חוזרים ללימודים כרגיל - משרד האוצר, משרד החינוך והמעסיקים הגיעו להבנות עם ארגון המורים

בעניין ביטול מוחלט של כלל העיצומים הננקטים ע"י ארגון המורים, לרבות מתן תעודות וציונים, פעילות חוץ בית ספרית והמסעות לפולין. במסגרת ההבנות, נחתם הסכם קיבוצי המסדיר קבלת מקדמה על חשבון הפעימה הראשונה שצפויה להיות משולמת במסגרת הסכם השכר החדש, וזאת בגין 3 חודשים מראש. כמו כן, ההסכם מסדיר את לוח החופשות בשנת הלימודים הנוכחית. הצדדים ימשיכו לנהל משא ומתן על ניסוח הסכם השכר החדש בהתאם להבנות אליהן הגיעו טרם פתיחת שנת הלימודים

 

 

 
Image by Juraj Varga from PixabayImage by Juraj Varga from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
12/09/2023

עיקרי ההסכם:

תשלום מקדמה במשכורת חודש ספטמבר לעובדי ההוראה בחטיבות העליונות על סך 2,400 ש"ח לעובד הוראה במשרה מלאה המועסק בתנאי רפורמת 'עוז לתמורה' ו-1,500 ₪ לעובד הוראה במשרה מלאה שמועסק שלא בתנאי רפורמת 'עוז לתמורה'. מקדמה זו תנוכה בהתאם להסכם הקיבוצי שייחתם. 

לוח החופשות לשנת הלימודים תשפ"ד בחטיבות העליונות במגזר היהודי ישונה כך שבימים שבין יום כיפור לסוכות לא יתקיימו לימודים, ואילו בימי איסרו-חג פסח, איסרו-חג שבועות ותענית אסתר יתקיימו לימודים. הצדדים ימשיכו לדון על התאמת לוח החופשות משנת תשפ"ה והלאה במסגרת ההסכם הקיבוצי שייחתם. 

סכום חד פעמי של 50 מיליון ש"ח יועבר  לקרן הרווחה של ארגון המורים למטרת רווחת כלל עובדי ההוראה בחטיבות העליונות. סכום זה הינו חלק מהמסגרת הכלכלית אליה הגיעו הצדדים במסגרת ההבנות. 

ארגון המורים יבטל את כלל העיצומים שנקט וינחה את מוריו לחלק את התעודות של שנת הלימודים תשפ"ג, להשתתף בפעילות חוץ בית ספרית וכן יאפשר למשרד החינוך לעשות שימוש בציונים השנתיים שדווחו בשנת הלימודים הקודמת. 

ארגון המורים מתחייב לשקט תעשייתי לשלושה חודשים עד לתאריך 1.12.2023 לצורך העבודה והחתימה על הסכם השכר החדש בהתאם להבנות אליהם הגיעו הצדדים ב-31.8.2023.
x