דו"ח השקעות זרות בישראל ובעולם 2022

 

 

 
Image by jcomp on FreepikImage by jcomp on Freepik
 

משרד האוצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/09/2023

אגף הכלכלן הראשי מפרסם את הדו"ח השנתי הממשלתי המקיף בתחום מדיניות ומגמות בהשקעות זרות. הדו"ח מסכם את האירועים המשמעותיים בתחום ההשקעות הזרות בישראל ובעולם בשנת 2022: מגמות בהשקעות זרות בישראל ובעולם, מדיניות רגולציה ממשלתית בהשקעות זרות, התפתחויות בתחום הסכמי השקעות, הסכמי סחר ופסקי בוררות בסכסוכי השקעות.
 
על פי נתוני ה-OECD, בשנת 2022 הסתכמו ההשקעות הזרות בישראל ב-28 מיליארד דולר, גידול בהשוואה לשנת 2021. היקף ההשקעות הזרות הישירות בעולם הסתכם בשנת 2022 בכ-1.286 טריליון דולר, ירידה של 24% לעומת 2021 שבה הושקעו 1.678 טריליון דולר. ביעדי ההשקעה הגדולים בעולם ארה"ב וסין, נרשמה ירידה של 21% ו-48% בשנה האחרונה, כאשר גם בכלכלות ה-OECD ירדו ההשקעות הזרות ב-26% במהלך 2022. 

משרד האוצר השקיע מאמצים רבים בשנה האחרונה בקידום ההשקעות הזרות בישראל ופתיחת שווקים חדשים עבור יזמים ישראלים בחו"ל. אגף הכלכלן הראשי הוביל את החתימה על מספר הסכמים כלכליים עם מדינות הסכמי אברהם, שנועדו ליצור תשתית פיננסית וכלכלית בין המדינות. לאחר כניסתם לתוקף של הסכם ההשקעות והסכם הסחר החופשי עם איחוד האמירויות, ישראל נמצאת בשלבים מתקדמים לחתימת הסכמי עידוד והגנה על השקעות עם בחריין ומרוקו. זאת בנוסף למו"מ שישראל מקיימת עם מדינות נוספות ברחבי העולם במטרה לקדם הסכמי השקעות בין המדינות, ובהן בריטניה וטורקיה.

סיכום שנתי 2022 בהשקעות זרות

x