היעדר כיסוי ביטוחי לעבודות קבלניות – מצוקה קשה(!)

 

 

 
שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח, צילום: יח״צשלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח, צילום: יח״צ
 

שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/10/2023

במיוחד על רקע מצב המלחמה בו אנו שרויים וזעקות המחסור בממ"דים, מצאתי לנכון לפנות אליך בנושא שבנדון, זאת, לאחר שהבעיה הגיעה למימדים שהיקפם משפיע באופן נרחב על פעילותם של קבלנים ויזמים, ובשים לב לחשיפת הציבור הרחב לסכנות הצפויות עקב היעדר כיסוי ביטוחי הולם. 

לא מעט אתגרים במדינתנו נוגעים לתחום הבניה - החל מבעיית מחסור בהיצע התחלות בניה, המשך בהשלכות והסכנות החבויות כתוצאה מרעידת אדמה חו"ח, המשך תנופת התמ"א 38, הרחבות לצרכי בנית ממ"דים, זינוק הריבית והאינפלציה בעולם המשפיעים באופן ישיר על התייקרות חומרי הגלם, התעצמות הפשיעה ו"הפרוטקשיין", תאונות העבודה בישראל, ואולם, לצד כל אותם אתגרים מתווספת בעיה מורכבת במיוחד לה אנו נדרשים ליתן מענה – היעדר כיסוי ביטוחי המשפיע באופן ישיר ומגביל את יכולתם של הקבלנים והיזמים לבצע את עבודתם.

בעיית היעדר הכיסוי הביטוחי הופכת מורכבת יותר ויותר שעה שתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי לאחר אירוע ביטוחי מעלה משמעותית את היקף ההוצאה (הישירה והעקיפה) ומשפיעים על גובה דמי הביטוח לאלו העתידים לנסות ולהיכנס תחת כיסוי ביטוחי. בהקשר זה חשוב לזכור, כי עוד קודם לפעולת השיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי, הלכה למעשה, כל השחקנים "באתר הבנייה" מבוטחים באמצעות הביטוח לאומי. מכאן, עולה התהייה מדוע מבקש המוסד לביטוח לאומי לשים ידו מול כל גורם במסגרת דרישת השיבוב מצידו? 

אציין כי שוק הביטוח בישראל מצומצם מאוד וריכוזי. נכון להיום, ישנן כ- 3-4 חברות ביטוח המבטחות בביטוח הקרוי "ביטוח קבלנים". אין בכך בשורה משמחת שהרי הכיסוי הביטוחי ניתן בקפידה יתרה והמבטחות הרלוונטיות דואגות לגדר הסיכונים כך שחלק לא מבוטל מהנטל צפוי להמשיך וליפול על כתפי הקבלן, כל זאת, לצד תשלומי פרמיות שממשיכות להעלות לסכומים לא הגיוניים. זה המקום להבהיר כי היקף הכיסוי הביטוחי הניתן בסופו של יום לציבור הקבלנים המבוטחים מוגבל מאוד עד כדי, לא אחת, חסר כדאיות כלכלית לקבלנים ואלו מוצאים עצמם פועלים בהיעדר/חוסר כיסוי ביטוחי, לחילופין, עד כדי ויתור על פרוייקט נוכח החשש מהיקף הסיכון העצמי המושתת על כתפי הקבלן. 

לטעמנו, על המחוקק להתערב ולפעול למציאת פתרון למצוקה הקשה המתוארת במכתבי. לשכת סוכני ביטוח בישראל בראשותי פועלת מזה תקופה ארוכה להציע חלופות שיש בהן כדי לקדם פתרון ומשכך אשמח להציגן למכובדי ולהסתייע בו לקידום פתרון הולם שייטיב עם ציבור המבוטחים וימנע מהמשק הישראלי להיגרר תחת "אפקט הדומינו" למקומות נוספים המתממשקים נשוא פנייתי.

על כן, נשמח לקיים פגישה בשיתוף אנשי המקצוע מטעמנו יחד עימך ונציגי משרדך, במסגרתה נרחיב מעבר לאמור בתמצית במכתבי זה.

x