אורמת טכנולוגיות רכשה נכסים גיאותרמיים וסולאריים עם חוזי חשמל בנבדה, יוטה, וקונטיקט

אורמת טכנולוגיות חתמה על הסכם לרכישת נכסים גיאותרמיים וסולאריים עם חוזי חשמל בנבדה, יוטה, וקונטיקט תמורת סך כולל של כ-271 מיליון דולר

 

 

 
דורון בלשר, צילום: ניר סלקמןדורון בלשר, צילום: ניר סלקמן
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/10/2023

אורמת מתכננת להגדיל משמעותית את ה EBITDA של תחנות הכוח שרכשה באמצעות שיפור ברווחיות והגדלת היקף הייצור.

הרכישה תומכת בתוכנית הצמיחה של מגזר החשמל ומשקפת את מחויבות החברה לאספקת חשמל ירוק עם טביעת רגל פחמנית נמוכה.

אורמת טכנולוגיות הודיעה כי חתמה על הסכם רכישה עם Enel Green Power North America (EGPNA), חברה בת של Enel SpA (ENEL.MI), לרכישת  פורטפוליו נכסים של 150 מגה-וואט. הנכסים שנרכשו כוללים שתי תחנות כוח גיאותרמיות ביוטה ובנבדה ותחנה היברידית שמורכבת מתחנה גיאותרמית, תחנה סולארית PV (20 מגה-וואט) ותחנה סולרית טרמית. הייצור משלוש התחנות מסתכם ב 43  מגה-וואט נטו. בנוסף, החברה רכשה שתי תחנות סולאריות בנבדה וקונטיקט עם הספק כולל של 40 מגה-וואט. כמו כן, נרכשו שני נכסים לפיתוח עתידי. תמורת כל הנכסים אורמת תשלם סך של 271 מיליון דולר. רכישת הנכסים הגיאותרמיים והסולאריים בארה"ב מהווה צעד משמעותי להרחבת הפורטפוליו של החברה. אנו צופים שהרכישה תושלם עד לסוף הרבעון הראשון של שנת 2024, בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים נדרשים ותנאי סגירה מקובלים.

אורמת מתכננת לממן את מרבית כספי הרכישה באמצעות חוב תאגידי חדש לטווח ארוך. 

אורמת רכשה את הנכסים הבאים:

1. תחנת הכוח הגיאותרמית Cove Fort - התחנה ממוקמת במחוז Beaver, יוטה. תחנת הכוח משתמשת בטכנולוגיה הבינארית של אורמת ומוכרת את האנרגיה שהיא מייצרת לחברת החשמל ביוטה,Project  Salt River  במסגרת הסכם ארוך טווח לרכישת חשמל (PPA) .

2. תחנת הכוח ההיברידית Stillwater – התחנה ממוקמת במחוז Churchill, נבדה. תחנת הכוח מורכבת מיחידה גיאותרמית המשולבת עם יחידת PV סולארית ויחידה סולארית טרמית. תחנת הכוח מוכרת את החשמל תחת PPA ארוך טווח עם NV Energy.

3. תחנת הכוח הגיאותרמית -Salt Wells -  התחנה ממוקמות במחוז Churchill, נבדה, משתמשת בטכנולוגיה בינארית ויש לה PPA ארוך טווח עם NV Energy.

4. תחנת הסולאר PV II Stillwater ממוקמת במחוז Churchill, נבדה ומוכרת את החשמל שהיא מייצרת ל-Wynn Las Vegas במסגרת PPA.

5. תחנת הסולאר (PV) Woods Hill - ממוקמת במחוז Windham, קונטיקט ומוכרת את החשמל שהיא מייצרת לשבעה לקוחות במסגרת PPA ארוך טווח.

6. פרויקטים לפיתוח - אורמת רכשה זכויות לפיתוח שני פרויקטים, אחד צמוד לתחנת הכוח Cove Fort והשני ממוקם באזור בעל פוטנציאל גיאותרמי גבוה בקליפורניה.

הנכסים הנרכשים הניבו יחד הכנסה שנתית ממוצעת של כ-35 מיליון דולר ו-EBITDA של כ-24 מיליון דולר בשנים 2020-2022. אורמת מתכננת להשביח את הנכסים ולפתח נכסים נוספים , לרבות:

1. שיפור וייעול Cove Fort, Stillwater ו-Salt Wells - אורמת מתכוונת לשדרג ולייעל את שלושת הנכסים הגיאותרמיים על ידי התקנת הציוד החדיש שלה. מהלך זה, המתוכנן להסתיים ב-12 עד 24 החודשים הבאים, צפוי להוסיף כושר ייצור של כ-17 מגה-וואט ולהוסיף EBITDA של 15 מיליון דולר. ההשקעה הצפויה בשדרוגים אלה היא של כ- 55 מיליון דולר.

2. הרחבת תחנת הכוח Cove Fort – בנוסף לשדרוג וייעול הנכסים כמפורט לעיל, אורמת מתכננת, בכפוף לקבלת אישורים מתאימים, להרחיב את תחנת הכוח בכ 20 מגה-וואט נוספים במהלך 5 השנים הקרובות.

3. פיתוח שני פרויקטים נוספים - אורמת מתכננת לבצע בדיקות מקדימות לקראת פיתוח פוטנציאלי של שני פרויקטים חדשים שיתמכו בתוכניות הצמיחה ארוכות הטווח של החברה.

דורון בלשר, מנכ"ל אורמת: "אנו שמחים להודיע על רכישה אסטרטגית זו המסמנת אבן דרך משמעותית עבור אורמת, תוך שאנו מרחיבים את כושר הייצור ופוטנציאל הצמיחה שלנו. רכישה זו, המבוצעת במכפיל EV/EBITDA של כ-8x, כולל  תכניות השדרוג של הנכסים אך ללא ההרחבה של Cove Fort, תומכת בתכניות הצמיחה לטווח הקצר והארוך. כמו כן, הרכישה תאפשר לנו למנף את יכולות הליבה הייחודיות שלנו על מנת למקסם את היעילות והתפוקה של מקורות האנרגיה של התחנות שרכשנו, אשר יביאו לחיזוק נוסף של החוסן הפיננסי תוך ייצור ערך משמעותי למשקיעים שלנו. עסקה זו ממחישה את המחויבות שלנו להובלת תחומי הסביבה, צמיחה כלכלית ועתיד ירוק ובר קיימא לכולם, תוך התאמה מלאה עם האסטרטגיה העסקית שלנו לבחינת עסקאות מיזוגים ורכישות בעלות תרומה מיידית לצד צמיחה אורגנית."

x