מדד המחירים לצרכן ירד - עליה במדד מחירי תשומה הבנייה - מדד מחירי הדירות ירד

גם מדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה) ירד ב-0.1% | עליות מחירים בולטות בפירות ובירקות, שכר דירה

 

 
Photo Wrightstudio Dreamstime.comPhoto Wrightstudio Dreamstime.com
 

בעז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/10/2023

מדדי המחירים לצרכן – ספטמבר 2023

ירידה של 0.1% במדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר 2023


מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר 2023 ב-0.1% בהשוואה לחודש אוגוסט 2023 והגיע לרמת מדד של 104.9 נקודות (הבסיס: ממוצע 2022 = 100 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא דיור ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירדו אף הם ב-0.1%, כל אחד והגיעו לרמת מדד של 104.1 ו-104.9 נקודות, בהתאמה. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.2% והגיע לרמת מדד של 104.8 נקודות. 

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תחבורה שירד ב-1.5%, מזון ותרבות ובידור שירדו ב-0.5%, כל אחד. 

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים שעלה ב-4.3%, שירותי חינוך שעלה ב-1.3%, שכר דירה, ריהוט וציוד לבית, הלבשה והנעלה ובריאות שעלו ב-0.5%, כל אחד.

מתחילת השנה מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.9%. מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה אף הוא ב-2.9%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב- 2.7% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.6%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2023 לעומת ספטמבר 2022) מדד המחירים לצרכן עלה ב-3.8%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-3.7%, כל אחד ומדד מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-3.3%.

מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה

בחודש ספטמבר 2023, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.1%, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות עלה ב-0.2%. 

על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין יוני 2023 – ספטמבר 2023, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-2.3%, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-2.0% וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיעו ל-1.5%. 

להמשך לחצו כאן

מדד מחירי יצרן - ספטמבר 2023

עלייה של 1.1% במדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים בחודש ספטמבר 2023

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-1.1% בחודש ספטמבר 2023 בהשוואה לחודש אוגוסט 2023 והגיע לרמה של 124.6 נקודות לעומת 123.2 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

המדד ללא דלקים עלה ב-0.3% בחודש ספטמבר 2023 בהשוואה לחודש אוגוסט 2023 והגיע לרמה של 115.4 נקודות לעומת 115.1 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2023 לעומת ספטמבר 2022) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-1.3%, והמדד ללא דלקים עלה ב-1.7%.

החודש עלו מחירי הדלקים ב-7.5%. ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2023 לעומת ספטמבר 2022) ירדו מחירי הדלקים ב-0.6%.

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-1.0% בחודש ספטמבר 2023 בהשוואה לחודש אוגוסט 2023 והגיע לרמה של 112.2 נקודות לעומת 113.3 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2023 לעומת ספטמבר 2022) עלה המדד ב-3.8%.

להמשך לחצו כאן

מדד מחירי תשומות - ספטמבר 2023

עליה של 0.1% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ספטמבר 2023.

עליה של 0.1% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים ספטמבר 2023.

עליה של 0.4% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור ספטמבר 2023.

עליה של 0.2% במדד מחירי תשומה בחקלאות ספטמבר 2023.

עליה של 1.4% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה ספטמבר 2023.

עליה של 1.3% במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים ספטמבר 2023.

עליה של 1.3% במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים ספטמבר 2023.

להמשך לחצו כאן

שינוי במחירי שוק הדירות - ספטמבר 2023

(אינו חלק ממדד המחירים לצרכן) 


1. מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות):

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי 2023 – אוגוסט 2023, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2023– יולי 2023, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.4 אחוז .

להמשך לחצו כאן

x