מזרחי-טפחות: זו התחזית שלנו להחלטת בנק ישראל לגבי הריבית

אנו צופים יציבות בהודעת הריבית, בשבוע הבא

 

 
יוני פנינג / צילום: עופר חג`יוב יח״צ מזרחי טפחותיוני פנינג / צילום: עופר חג`יוב יח״צ מזרחי טפחות
 

יוני פנינג, אסטרטג ראשי בחדר המסחר של מזרחי-טפחות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/10/2023

שמירת היציבות של השקל היא קריטית יותר מאשר רמת הפעילות המשקית. אנו צופים יציבות בהודעת הריבית, בשבוע הבא.

בימים שלאחר פתיחת המלחמה, סיקרנו את ההתמתנות הראויה לציון בציפיות השוק לתוואי הריבית של בנק ישראל. מה שהחל בתור הסרה מהשולחן של האפשרות להעלאת ריבית נוספת התרחב בימים האחרונים לתמחור קרוב לוודאי של הורדה, בשבוע הבא. ולאחר מכן לכ-שלוש הורדות ריבית נוספות.

נכון, התגובה המקצועית של בנק ישראל בשוק לפתיחת המלחמה ניתנה בשלב מוקדם מאוד. ועל רקע זה, ניכר כי זו סיפקה את היציבות הנדרשת בשוק המט"ח. ועדיין, ברור כי בראייה משקית, שמירת היציבות של השקל הינה קריטית יותר, בשלב זה, מאשר רמת הפעילות המשקית.

אל מול זה, ברמת המיקרו, כפי שציין הבנק בהודעתו לעיתונות היום, הבנק קידם, בשיתוף עם הבנקים המסחריים, גם מתווה הממוקד בנושא נטל התשלומים של משקי הבית, והעסקים אשר הושפעו ישירות מהמלחמה. ובשלב זה, להערכתנו, התאמות פיסקליות יוכלו לספק תמיכה כלכלית מהותית יותר, בהמשך.

באופן דומה, למרות ציפיותינו לעלייה גבוהה יחסית במונחים היסטוריים, במדד המחירים הבא של חודש אוקטובר, אנו רואים את עיקר ההשפעה כרגע בסעיפים אשר עלו כתוצאה ישירה מהמלחמה כמו פירות וירקות או טיסות לחו"ל. באופן דומה, ככל שהמלחמה תביא בהמשך לירידה בביקושים המקומיים ונקווה שאכן כך יהיה הדבר, סביר שזו תביא להורדת מחירים 'נקודתית' וככל שכך, נעריך כי יהיה הגיוני יותר לשקול מחדש את המדיניות המוניטרית, בעת ההיא, ובשלב זה לשמור על היציבות בריבית.
 

x