הדיווחים הנצפים ביותר במערכת הודעות הבורסה היום

הסקירה היומית של 29.10.2023 שהכינה יחידת המחקר של הבורסה

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/10/2023

1. יום המסחר החל בעליות שערים, אשר נמשכו לכל אורכו, כשבסיומו רשמו כל המדדים המובילים עליות שערים של 1.3%-1.1%.

2. מדד ת"א בנקים-5 רשם היום עלייה חדה של 3.85%, בהובלת לאומי (4.8%+) ופועלים (3.8%+). מדד ת"א נפט וגז הוסיף כ-2.1% בהובלת שותפות רציו וקבוצת דלק, ומדד ת"א מניב ישראל הוסיף כ-2.0%.

3. באיגרות החוב הממשלתיות נמשכו ירידות השערים, כאשר איגרות החוב הצמודות ירדו עד כ-1%. בשוק איגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה מעורבת, כשמדדי תל-בונד 20 ותל-בונד 60 ירדו קלות ב-0.2% ו-0.1%, בהתאמה, ותל-בונד שקלי עלה בכרבע אחוז.

4. הדיווחים הנצפים יותר במערכת מאיה:

חברת החשמל הודיעה היום כי הדירקטוריון אישר ביצוע הנפקת איגרות חוב לציבור בהיקף משוער של עד 1.5 מיליארד שקל, וכי מלחמת חרבות ברזל עלולה להשפיע לרעה על תוצאות פעילותה ומצבה הכספי המושפעים, בין השאר, משינוי בתמהיל והיקף הדלקים עקב עצירת פעילות הפקת הגז ממאגר תמר, וכן מהיחלשות השקל מול מטבעות זרים אשר מובילה לעליית מחירי חומרי הגלם והדלקים שהחברה רוכשת.

הראל ביטוח וישראכרט דיווחו היום כי קיבלו מרשות התחרות פניה להארכת המועד האחרון למתן החלטתה אם לאשר את עסקת רכישת ישראכרט ע"י הראל. הודעה זו מעמידה את המיזוג בסכנה שכן אם לא יתקיימו התנאים המתלים לעסקה עד ה-12 לנובמבר, כל צד רשאי להודיע למשנהו על ביטול ההסכם ללא קנסות.

5. מחר צפוי להתקיים מכרז לציבור של איגרות חוב ממשלתיות סחירות בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, מתוכם 1.4 מיליארד שקל באיגרות חוב שקליות ו-0.6 מיליארד שקל באיגרות חוב צמודות מדד.

6. בסוף השבוע הוריד בנק ההשקעות JP Morgan את תחזית הצמיחה של ישראל לרבעון הרביעי של השנה מ-1.75% ל-1.5%, וקבע את התחזית לשנת 2024 על כ-2.0%.
x