פיקדונות ב- 5 הבנקים הגדולים באוגוסט - איזה בנק ייתן לכם את הריבית המשתלמת ביותר? דירוג FUNDER

דירוג ריבית קבועה, משתנה וחציונית על פיקדונות לחודש אוגוסט 2023. מרבית לקוחות הבנקים מקבלים בפועל ריבית נמוכה משמעותית, לעתים עד כדי 50% בלבד, מהריבית הממוצעת בבנק לפיקדון.

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

דניאל דותן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/09/2023

כמדי חודש מפרסם בנק ישראל את הריביות על הפיקדונות אשר מעניקים הבנקים השונים לציבור, ופרסום הנתונים נכון לאוגוסט 2023 חושף תמונה מעניינת באשר להיקף הסכומים שהציבור הפקיד לפיקדונות בחודש זה.

עלייה בהיקף הפיקדונות שהציבור הפקיד לפיקדונות בריבית קבועה 

מנתוני בנק ישראל ניתן לראות עלייה בהיקף הפיקדונות בריבית קבועה שהציבור הפקיד בבנקים השונים באוגוסט האחרון. סך הפיקדונות לזמן קצוב בריבית קבועה, שהופקדו במהלך אוגוסט 2023: 23.19 מיליארדי שקלים (לעומת 23.18 מיליארדי שקלים שהופקדו בחודש יולי). היקף הפקדות הציבור לפיקדונות בריבית משתנה באוגוסט ירד לעומת זאת, ל- 17.61 מיליארדי שקלים (לעומת 18.24 מיליארדי שקלים שהופקדו בחודש יולי).

מה לגבי הריבית החציונית?

הריבית החציונית שמפרסם בנק ישראל, משקפת את התמונה המדויקת יותר - גובה הריבית שחצי מהציבור מקבל בפועל עבור הפיקדונות שהפקיד בניגוד לתמונת הריבית הממוצעת, המשכללת בתוכה גם את הריביות שמקבלים הלקוחות האמידים המפקידים את הסכומים הגבוהים ביותר. 

כשבוחנים את נתוני הריבית החציונית, ניתן לראות כי הריביות על הפיקדונות שהציבור מקבל בפועל, נמוכים בהרבה מנתוני הריביות הממוצעות. 

כך למשל, מתמונת הריבית הקבועה הממוצעת שהבנקים הגדולים העניקו לציבור על פיקדונות באוגוסט האחרון, נראה, כי בנק הפועלים העניק ריבית קבועה ממוצעת של 4.14%, מזרחי-טפחות 3.34%, לאומי 3.09%, דיסקונט 3.28% והבינלאומי 4.18%. 

אולם כשמסתכלים על הריבית החציונית הקבועה הממוצעת שקיבל בפועל חצי מציבור המפקידים לפיקדונות מהבנקים הגדולים, רואים תמונה שונה לחלוטין: בנק הפועלים עם ריבית של 3.03% בלבד, מזרחי טפחות 2.17%, לאומי 2.35%, דיסקונט 1.54% והבינלאומי 2.99%. 

המשמעות היא שמרבית לקוחות הבנקים מקבלים בפועל ריבית נמוכה משמעותית, לעתים עד כדי 50% בלבד, מהריבית הממוצעת בבנק לפיקדון. הסיבה נובעת ככל הנראה, מכך שמרבית הציבור מפקיד סכומים נמוכים יותר מאשר הלקוחות האמידים אשר מעלים את תמונת הריבית הממוצעת.

באיזה בנק מבין 5 הבנקים הגדולים תקבלו את הריבית המשתלמת ביותר על פיקדונות?

מנתוני הריביות העדכניים שפורסמו באתר בנק ישראל נכון לחודש אוגוסט, עולה, כי בריבית קבועה לטווח הקצר – עד חודש, מוביל הבנק הבינלאומי עם ריבית של 3.64%. בריבית קבועה לטווח הארוך יותר, שנה-שנתיים, מוביל בנק הפועלים עם ריבית של 4.87%.
בריבית משתנה לטווח הקצר – עד חודש, מוביל בנק דיסקונט עם ריבית של 3.56%. בריבית משתנה לטווח הארוך יותר, שנה-שנתיים, מוביל בנק מזרחי-טפחות עם ריבית של 4.47%.

דירוג הבנקים הגדולים בריבית קבועה ממוצעת על פיקדונות לפי תקופות

לתקופה של עד חודש

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדונות לתקופה של עד חודש הוא הבנק הבינלאומי עם ריבית של 3.64%. במקום האחרון, בנק דיסקונט עם ריבית של 1.56%. 

לתקופה של 1-3 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדונות לתקופה של 1-3 חודשים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 3.99%. במקום האחרון, בנק לאומי עם ריבית של 2.03%. 

לתקופה של 3-6 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדונות לתקופה של 3-6 חודשים הוא הבנק הבינלאומי עם ריבית של 4.50%. במקום האחרון, בנק לאומי עם ריבית של 2.95%. 

לתקופה של 6-12 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדונות לתקופה של 6-12 חודשים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 4.87%. במקום האחרון, בנק דיסקונט עם ריבית של 4.24%.

