קשרי תעופה מציגה תוצאות שיא לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2023

ברבעון השלישי של 2023 ההכנסות הסתכמו בסך של כ- 115 מיליון דולר. בתשעת החודשים הסתכמו ההכנסות בסך של כ- 220 מיליון דולר

 

 

 
Image by Sasin Tipchai from PixabayImage by Sasin Tipchai from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2023

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בסך של כ- 16 מיליון דולר. בתשעת החודשים הסתכם  בסך של כ-  30 מיליון דולר.

הרווח התפעולי ברבעון ה-3 הסתכם  בסך של כ- 8.7 מיליון דולר. בתשעת החודשים בסך של כ- 12 מיליון דולר.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בסך של כ- 5.6  מיליון דולר. בתשעת החודשים הסתכם הרווח בכ- 6.3 מיליון דולר.

תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת בסך של כ- 9 מיליון דולר.

תוצאות החברה בולטות על רקע החזרה של ענף התיירות לפעילות מלאה עקב נגיף הקורונה ועונת החגים. 

עמית  זלדמן, סמנכ"ל כספים בקשרי תעופה: "תוצאות השיא שלנו נובעות מהתאוששות מוחלטת של התיירות ממגפת הקורונה וכן משינוי אסטרטגי ארגוני מקיף שביצענו במהלך התקופה האחרונה אשר כלל בין היתר, צעדי התייעלות, שיפור תהליכים ובכללם תהליכי אוטומציה שביצענו בשנים 2020 ו- 2021 אפשרו לקבוצה להקטין את יחס ההוצאות לעומת התקופה שקדמה למגפת הקורונה .

הגידול בפעילות השוטפת ובצבר ההזמנות אפשרו לקבוצה לפרוע חלק מההלוואות לזמן ארוך מבנקים, בנוסף לתשלומים השוטפים, לחלק דיבידנד בסך 3.6 מיליון דולר לבעלי מניות החברה מבלי להזדקק לאשראי לזמן קצר ותוך הגדלת יתרות המזומנים של הקבוצה.

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" שהחלה בחודש אוקטובר 2023, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית והעסקית במדינה בכלל ובענף התיירות שספג פגיעה קשה בפרט. בעקבות כך נרשמו ביטולי נסיעות וכן עצירה כמעט מוחלטת בביצוע הזמנות עתידיות. 

אנו מעריכים  כי לאירועים הנוכחיים ולהסלמה הביטחונית בישראל, תהיה השפעה מהותית לרעה על תוצאותיהן של חברות הקבוצה ברבעונים הקרובים, ממשיכים לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בנושא ובוחנים את ההשלכות על הקבוצה ".

קשרי תעופה (ת"א: קשרתע), דיווחה על תוצאות שיא בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי של שנת 2023.

ההכנסות לרבעון השלישי של 2023 הסתכמו בסך של כ- 115 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 104.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות לתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו בסך של כ- 220 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ-174 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. 

הרווח הגולמי לרבעון השלישי הסתכם בסך של כ- 16 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 16 מיליון דולר אשתקד. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם בסך של כ-30 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ-25 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי  הסתכם בסך של כ- 8.7 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 9.5 מיליון דולר אשתקד. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם בסך של כ-12 מיליון דולר, בהשוואה לסך של  של כ- 11 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בסך של כ-5.6 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 5.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם בסך של כ -6.3 מיליון דולר, בהשוואה לסך  של כ- 5.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכם בסך של כ-9 מיליון דולר.

לגרף קשרי תעופה לחצו כאן

17 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 2.57 מיליון בקשרי תעופה
קרנות נאמנות שמחזיקות את קשרי תעופה. לרשימה מלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

עציוני גמישה

2.1%

111559.28

אזימוט מניות 

0.85%

239724.1

מיטב מניות LONG RUN 

0.56%

86370.2

מיטב מניות ESG ישראל 

0.48%

545482.63

סלע 20/80

0.42%

12153.33

אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50

0.3%

38104.5

אי.בי.אי. גיא 25/75

0.28%

221367.09

אזימוט (!) 10/90

0.25%

96290.74

אזימוט 18/82 חי דיבידנד

0.21%

143500.21

סלע מניות

0.18%

163876.09


x