קמטק מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2023

ההכנסות הסתכמו ב-80.5 מיליון דולר; הצמיחה צפויה להימשך ברבעון הרביעי ולתוך 2024

 

 

 
רפי עמית, צילום: רענן טלרפי עמית, צילום: רענן טל
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/11/2023

חברת קמטק (נאסד"ק ובורסת תל אביב: CAMT), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2023 אשר הסתיים ב-30 בספטמבר, 2023. 

דגשים לתוצאות הרבעון השלישי של 2023: 

הכנסות רבעוניות של כ-80.5 מיליון דולר, צמיחה של 9% ביחס לרבעון הקודם;

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-19.1 מיליון דולר; הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-22.2 מיליון דולר, המהווים שיעורי רווחיות של 23.7% ו-27.6% בהתאמה;

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-22.1 מיליון דולר והרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-25.2 מיליון דולר;

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של 12.4 מיליון דולר.

תחזית
הנהלת החברה מצפה להמשך צמיחה אורגנית בהכנסות ברבעון הרביעי, ובנוסף לתרומה של עסקי FRT, רכישה שהושלמה ב-31 באוקטובר, 2023.,הכנסות קמטק ברבעון הרביעי צפויות להגיע לשיא בטווח של 87-89 מיליון דולר.   

תגובת ההנהלה

רפי עמית, מנכ"ל קמטק אמר: "מתחילת הרבעון השלישי קיבלנו הזמנות ל-240 מערכות, כולל ההזמנה עליה דיווחנו אתמול ל-28 מערכות מלקוח Tier-1 עבור בדיקה ומדידה של רכיבים מסוג High Bandwidth Memory (HBM)  ו-Heterogenous Integration (HI). מרבית ההזמנות הינן להתקנה במהלך 2024. צבר הזמנות זה, לצד הזמנות צפויות נוספות, מצביעות על שנת צמיחה לקמטק ואנו צופים הכנסות שיא לחברה ב-2024".    

תוצאות כספיות לרבעון השלישי של 2023

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2023 ב-80.5 מיליון דולר, גידול של 9% לעומת ההכנסות ברבעון הקודם וירידה של 2% לעומת הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2022.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2023 ב-39 מיליון דולר (48.5% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 39.9 מיליון דולר (48.6% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2022.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השלישי של 2023 ב-39.4 מיליון דולר (49% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 40.2 מיליון דולר (49.0% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2022.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2023 ב-19.1 מיליון דולר (23.7% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 20.6 מיליון דולר (25.2% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2022.

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2023 ב-22.2 מיליון דולר (27.6% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 23.2 מיליון דולר (28.3% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2022. 

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2023 ב-22.1 מיליון דולר או 46 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 20.7 מיליון דולר או 43 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2022.

הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2023 ב-25.2 מיליון דולר או 52 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP של 23.3 מיליון דולר או 48 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2022.

נכון ל-30 בספטמבר 2023, היו בידי קמטק מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר וארוך בהיקף של 517.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-506.3 מיליון דולר ב-30 ביוני 2023. יצוין כי ברבעון הרביעי שולם סך של 100 מיליון דולר בהמשך להשלמת הרכישה של FRT. במהלך הרבעון השלישי החברה ייצרה תזרים מזומנים חיובי של 12.4 מיליון דולר.

לגרף קמטק לחצו כאן

226 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 319.22 מיליון בקמטק
קרנות נאמנות שמחזיקות את קמטק. לרשימה המלאה
x