לתקופה של 1-2 שנים

הבנק המוביל בריבית קבועה על פיקדונות לתקופה של 1-2 שנים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 4.87%. במקום האחרון, בנק מזרחי-טפחות עם ריבית של 3.59%. 

דירוג הבנקים הגדולים בריבית משתנה ממוצעת על פיקדונות לפי תקופות 

לתקופה של עד חודש

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדונות לתקופה של עד חודש הוא בנק דיסקונט עם ריבית של 3.56%. במקום האחרון, הבנק הבינלאומי עם ריבית של 2.41%. 

לתקופה של 1-3 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדונות לתקופה של 1-3 חודשים הוא בנק דיסקונט עם ריבית של 3.62%. במקום האחרון, בנק הפועלים עם ריבית של 2.42%. 

לתקופה של 3-6 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדונות לתקופה של 3-6 חודשים הוא בנק דיסקונט עם ריבית של 4.41%. במקום האחרון, בנק מזרחי-טפחות עם ריבית של 3.29%. 

לתקופה של 6-12 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדונות לתקופה של 6-12 חודשים הוא בנק לאומי עם ריבית של 4.45%. במקום האחרון, בנק הפועלים עם ריבית של 3.47%. 

לתקופה של 1-2 שנים

הבנק המוביל בריבית משתנה על פיקדונות לתקופה של 1-2 שנים הוא בנק מזרחי-טפחות עם ריבית של 4.47%. במקום האחרון, בנק הפועלים עם ריבית של 2.89%. 

דירוג הבנקים הגדולים בריבית קבועה חציונית ממוצעת על פיקדונות לפי תקופות 

לתקופה של עד חודש

הבנק המוביל בריבית קבועה חציונית על פיקדונות לתקופה של עד חודש הוא בנק מזרחי-טפחות עם ריבית של 2.05%. במקום האחרון, בנק דיסקונט עם ריבית של 0.02%. 

לתקופה של 1-3 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה חציונית על פיקדונות לתקופה של 1-3 חודשים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 2.17%. וגם הפעם במקום האחרון, בנק דיסקונט עם ריבית של 0.02%.

לתקופה של 3-6 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה חציונית על פיקדונות לתקופה של 3-6 חודשים הוא הבנק הבינלאומי עם ריבית של 4.21%. במקום האחרון, בנק דיסקונט עם ריבית של 1.32%. 

לתקופה של 6-12 חודשים

הבנק המוביל בריבית קבועה חציונית על פיקדונות לתקופה של 6-12 חודשים הוא בנק הפועלים עם ריבית של 5.12%. במקום האחרון, הבנק הבינלאומי עם ריבית של 2.76%. 

לתקופה של 1-2 שנים

הבנק המוביל בריבית קבועה חציונית על פיקדונות לתקופה של 1-2 שנים הוא הבנק הבינלאומי עם ריבית של 4.25%. במקום האחרון, בנק מזרחי-טפחות עם ריבית של 1.61%. 

דירוג הבנקים הגדולים בריבית משתנה חציונית ממוצעת על פיקדונות לפי תקופות 

לתקופה של עד חודש

הבנק המוביל בריבית משתנה חציונית על פיקדונות לתקופה של עד חודש הוא בנק דיסקונט עם ריבית של 4.67%. במקום האחרון, הבנק הבינלאומי עם ריבית של 0.90%. 

לתקופה של 1-3 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה חציונית על פיקדונות לתקופה של 1-3 חודשים הוא בנק דיסקונט עם ריבית של 4.57%. במקום האחרון, בנק הפועלים עם ריבית של 0.93%.

לתקופה של 3-6 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה חציונית על פיקדונות לתקופה של 3-6 חודשים הוא בנק דיסקונט עם ריבית של 4.80%. במקום האחרון, בנק לאומי עם ריבית של 2.50%. 

לתקופה של 6-12 חודשים

הבנק המוביל בריבית משתנה חציונית על פיקדונות לתקופה של 6-12 חודשים הוא בנק מזרחי-טפחות עם ריבית של 4.67%. במקום האחרון, בנק לאומי עם ריבית של 2.90%. 

לתקופה של 1-2 שנים

הבנק המוביל בריבית משתנה חציונית על פיקדונות לתקופה זו, הוא בנק מזרחי-טפחות עם ריבית של 4.51%. במקום האחרון, בנק הפועלים עם ריבית של 2.60%. 

לסיכום, ניתן לראות מהנתונים כי הבנק המוביל בממוצע בריבית קבועה על פיקדונות הוא הבנק הבינלאומי, והבנק המוביל בממוצע בריבית משתנה על פיקדונות הוא בנק דיסקונט. בריבית החציונית הקבועה שחצי מהציבור המפקידים קיבל בפועל עבור הפיקדונות, מוביל בנק הפועלים, ובריבית החציונית המשתנה עבור הפיקדונות, מוביל בנק דיסקונט.

נמשיך לעקוב אחר הנתונים המתפרסמים על ידי בנק ישראל, ולעדכן אתכם מדי חודש.
 

x