דור אלון עולה כמעט 4% אחרי דוחות רבעון 3

הרווח הנקי של דור אלון הסתכם ברבעון השלישי לשנת 2023 בכ-55 מיליון ש"ח לעומת הפסד של 6.5 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד

 

 

 
מנכ״ל דור אלון, עודד גולן, צילום: תמר מצפימנכ״ל דור אלון, עודד גולן, צילום: תמר מצפי
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2023

מנכ"ל דור אלון, עודד גולן:

בפעילות הסופרים שלנו אנו רואים בשבועות האחרונים כמעט חזרה לשגרה, עם שינוי מסויים בתמהיל – יותר מוצרים בסיסיים ופחות "מותרות". הביקושים לדלקים ובחנויות הנוחות  עדיין נמוכים בכ-13% מבשגרה. 

מחזור המכירות במגזר קמעונות המזון, הכולל רשתות כמו "am:pm", "אקסטרה מרקט" ו"אלונית בקיבוץ", צמח בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ-8% לכ-711 מיליון ש"ח ומחזור המכירות של חנויות הנוחות במתחמי התדלוק והמסחר ובתי הקפה גדל בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ-5% לסך של כ-495 מיליון ש"ח.

החברה מדווחת על המשך צמיחה בהכנסות מהטענת רכבים חשמליים, כשהחברה מפעילה כיום 78 עמדות הטענה מהירה ואולטרה מהירה ב-25 אתרים ברחבי הארץ.

ברבעון השלישי של 2023 רשמה דור אלון גידול של 41% ב-EBITDA לסך של 151 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה ב-2022.

ההון העצמי ליום 30.09.23 עמד על כ-1.3 מיליארד ש"ח. 

לחברה יתרות נזילות ומסגרות אשראי חתומות בסך כולל של כ-1.6 מיליארד ש"ח, ונכסים לא משועבדים נטו בסך של כ-550 מיליון ש"ח.

דור אלון, חברת האנרגיה, הקמעונאות והנדל"ן שבשליטת אלון רבוע כחול (82.73%), בבעלותו של איש העסקים מוטי בן משה, רושמת בתשעת החודשים הראשונים של 2023 זינוק של יותר מ-77% ברווח נקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 לכדי כ-79 מיליון ש"ח, לעומת 44.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של דור אלון ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-55 מיליון ש"ח לעומת הפסד של 6.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר לרווח נובע, בין היתר, מקיטון בהוצאות המימון (נטו), שהסתכמו בכ-17.4 מיליון ש"ח לעומת 91 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, משיפור בפעילות מגזר השיווק הישיר ורישום רווחי מלאי. 

דור אלון מדווחת כי ב-9 החודשים הראשונים של השנה ניכר גידול של כ-8% במחזור המכירות של מגזר קמעונות מזון, לכדי סך של כ- 711 מיליון ש"ח, לעומת מכירות התקופה המקבילה אשתקד. נכון ליום 30 בספטמבר 2023, מפעילה דור אלון 88 סופרמרקטים, חנויות ומסעדות מחוץ למתחמי התדלוק של החברה ובכללם 60 חנויות תחת המותג "am:pm",  28 סופרים בפורמטים "אקסטרה מרקט", "אלונית בקיבוץ", "אלונית במושב", "סופר אלונית" ו-"הדוכן", וכן את פעילות חברת בי.בי.בי מסעדות, המנהלת בזכיינות 100 מסעדות תחת המותגים העיקריים: "BBB" "Burgerim" ו-"MOSES".  ברבעון השלישי של 2023 חל במגזר הקמעונאות והמזון  של החברה גידול של כ-3% במחזור המכירות לכדי כ-244 מיליון ש"ח (לרבות 100% ממחזור המכירות של תאגידים משותפים וזכיינים, ללא בי.בי.בי).

בתשעת החודשים הראשונים של 2023 גדל מחזור המכירות ב-214 מתחמי התדלוק והמסחר ובתי הקפה שמפעילה דור אלון בכ-5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם לכדי כ-495 מיליון ש"ח (כולל 100% ממחזור המכירות של תאגידים משותפים וזכיינים). מחזור המכירות ברבעון השלישי של 2023 הסתכם בכ-178 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל ב-2022. במתחמי התדלוק הציבוריים שלה, החברה מפעילה כ-155 חנויות נוחות, רובן בפורמט "מיני סופר".

מנכ"ל דור אלון, עודד גולן, מציין כי "לאחר השבוע הראשון של המלחמה, חזרו היקפי מכירות הסופרים שלנו כמעט לרמה שהייתה לפני ה-7 באוקטובר, עם שינוי מסויים בתמהיל – יותר מוצרים בסיסיים ופחות "מותרות". מכירות הדלקים עדיין נמוכות בכ-13% מבשגרה. עם זאת, מציין גולן, נמשכת הצמיחה המואצת והעקבית בהכנסות מהטענת רכבים חשמליים, ב-78 עמדות ההטענה המהירה והאולטרה מהירה שהחברה מפעילה ב-25 ממתחמי התדלוק שלה, וממשיכה בפיתוח רשת ההטענה הארצית יחד עם אפקון". 

