסינית אשר מתדאוששת בקצב נמוך מהציפיות שהיו בשוק, ולמרות הבעיות הקיימות בשוק הנדל"ן הסיני שהוא בעל השפעה רוחבית על כל הפעילות הכלכלית של סין. העלאת הפרמיה ללקוחות באסיה תצביע על ההערכות של ערב הסעודית בנוגע לעוצמת הביקושים לנפט באסיה גם בזמן שמחירי הנפט מצויים ברמה גבוהה. 


מנגד, עליית יצוא הנפט של איראן יחד עם התגברות הסיכויים לייצוא נפט מוונצואלה לארה"ב, עלולים לגרום לעודף היצע בשוק, מה שיכול לתמוך בקיצוץ נוסף בתפוקת הנפט של חברי OPEC+ במידה והגידול בהיצע הנפט של מדינות אלה יהיה משמעותי. אולם, נראה כי צעדים אלה צפויים לקחת זמן ועליית מחיר הנפט שהייתה בשבוע האחרון מרמזת על כך שהשוק נותר הדוק. להערכתנו, ערב הסעודית צפויה להמשיך את הפחתת תפוקת הנפט שלה מרצון גם בחודש ספטמבר. במידה וערב הסעודית תגדיל את הפרמיה על מחיר הנפט שלה ללקוחות באסיה, יש בכך כדי לרמוז על האפשרות שהפחתת תפוקת הנפט שלה מרצון תיפסק ברביע האחרון של 2023, לאור חוזקת הביקושים בשוק. מנגד, במידה ומחיר הנפט יחזור למגמת ירידה אזי קבוצת OPEC+ ככל הנראה תידרש להפחתה נוספת במכסות הייצור - מה שלא נראה לעת עתה. לצד זאת, רוסיה הודיע כי היא הגיעה להסכמות עם חברים אחרים בקבוצת OPEC+ בנוגע לקיצוץ יצוא הנפט הגולמי שלה, לאחר שהקיצוץ שהחל בחודש יוני הגיע לסיומו.

הביקושים לדלק בארה"ב עלו בשבוע שהסתיים ב-25/8/2023 לכ-9.1 מיליון חביות ביום. עליית הביקושים התרחשה על רקע ירידת מחירי הדלק לצרכן, לאחר שעלו במחצית הראשונה של חודש אוגוסט. מנגד, מחיר הסולר המשיך לעלות בתקופה זו והגיעו לרמה גבוהה מזו שהייתה בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, על רקע רמות מלאי התזקיקים הנמוכות המצביעות על מחסור בסולר בשוק.  


הביקושים לדלק מטוסים בארה"ב המשיכו לעלות בשבוע שהסתיים ב-25/8/2023, והם הגיעו לרמה של כ-1.8 מיליון חביות ביום. רמה זו גבוהה יחסית לרמות שנרשמו מראשית שנת 2023, מה שמצביע על הביקושים החזקים בשוק לדלק מטוסים על רקע עונת התיירות בארה"ב. המשך צמיחת הפעילות הכלכלית של ארה"ב צפויה לתמוך בשמירה על הביקושים החזקים לטיסות וכתוצאה מכך גם בביקושים הגבוהים לדלק מטוסים בטווח הזמן הקרוב.

הביקושים לטיסות בסין מתאוששים, על אף חולשת הפעילות הכלכלית במדינה, מה שמהווה את החלק האחרון בהתאוששות של ביקושים לטיסות מאז התפשטות נגיף הקורונה. לצד זאת, סין הגדילה את המכסות לייצוא דלקים, על רקע הביקושים הגדולים בשוק הגלובלי, מה שעשוי לתמוך בפעילות של בתי הזיקוק בזמן בו הכלכלה המקומית חלשה יחסית.

משק הגז הטבעי 

מחיר הגז הטבעי בארה"ב עלה בשבוע החולף לכ-2.76 דולרים ל-MMBTU. זאת, לאור הגידול בביקושים לחשמל על רקע אקלימי. לפי הערכות בשוק, מחירי החשמל צפויים להיות גבוהים במהלך חודש ספטמבר, מה שמצביע על צפי לביקושים גדולים לחשמל וכתוצאה מכך גם לגז טבעי. ביקושים אלה צפויים להתמתן בראשית הרביע האחרון של 2023, אך עם תחילת עונת החורף, לקראת סוף 2023, הביקושים לחשמל עלולים לעלות ויחד איתם תתכן גם עלייה במחיר הגז הטבעי.


עליית מחיר הגז הטבעי בארה"ב נתמכה גם על ידי המשך צמצום הפער ביחס לרמה הממוצעת בעונה זו של השנה בחמש השנים האחרונות, על אף שרמות המלאים במאגרי הגז הטבעי בארה"ב המשיכו לעלות. רמת המלאי בכלל מאגרי הגז הטבעי של ארה"ב גבוהה בכ-8.7% מהרמה הממוצעת לתקופה זו בחמש השנים האחרונות וכן היא גבוהה בכ-18.4% מרמת המלאי בתקופה המקבילה אשתקד.

מחיר הגז הטבעי באירופה ירד בשבוע החולף לכ-31.63 אירו ל-MWh, לאחר שבשבוע שלפני כן חלה עלייה במחירו. מחיר הגז הטבעי מצוי ברמה המשקפת חששות מועטים יחסית לקראת עונת החורף, בה אירופה תהיה תלויה באספקת גז טבעי נוזלי (LNG). אך רמות המלאים הגבוהות במאגרי הגז הטבעי של אירופה, עשוית להפחית את הסבירות למשבר אנרגיה באירופה בטווח הזמן הקצר. אם התחזיות הנוכחיות, למזג אוויר מתון ונוח בראשית עונת החורף הקרובה, יתממשו, הדבר יוכל גם כן לפעול להתמתנות מחיר הגז.

הצפי לטווח הבינוני

מחיר הנפט צפוי להיות מושפע בעיקר מהחלטות של קבוצת OPEC+ בטווח הקרוב בנוגע למכסות הייצוא של כלל חברות הקבוצה וכן בנוגע לקיצוצים וולונטריים בייצור או בייצוא הנפט של ערב הסעודית ורוסיה, מהלכים אשר עשויים להביא לירידה בהיצע הנפט הגלובלי, על אף הצפי לגידול מסוים במקביל בתפוקת הנפט של ארה"ב. הירידה בחששות מפני מיתון בכלכלת ארה"ב במחצית השנייה של 2023 עשויה לתמוך בביקושים לנפט. מנגד, המשך הרעה במצב היציבות הפיננסית של ענף הנדל"ן בסין, תוך כדי פגיעה בצמיחת הביקושים, עלול להביא להאטת הביקושים. האפשרות להמשך התחזקות הדולר, מהווה גורם נוסף שיכול למתן את עליית מחיר הנפט, הנקוב בדולרים. במבט כולל, המחיר לחבית מסוג ברנט צפוי להיות בהמשך 2023 סביב רמה של כ-80-90 דולר לחבית.

x