שיח מדיקל גרופ מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023

ההכנסות ברבעון צמחו בכ- 23% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ- 37.2 מיליון ש"ח

 

 

 
יוגב שריד, מנכ״ל שיח מדיקל, צילום: תמי בר-שייוגב שריד, מנכ״ל שיח מדיקל, צילום: תמי בר-שי
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמחו בכ- 16% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ- 110 מיליון ש"ח.

הכנסות מייצגות קצב הכנסות שנתי (Run-rate) של יותר מ-145 מיליון ש"ח לעומת כ- 134 מיליון ש"ח בשנת 2022.

הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן ברבעון הסתכם בכ- 10.3 מיליון ש"ח.

Adjusted EBITDA ברבעון הסתכם בכ- 2.1 מיליון ש"ח – ברבעון נכללו הוצאות בגין הכשרת המפעל החדש לתחילת פעילות.
 
החברה השלימה את רכישת המפעל ובית המסחר במחיר הזדמנותי וקיבלה רישיון ייצור בתקן IMC-GMP – ונכון להיום החברה החלה לייצר במפעל החדש.

לחברה יתרת מזומנים, שווי מזומנים וקרנות כספיות בסך של כ- 9.1 מיליון ש"ח ויתרת מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של 20 מיליון ₪.

יוגב שריד, מנכ"ל שיח מדיקל גרופ: "אנו מסיימים רבעון נוסף עם גידול בהכנסות אשר עמדו על כ- 37 מיליון ש"ח המשקף קצב הכנסות שנתי של מעל 145 מיליון ש"ח ו- Adjusted EBITDA ברבעון של כ- 2 מיליון ש"ח.

בתחילת 2023 רכשנו מפעל ובית מסחר במחיר הזדמנותי במיוחד. רכישה זו חיזקה והשלימה את אחיזתנו בכל חוליות שרשרת הערך.

לאחרונה השלמנו קבלת רישיון הייצור בתקן IMC-GMP – ונכון להיום התחלנו לייצר במפעל החדש באופן מסחרי.

תוצאות הרבעון הושפעו מהוצאות בגין פעולות להכשרת המפעל לתחילת ייצור ולקבלת הרישיון כאשר החיסכון בעלויות יבוא לידי ביטוי החל משנת 2024.

אנו ממשיכים ביישום האסטרטגיה שלנו המתבססת על אחיזה בכל חוליות שרשרת הערך המאפשרת גמישות תפעולית, שמירה על תמהיל מוצרים מגוון בהתאם להעדפותיו של הלקוח הישראלי, ואיתנות פיננסית לצורך תמיכה בהמשך צמיחה עתידית.

מלחמת חרבות ברזל פרצה לאחר תום הרבעון – אני רוצה להשתתף בצער המשפחות השכולות, לאחל החלמה מהירה לפצועים, לחזק את ידי חיילנו שנלחמים בגבורה. לבי עם משפחות החיילים והאזרחים החטופים וכולי תקווה שכולם יחזרו הביתה במהרה."

תמצית תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2023:

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-37.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-30.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-23%. הצמיחה נובעת מגידול בהיקפי הפעילות של החברה, לרבות התפתחות רשת בתי המרקחת.

הכנסות מייצגות קצב הכנסות שנתי (Run-rate) של יותר מ-145 מיליון ש"ח לעומת כ- 134 מיליון ש"ח בשנת 2022.

הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי ברבעון הסתכם ב-10.3 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד אשר הסתכם בכ- 10.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 2%.

שיעור הרווח הגולמי עמד ברבעון על 27.8% לעומת כ- 33.6% ברבעון המקביל אשתקד ו-28.6% בשנת 2022. השינוי נובע מהוצאות המפעל שרכשה הקבוצה, אשר טרם החל בפעילות מסחרית בתקופת הדוח. לאחרונה קיבל המפעל רישיון לייצור קנאביס רפואי בתקן IMC-GMP ומיד לאחר מכן החלה פעילות הייצור המסחרית במפעל.

הרווח התפעולי הסתכם ב-2 מיליון ש"ח לעומת כ- 0.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

Adjusted EBITDA ברבעון הסתכם בכ-2.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 3.2 מיליון ש"ח ביחס לרבעון המקביל אשתקד. 
 
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה ברבעון הסתכם ב-0.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של כ-0.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תמצית תשעת החודשים הראשונים של שנת 2023:

ההכנסות בתקופה הסתכמו בכ-110 מיליון ש"ח, לעומת כ-95.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  גידול של כ- 16%.

הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי הסתכם ב-32.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-30.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 8%. 

שיעור הרווח הגולמי עמד על 29.9% לעומת כ- 31.9% בתקופה המקבילה אשתקד. ו-28.6% בשנת 2022. השינוי נובע משינוי בתמהיל המוצרים הנמכרים וכמובן מהוצאות המפעל שרכשה הקבוצה שכאמור, טרם החל בפעילות מסחרית בתקופת הדוח.

הרווח התפעולי הסתכם ב-3.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 5.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

Adjusted EBITDA הסתכם בכ- 6.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 12.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. 
 
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה הסתכם ב-1.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-3.4 מיליון ש"ח ב המקביל אשתקד.

לגרף שיח מדיקל לחצו כאן

31 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 4.51 מיליון בשיח מדיקל
קרנות נאמנות שמחזיקות את שיח מדיקל. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

אי.בי.אי. גמישה

3.01%

348912.35

סיגמא גמישה

1.26%

55606.35

סיגמא מניות ישראל 

0.88%

1227116.6

איילון קנאביס חו"ל

0.61%

41107.53

עציוני גמישה

0.52%

27456.81

אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50

0.46%

57910.26

סלע מניות

0.3%

277194.21

FOREST מניות

0.27%

295222.19

אי.בי.אי. גיא 25/75

0.21%

167949.97

אי.בי.אי. 30/70

0.16%

1039167.67


x