נופר אנרגיה - המניה יורדת למרות גידול בהכנסות ממכירת חשמל

דוחות רבעון 3 - גידול בהספק הפרויקטים המחוברים לכ-1.08 ג'יגה-ואט בישראל, באיטליה, בספרד, בארה"ב ברומניה ובפולין

 

 

 
נדב טנא, מנכ״ל נופר אנרגיה, צילום: אורן בירןנדב טנא, מנכ״ל נופר אנרגיה, צילום: אורן בירן
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

החברה הקימה ומימנה מעל ל-1 ג'יגה-ואט פרויקטים סולאריים ב-6 מדינות שונות בפחות מ-3 שנים.

הספק הפרויקטים המחוברים ובשלבי הקמה הינו כ-2.09 ג'יגה-ואט מערכות סולאריות וכ-1.2 ג'יגה-ואט שעה מתקני אגירה, אשר צפויים להניב הכנסות שנתיות של כ-1.52 מיליארד ש"ח.

במהלך הרבעון החברה הפעילה מסחרית כ-200 מגה-ואט בארבע מדינות שונות והשלימה סגירות פיננסיות לפרויקטים סולאריים ומתקני אגירה באירופה בהיקף של כ-535 מיליון ₪.

הכנסות החברה ממכירת חשמל בתשעת החודשים הראשונים גדלו לכ-294 מש"ח בהשוואה לכ-151 מש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ניהול הפעילות הגלובלית בפלטפורמות המקמיות מאפשר לחברה המשך עשייה בקצב גבוה ועמידה מלאה בתוכניות העבודה גם בצל מלחמת "חרבות ברזל".

״נופר אנרגיה" פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השלישי לשנת 2023, ומציגה המשך צמיחה משמעותית בהיקפי הפעילות, זינוק בהספקי הפרויקטים המחוברים ובהקמה ואיתנות פיננסית גבוהה:

היקף הפרויקטים המחוברים זינק ל-1.08 ג'יגה-ואט מערכות סולאריות ול-0.133 ג'יגה-ואט שעה מתקני אגירה, אשר צפויים להניב הכנסות שנתיות בהיקף של 748 מיליון ש"ח.

היקף הפרויקטים המצויים בהקמה גדל ל-1.011 ג'יגה-ואט מערכות סולאריות ול-1.064 ג'יגה-ואט שעה מתקני אגירה.

לחברה פרויקטים מחוברים, בהקמה ולקראת הקמה בהספק כולל של 2.09 ג'יגה-ואט מערכות סולאריות ו-1.2 ג'יגה-ואט שעה מתקני אגירה, אשר צפויים להניב הכנסות שנתיות של כ-1.52 מיליארד ש"ח בשנת פעילותם המלאה הראשונה.

במהלך הרבעון החברה הפעילה מסחרית פרויקטי I&C ו-Utility בהספק של כ-200 מגה-ואט בארבע מדינות שונות, וביצעה סגירה פיננסית לפרויקטי Utility ואגירה בהיקף של כ-535 מש"ח.

"נופר אנרגיה" המשיכה להגדיל את פורטפוליו פרויקטי האגירה שלה, והיא מקדמת כיום פרויקטי אגירה בהספק של 8.2 ג'יגה-ואט שעה בישראל, באיטליה, בספרד, בבריטניה, בגרמניה, בפולין, בארה"ב וביוון.

החברה נמצאת בשלבים סופיים של עסקת רכש פאנלים בהספק של כ-560 מגה-ואט במחיר של פחות מ-14.5 יורו סנט לוואט הכולל מיסים והובלה לאתר.ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2023 מסתכם לסך 2.76 מיליארד ש"ח. לחברה  במזומנים, שווי מזומנים ומסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של כ-1.83מיליארד ₪ ויחס הון עצמי למאזן של כ- 49%.

הכנסות החברה ברבעון השלישי ממכירת חשמל (לפי 100%) זינקו ל – 127 מיליון ש"ח, בהשוואה ל – 78 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 62%. הכנסות החברה ברבעון השני הינן כ-100.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-88  מיליון ש״ח ברבעון המקביל ב-2023. החברה רשמה ברבעון רווח כולל אחר של 12.9 מיליון ש"ח , לעומת הפסד כולל אחר של 51.6 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד. יצוין כי הרווח נובע בעיקר מהשקעות במטבע זר .

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראושנים של 2023 ממכירת חשמל (לפי 100%) זינקו ל –294 מיליון ש"ח, בהשוואה ל – 151 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הסתכמו ל – 274 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-279 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 רווח כולל אחר של 127.5 מיליון ש"ח , לעומת הפסד כולל אחר של כ- 4.8 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין כי הרווח נובע בעיקר מהשקעות במטבע זר .


נדב טנא, מנכ"ל "נופר אנרגיה":

"אנו מסכמים רבעון יוצא מהכלל במהלכו המשכנו את תנופת ההקמות והחיבורים, ביצענו סגירות פיננסיות, הגדלנו את פורטפוליו הפרויקטים, רשמנו זינוק חד בהכנסות ממכירת חשמל וביססנו את המובילות הגלובאלית בתחומי האגירה והסחר בחשמל. במהלך שלוש השנים האחרונות הקמנו ומימנו מעל לג'יגה-ואט פרויקטים סולאריים בתשואות גבוהות בשש מדינות שונות, ואנו עומדים לפני קפיצת מדרגה משמעותית נוספת שתתבטא בהאצה בקצב פיתוח, מימון והקמת הפרויקטים בפלטפורמות השונות במהלך השנה הקרובה. אנו מייחלים לחזרת של כלל החטופים ומתפללים לשלומם ולהצלחתם של חיילי צה"ל היקרים".

לגרף נופר אנרג׳י לחצו כאן

185 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 82.1 מיליון בנופר אנרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את נופר אנרג׳י. לרשימה המלאה
x