איגוד חברות האשראי "התוכנית שהוצגה היום על ידי בנק ישראל נוסתה בתקופת הקורונה ונכשלה"

איגוד חברות האשראי מבקש לתקן את תוכנית בנק ישראל לטובת ציבור העסקים "התוכנית של בנק ישראל למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים קובעת תנאים שכלל גופי אשראי שאינו בנקאי לא יכול לעמוד בהם, ולכן חשוב לתקן אותה לטובת ציבור העסקים"

 

 

 
Image by Tumisu from Pixabay Image by Tumisu from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/11/2023

שי פרמינגר יושב ראש  איגוד חברות האשראי בלשכת המסחר: התוכנית שהוצגה היום על ידי בנק ישראל נוסתה בתקופת הקורונה ונכשלה כי אף גוף אשראי שאינו בנקאי לא הצטרף עקב כך שלא היה מסוגל לעמוד בתנאים שהציב בנק ישראל. במקום להפיק לקחים, בנק ישראל מציע תוכנית זהה ודורש העמדת בטוחות לא הגיוניות.

איגוד חברות האשראי מציע לאפשר לחברות האשראי שאינן בנקאיות, לשעבד תיקי הלוואות אשר יינתנו לעסקים הקטנים, במקום הדרישה של בנק ישראל להפקדת אגרות חוב סחירות (שמתאימה רק לבנקים).

אי היענות לצורך הברור לשחרור מחנק האשראי על ידי חברות האשראי שאינן בנקאיות תהיה בכיה לדורות, ויפה שעה אחת קודם ללמוד את הלקח מתקופת מגפת הקורונה, עת הפתרון של שחרור מחנק האשראי שנדרש לא הגיע בזמן, ולמעשה, לא הגיע בכלל, תוך פגיעה בצמיחת המשק וביכולות העסקים הקטנים והבינוניים לשרוד את המשבר.

איגוד חברות האשראי בלשכת המסחר המאגד תחתיו את מרבית חברות האשראי שאינן בנקאיות, הודיע כי נדרש לתקן את תוכנית בנק ישראל לסיוע לעסקים קטנים, שכן במתכונת שהוצגה היום (21.11.2023), אף גוף אשראי שאינו בנקאי לא יוכל להצטרף אליה, וזו טעות שחוזרת על עצמה, בשנית, כפי שהיה בתקופת מגפת הקורונה. 

על פי התוכנית, בנק ישראל היה אמור לעודד גופים שאינם בנקאיים במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, אך על פי האיגוד התוכנית אינה ישימה, שכן לחברות האשראי שאינם בנקאיים אין אפשרות מעשית להעמיד אגרות חוב כבטוחות להלוואות.

על פי עמדת האיגוד, התוכנית הנוכחית זהה לתוכנית שהוצגה בתקופת הקורונה ולא הצליחה שכן, לא היה ביכולתם של נותני האשראי שאינם בנקאיים להתחרות בצורה אפקטיבית בתאגידים הבנקאיים, ולהצטרף לתכנית. "תקופת הקורונה ייצגה כשל שוק מתמשך שמהווה את החסם העיקרי לגיוון המקורות לשחרור מחנק האשראי של העסקים הקטנים והבינוניים ולתחרות הוגנת ומלאה של נותני האשראי שאינם בנקאיים בתאגידים הבנקאיים, ודאי מקום בו מלכתחילה תנאי הפתיחה בעייתיים, לרבות בשל העובדה שרק תאגידים בנקאיים יכולים לקבל פיקדונות מהציבור (גם בריבית נמוכה)" אמר שי פרמינגר, יושב ראש  איגוד חברות האשראי.

האיגוד מציע ללמוד מכשלי העבר, לפני שיהיה מאוחר מדי, כפי שהתגלה במשבר הקורונה, ותחת המתווה המוצע של בנק ישראל לאפשר לחברות האשראי לשעבד תיקי הלוואות אשר יינתנו לעסקים קטנים ובינוניים - בדומה למודל המתקיים היום באנגליה.
 
חברי איגוד חברות האשראי מחזיקים רישיון מורחב מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שחלקן גם חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה לניירות ערך.  חברות אלה עם תיק אשראי של למעלה מ-50 מיליארד שקלים, ששוק זה ממשיך לצמוח בקצב מהיר, כתחרות וכהשלמה למערכת הבנקאית.

"התוכנית שהוצגה נוסתה בתקופת הקורונה ולא הצליחה כי לא הייתה כדאית ואף חברת אשראי שאינה בנקאית לא יכלה לעמוד בה. במקום להפיק לקחים בנק ישראל מעמיד תוכנית זהה ודורש להעמיד בטוחות לא הגיוניות" מסכם פרמינגר "אנחנו מקווים כי בנק ישראל ינהג בהתאם להמלצת וועדת הכלכלה של הכנסת בישיבתה היום (21.11.2023) ויביא לדיון שנקבע בוועדה לשבוע הבא הצעה מתוקנת אשר נותנת לגופי האשראי הגדולים יכולת אמיתית להתחרות במערכת הבנקאית שהינה הריכוזית ביותר בעולם, וכך יתאפשר לשרת את הציבור ולגוון את מקורות האשראי לשחרור המחנק הקיים כיום בקרב העסקים הקטנים והבינוניים". ולבסוף הוסיף שי פרמינגר: "חשוב ללמוד מלקחי העבר וליישם את הלקחים הנדרשים - צריך לחשוב מחוץ לקופסה ולהגדיל את המקורות, ואת זאת ניתן להשיג באמצעות שעבוד תיק ההלוואות של נותני האשראי שאינם בנקאיים - זה פתרון נכון, ראוי וטוב לעת הזו".
x