S&P500 הציבור ממשיך לנהור לת.סל על המדד למרות שה S&P500 צולל מטה

סקירה שבועית של המסחר: 18 – 21 בספטמבר, 2023

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/09/2023

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר המקוצר (4 ימי מסחר), הסתכם בעליות שערים במדדי המניות המובילים, זאת בשונה מהמגמה הכלל עולמית.

המסחר בת"א התנהל על רקע ביקור ראש הממשלה מר בנימין נתניהו בארה"ב ופגישתו הראשונה עם נשיא ארה"ב בניו-יורק ביום רביעי.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסמו ביום שישי האחרון עולה כי האינפלציה במשק ב-12 חודשים האחרונים עלתה מכ-3.3% ביולי 2023 ל-4.1% באוגוסט 2023. לאור זאת גוברת הדריכות לקראת עדכון הריבית הקרוב ב-23 באוקטובר.

המסחר בשוקי העולם הושפע מעדכוני הריבית, כאשר ביום רביעי נותרה הריבית בארה"ב ללא שינוי בכ-5.5%. היום, גם  הבנק המרכזי באנגליה (BOE) הותיר את הריבית,  על  5.25%,

מנתונים שהתפרסמו עולה כי האינפלציה בגוש האירו ב-12 חודשים האחרונים ירדה במעט מכ-5.3% ביולי 2023 ל-5.2% באוגוסט 2023, האינפלציה בבריטניה ב-12 החודשים האחרונים ירדה במעט מכ-6.8% ביולי 2023 ל-6.7% באוגוסט 2023.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-0.9% וב-1.4%, בהתאמה, זאת לעומת מדדי S&P 500 ו-Dow Jones בארה"ב שירדו בכ-1.5% ובכ-0.5%, בהתאמה, ומדד EURO STOXX 50  באירופה שרשם ירידה בשיעור זניח (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

את עליות השערים השבוע הובילו מדדי חברות הנדל"ן, בראשם מדד ת"א-בנייה שעלה בכ-6.1%. יוצא דופן השבוע, מדד ת"א טק-עילית שירד  בכ-0.4%, ירידה מתונה לעומת מדד ה-NASDAQ שירד השבוע בכ-3.3%.

ירידות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב המובילים. מדדי איגרות החוב הממשלתיות תל גוב-שקלי וצמוד 10+ הובילו השבוע בירידה של כ-1.4%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה לכ-4.0% בסוף השבוע, לעומת תשואה של כ-3.9% בסוף השבוע הקודם. זאת בשונה מהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנותרה השבוע ללא שינוי ברמה של כ-4.3%.

מדד התנודתיות VTA35 נותר בסוף השבוע ברמה של כ-14.5 נקודות. במקביל, המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה והסתכם בכ-90 אלף אופציות ביום השבוע, לעומת כ-80 אלף אופציות ביום בשבוע הקודם.

בקרנות הסל, הציבור המשיך ורכש השבוע קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל, בעיקר על מדד S&P 500, בסכום של כ-280 מיליון שקל. מנגד, הציבור מכר קרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות בת"א, בעיקר על מדדי איגרות חוב צמודות לטווח קצר, בסכום של כ-215 מיליון שקל..

בקרנות הנאמנות נרשמה מגמה דומה, והציבור המשיך ומשך כספים מקרנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א, בעיקר מהקרנות האקטיביות, בסכום של כ-95 מיליון שקל. מנגד הציבור המשיך והזרים השבוע לקרנות הכספיות סכום של כ-690 מיליון שקל.

מדדי מניות

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-3.5%.

מדד ת"א–90   

עלה השבוע  ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-4.2%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע  ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-3.8%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-2.6%.

מדדי איגרות חוב

מדד תל גוב-צמודות

ירד השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-0.5%.

מדד  תל גוב-שקלי

ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה ירד ב-0.4%.

מדד תל בונד-60

ירד השבוע ב-0.1%,ומתחילת השנה עלה ב-3.5%.

מדד תל בונד-שקלי

ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-2.3%.

הנפקת מניות

השבוע בוצעו בשוק המניות שתי הנפקות זכויות ע"י חברות הטכנולוגיה איירטאצ' וטכנולוגיות גילוי אש וגז בסכום של כ-3 מיליון שקל, כל אחת.

הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעה בשוק איגרות החוב שתי הנפקות לציבור ע"י חברות בסכום כולל של כ-690 מיליון שקל:

כ-366 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי הזרה אמ.ג'י.ג'י בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 1.7 שנים,  תשואה לפידיון 8.0%, ודירוג +A ע"י "מעלות".

עד כ-324 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת האנרגיה המתחדשת הדואלית אנלייט,  בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 2.5 שנים,  תשואה לפידיון 5.7%, ודירוג 2A ע"י "מידרוג".

בנוסף, חברת האנרגיה המתחדשת דוראל הקצתה השבוע אג"ח למשקיעים מוסדיים בסכום של כ-277 מיליון שקל.  החברה ביצעה הרחבת סדרה של צמוד מדד עם מח"מ של 3.2 שנים,  תשואה לפידיון 6.4%, ללא דירוג.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בשווי של כ-1.8 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

קרנות סל

השבוע נרשמה למסחר קרן סל חדשה כשרה של קסם על מדד איגרות חוב קונצרניות – תל בונד-תשואות צמודות כשרה שהחלה להיסחר היום.

שונות

שבוע מסחר מקוצר

שבוע המסחר השלישי של ספטמבר הינו שבוע מקוצר, בעקבות חופשת חג ראש השנה ביום ראשון ה-17 בספטמבר 2023.

מדד המחירים לצרכן ומחירי הדירות

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.5% באוגוסט 2023 ובסיכום 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-4.1% נכון לסוף אוגוסט 2023 לעומת כ-3.3% נכון לסוף יולי 2023.

מחירי הדירות בחודשים יוני-יולי 2023 – ירדו ב- 0.1% לעומת החודשיים הקודמים, וקצב ההתייקרות השנתי ירד ל-3.2% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, זאת לאחר שעלו בשיעור שנתי של כ-5.2% בחודשיים הקודמים.

שיעור האבטלה – אוגוסט 2023

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד והגיע לכ-3.1%  באוגוסט 2023, לעומת כ-3.4% בחודש הקודם.


x