TUS מודיעה שהפסיקה לטוס לאחר ביטול כיסוי סיכוני מלחמה

גלובל כנפיים מקבוצת כנפיים: עדכון לגבי פעילות חברת התעופה TUS Airways

 

 

 
Image by G.C. from PixabayImage by G.C. from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/11/2023

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג", ת"א: גלכנ; GKL) מקבוצת כנפיים, הפועלת בתחום החכרת המטוסים ומחזיקה גם בחברת התעופה הקפריסאית TUS (49.9%), דיווחה הבוקר, בהמשך לאמור בדיווח המיידי של החברה לגבי TUS מיום 15.10.2023, כי לאחר הפסקה זמנית בטיסות לישראל וממנה, שבה TUS בשבועיים האחרונים לטוס בקווים אלו, אם כי בהיקפים נמוכים, לאור המלחמה והמצב הביטחוני והירידה בביקושים בהתאם, וכי החל מיום 4.11.2023 חברות הביטוח הודיעו על ביטול כיסוי סיכוני מלחמה לגבי טיסות לישראל ובהתאם TUS ביטלה את טיסותיה לישראל החל מיום 4.11.2023.

בצד קידום פעולות בידי TUS שתכליתן ביצוע התאמות נדרשות בקווי הפעילות והתוכניות העסקיות וצמצום הוצאות, החליטו החברה והשותף המחזיק ביתרת מניות TUS, איש העסקים האמריקאי, Kenneth Woolley ("Woolley"), על העמדת הלוואה, לתקופה של שנה, בסך של 1.5 מיליון דולר כל אחד (וביחד 3 מיליון דולר). כן יצוין כי בסוף חודש ספטמבר 2023 העמידו החברה ו-Woolley, כל אחד, סך של 0.5 מיליון דולר כהלוואה ל-TUS (לפירעון עד לתום יוני 2024), כחלק ממסגרת שאישר הדירקטוריון בסוף אוגוסט 2023, בהיקף של 0.75 מיליון דולר.
x