קרן חדשה: איילון (D4) מניות צמיחה ישראליות בארה"ב

סמנכ"ל איילון קרנות נאמנות אייל חיים: "אנו שמחים על ההזדמנות לשיתוף הפעולה עם גוף מקצועי ובעל מוניטין רב בתחום המחקר של מניות ישראליות בחו"ל. שיתוף הפעולה הזה מאפשר לנו להציע קרן נאמנות המגובה במחקר מעמיק שבדרך כלל אפשרית ללקוחות מוסדיים בלבד גם ללקוחות הפרטיים..."

 

 

 
אייל חיים, איילון בית השקעות, קרדיט: עמי ארליךאייל חיים, איילון בית השקעות, קרדיט: עמי ארליך
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2023

איילון קרנות נאמנות שמחה להודיעה על שיתוף פעולה עם אופנהיימר ישראל בקרן נאמנות חדשה*:

איילון (D4) מניות צמיחה ישראליות בארה"ב

איילון קרנות נאמנות בע"מ מנהלת את ההשקעות בקרן.

אופנהיימר ישראל אופקו בע"מ הינה היועץ להשקעות בקרן.

המניות המומלצות הינם ע"פ מודל "ישראליסט" של אופנהיימר המתמקד במניות ישראליות או עם זיקה לישראל ושסווגו ע"פ המודל  כמניות צמיחה בהתבסס, בין השאר, על: תחזית הקונצנזוס לצמיחתן; צמיחה בהכנסותיהן ב-12 החודשים האחרונים למועד הבדיקה; תחזית צמיחה בהכנסותיהן ב-12 החודשים העוקבים למועד הבדיקה; תזרים המזומנים החופשי שלהן (Flow Cash Free). בהתאם לתוצאות המודל, ייקבע האם מניה תסווג כמניית צמיחה.

בנוסף לקריטריונים הכמותיים יופעלו קריטריונים איכותיים כגון איכות ההנהלה, מצב התחרות ומיצוב תחרותי של החברה, השקות מוצרים ושירותים, מגמות בצמיחה וברווחיות, פוטנציאל שוקי היעד, וכן פרמטרים טכניים כגון מחזור מסחר ממוצע, שיעור המניות הנמכרות בחסר, התנהגות המניה ביחס לשוק ולמדדי הייחוס (מומנטום) ועוד.

* יחידות הקרן הוצעו לראשונה ב 26/09/23.

מס' נייר 5137377.

דמי הניהול בקרן הינם 1.60%**. 

סמנכ"ל איילון קרנות נאמנות אייל חיים:

"אנו שמחים על ההזדמנות לשיתוף הפעולה עם גוף מקצועי ובעל מוניטין רב בתחום המחקר של מניות ישראליות בחו"ל. שיתוף הפעולה  הזה מאפשר לנו להציע קרן נאמנות המגובה במחקר מעמיק שבדרך כלל אפשרית ללקוחות מוסדיים בלבד גם ללקוחות הפרטיים הקטנים יותר עם כל היתרונות המובנים של קרן נאמנות. אנו אמינים בסקטור בטכנולוגיה בכלל ובוודאי בחברות הישראליות בסקטור"

4–  עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט ,  D -עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט  

** מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרן במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן ביום 01/01/2025 (פרטים נוספים בעניין חריגים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016, מספר אסמכתה: 2016-03-040243).

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד

x