יו"ר דירקטוריון דור אלון, ישראל יניב, מציין את ההתגייסות המרגשת של עובדי החברה – בני כל המגזרים, מאז פרוץ המלחמה, את התושייה של אחדים מהם שהצילה חיי רבים שנקלעו למתחמי התדלוק בדרום בעת ההתקפה ואת ההערכה שלה זוכים עובדי החברה מרוב הלקוחות. "אנחנו עושים הכל על מנת להמשיך ולספק ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר שניתן לנוכח הנסיבות ובהתאם להנחיות פיקוד העורף" מבהיר יניב ומאשר 

כי דור אלון, כמו כל חברות קבוצת אלון רבוע כחול תורמת בהנחיית בעל השליטה מוטי בן משה ובאישור הדירקטוריון, משאבים רבים – בכסף ושווה כסף, בהיקף של מאות אלפי שקלים, לטובת הכוחות הלוחמים ותושבי העוטף. במקביל, הכריז יניב, על החלטת דור אלון להמשיך בתוכנית "אמץ לוחם" ולאמץ את שייטת הצוללות של צה"ל לתקופה של 3 שנים נוספות. 

מהדו"חות הכספיים של דור אלון לרבעון השלישי של 2023 עולה עוד, בין השאר: 

הרווח הגולמי של החברה הסתכם ברבעון השלישי של 2023 בכ-324.3 מיליון ש"ח, גידול של 20.7% לעומת רווח גולמי בסך 268.6 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2022. הגידול נבע כתוצאה מרווחי מלאי בסך של כ-18 

מיליון ש"ח, לעומת הפסדי מלאי בסך של כ-19 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם הרווח הגולמי בכ-853.6 מיליון ש"ח, גידול של 5.1% לעומת רווח גולמי בסך 812 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ב-2022.

ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2023 גדל ב-41% והסתכם לסך של כ-151 מיליון ש"ח, לעומת 107 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2022. בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם ה-EBITDA בכ-365.5 מיליון ש"ח, גידול של 2.8% לעומת 355.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ב-2022.

הרווח מפעולות הסתכם ברבעון השלישי של 2023 בכ-87.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-20% לעומת 72.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל ב-2022. בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם הרווח מפעולות בכ-165.4 מיליון ש"ח, לעומת 200.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ב-2022.

הרווח הנקי המתואם (בנטרול רווחי/הפסדי מלאי, הכנסות/הוצאות אחרות, הכנסות משינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה, השפעת 16 IFRS ופעילות מופסקת) הסתכם ברבעון השלישי של 2023 בכ-38 מיליון ש"ח, לעומת הפסד בסך 21 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ב-2022. 

ההון העצמי של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2023, עומד על כ-1.35 מיליארד ש"ח, ביחס להון עצמי בסך 1.37 מיליארד ש"ח ביום 31 בספטמבר 2022. השינוי נובע מחלוקת דיבידנד שהוכרזה באפריל 2023, בניכוי רווחים שנצברו בתקופת הדו"ח. 

חלוקת דיבידנדים – במהלך תקופת הדו"ח (ביום 20 באפריל) אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 100 מיליון ש"ח לבעלי המניות, אשר שולם ביום 9 במאי 2023. 

יתרות נזילות – לחברה יתרות ושווי מזומנים, פיקדונות לזמן קצר וניירות ערך סחירים בשווי כולל של 463 מיליון ש"ח (בנטרול פיקדונות לספקי דלק), נכון ליום 30 בספטמבר 2023. סמוך למועד פרסום הדוח, לחברה מסגרות אשראי חתומות לזמן קצר בהיקף של כ-1.1 מיליארד ש"ח, מתוכן מנצלת החברה כ-70% (בממוצע), ונכסים לא משועבדים נטו בהיקף של כ-550 מיליון ש"ח.

אישור דירוג –באוגוסט 2023 אישרה מחדש חברת דירוג האשראי מידרוג את דירוג החוב של החברה ברמה של A2 עם אופק "יציב". סך החוב נטו של החברה מסתכם בכ-1.7 מיליארד ש"ח ליום 30 בספטמבר 2023, וכ-1.2 מיליארד ש"ח ללא חוב המיוחס לפרויקט אלוני ים.

שווי הנדל"ן בספרי דור אלון, נכון ליום 30 בספטמבר 2023, עומד על כ-1 מיליארד ש"ח (לרבות חלקה של דור אלון בנדל"ן בחברות בשליטה משותפת) והיא מגיעה לכ-100% תפוסה בנכסיה המהותיים.

החברה ממשיכה לפתח את פרויקט אלוני ים, ששוויו נכון ליום 30 בספטמבר 2023 הינו כ-750 מיליון ש"ח. בפרויקט מתבצעות כעת עבודות ביצוע שלד המרתפים, כשבמקביל החברה נערכת לתחילת ביצוע עבודות שלד עילי. הצפי להשלמת הפרויקט הינו ברבעון השלישי של 2025. 

בפרויקט אלוני כפר סבא מתבצעות עבודות מערכות וגמר במרתפים, במקביל לעבודות להקמת השלד העילי. הצפי להשלמת הפרויקט הינו ברבעון השלישי של שנת 2024. 

במהלך הרבעון השלישי של 2023 נרשם גידול בשווי מתחם "אלון עין שמר" (המוחזק על ידי החברה ב-50%), הסמוך לכביש 65 (צומת פרדס חנה-כרכור) לסך של כ-366 מיליון ש"ח (לפי 100%).

לגרף דור אלון לחצו כאן

74 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 29.61 מיליון בדור אלון
קרנות נאמנות שמחזיקות את דור אלון. לרשימה המלאה
x