קרנות השתלמות, קופות גמל, תחזית אוקטובר - ירידות

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוקטובר 2023! בחודש אוקטובר נרשמו ירידות שערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, והן האחראיות לתשואה השלילית של הקופות. פיחות השקל מול הדולר ומול האירו, תרמו לאחזקות המט"חיות ומיתנו את הירידות.

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/11/2023

אוקטובר 2023: ירידות שערים בצל המלחמה. 

התשואה הממוצעת של קופות הגמל באוקטובר: 2.4%-. 

התשואה הממוצעת של קופות הגמל מתחילת השנה: 3.8%.    

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו באוקטובר 0232 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 2.4%-. טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה שלילית של 3.0%- לבין תשואה שלילית של 2.0%. 

העליות בשלושת הימים האחרונים של החודש חסכו לקופות תשואה שלילית נוספת של כ-0.6% במסלול הכללי ושל כ-1.6% במסלול המנייתי.

שם המסלול

תשואה בחודש   באוקטובר 2023 

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

2.4%-

2.0%-

3.0%-

מנייתי

4.2%-

3.5%-

5.0%-

מדדי

1.3%-

1.0%-

1.6%- 

שקלי

0.6%-

0.3%-

0.9%-

פנסיה מקיפה לבני עד 50

2.0%-

1.5%-

2.5%-

פנסיה מקיפה לבני 50-60

1.8%-

1.4%-

2.2%-

פנסיה מקיפה לבני 60+

1.2%-

0.8%-

1.6%-


בחודש אוקטובר נרשמו ירידות שערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, והן האחראיות לתשואה השלילית של הקופות. פיחות השקל מול הדולר ומול האירו, תרמו לאחזקות המט"חיות ומיתנו את הירידות. 

בשוק המניות בארץ נרשמו ירידות שערים חדות: מדד ת"א 35 ירד ב-10.7%, מדד ת"א 125 ירד ב-11.5%, מדד ת"א 90 ירד ב-13.9%. ואילו מדד יתר 60 ירד ב-12.8%.

שוקי המניות בעולם הציגו ירידות שערים אולם בעוצמה מתונה הרבה יותר.

בארה"ב: ירידות שערים: כאשר מדד הדאו ירד ב-1.4%, מדד ה-S&P ירד ב-2.2% ומדד הנאסד"ק ירד בשיעור של 2.8%. 

גם באירופה נרשמה מגמה שלילית: ה-DAX הגרמני ירד ב-3.3%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-3.5% וה-Eurostoxx 50 ירד ב-2.7%.

מדד הניקיי ביפן ירד בשיעור של 3.2%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-3.9%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שלילית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 ירדו ב-3.3%, 2.3% ו-2.8% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות ירדו בשיעור של 3.6%. מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-2.0%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-2.9%, כאשר נרשם פער גדול מאוד בין איגרות החוב הצמודות למדד שירדו ב-4.8% ואיגרות החוב השקליות שירדו ב-1.8%. הפער הזה נוצר בעיקר כתוצאה מפרסום מדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר שהיה נמוך הרבה מן הציפיות. איגרות החוב עם ריבית משתנה ירדו ב-0.2%. 

אוקטובר 2023:


סיכום ינואר-אוקטובר 2023: תשואת קופות הגמל: 3.8%

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים:

שם המסלול

תשואה בחודשים   ינואר-אוקטובר 2023 

טווח תשואה עליון

טווח תשואה תחתון

כללי

3.8%

5.5%

2.2%

מנייתי

5.4%

10.5%

2.0%

מדדי

1.2%

2.5%

0.5%

שקלי

0.3%

0.5%

0.0%

פנסיה מקיפה לבני עד 50

5.8%

7.0%

4.5%

פנסיה מקיפה לבני 50-60

5.2%

6.5%

4.0%

פנסיה מקיפה לבני 60+

4.5%

5.0%

3.5%


שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית במרבית המדדים, גם אחרי וכולל הירידות בשלושת החודשים האחרונים.

בארה"ב: מגמה חיובית במרבית המדדים, כאשר מדד ה-500 S&P עלה ב-9.2%, מדד הדאו ג'ונס ירד בשיעור זעיר של 0.3% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור תלול של 22.8%.

באירופה נרשמה מגמה חיובית: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-5.2%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-6.4% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 7.1%. 

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור תלול אף יותר של 18.3%.

לעומת זאת, המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-4.3%.     

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

לעומת זאת, בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה שלילית: מדד ת"א 35 ירד ב-8.4%, מדד ת"א 125 ירד 8.6%, מדד ת"א 90 ירד ב-10.0%, ומדד יתר 60 ירד בשיעור של 10.7%. 

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה עליית שערים: מדד אג"ח קונצרני עלה בשיעור זעיר של 1.5%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד מאז ראשית השנה בשיעור של 3.5%. 

ינואר-אוקטובר 2023:


תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

תרומה חיובית

תרומה שלילית

S&P 500

9.2%

 

DOW JONES

 

0.3%-

NASDAQ

22.8%

 

NIKKEI

18.3%

 

DAX

5.2%

 

מדד ת"א 35

 

8.4%-

מדד ת"א 125

 

8.6%-

מדד כללי של אג"ח ממשלתיות

 

3.5%-

מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים

 

5.7%-

מדד קונצרני כללי

1.5%

 

שינוי השקל ביחס לדולר (פיחות)

14.2%

 

שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)

14.1%

 

מלוות קצרי מועד

3.3%

 

שחר

 

2.7%-

גילון

1.9%

 


x