כמה כסף זרם השבוע לקרנות מחקות וסל על מדד S&P500 - וכמה למדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment ?

סקירה שבועית של המסחר: 26 – 30 בנובמבר, 2023

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/12/2023

בצל השבוע השמיני למלחמת "חרבות ברזל":

בסיכום השבוע נרשמה מגמה מעורבת בשוק המניות ועליות שערים בשוק איגרות החוב.

רוח גבית חיובית למסחר בתל אביב בתחילת השבוע הייתה לדיון בוועדת הכספים בדבר יוזמה להורדת מס רווחי הון על המסחר בתל אביב ולעסקת החטופים המתמשכת.

בנוסף, בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי בשיעור של 4.75% ושער הדולר המשיך להיחלש ביחס לשקל.

יום המסחר האחרון השבוע הסתיים בירידות שערים שהושפעו מאי וודאות לגבי המשך החזרת החטופים והתחדשות הלחימה בעזה ומהפיגוע בירושלים.

הציבור ממשיך לרכוש קרנות סל וקרנות נאמנות על מדדי מניות בחו"ל וקרנות כספיות.

המסחר בתל אביב התנהל על רקע השבוע השמיני למלחמת "חרבות ברזל", הארכת תוקף והרחבת הסכם לשחרור חטופים, ועל רקע המשך פרסום דוחות כספיים לרבעון השלישי של 2023 ע"י החברות הבורסאיות.

המסחר הסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.

רוח גבית חיובית למסחר בתל-אביב בתחילת השבוע הייתה לדיון בוועדת הכספים של הכנסת ביוזמה להורדת מס רווחי הון מ-25% כיום ל-20% על מנת לעודד השקעות בשוק ההון המקומי בתקופה זו ולסייע לחברות לגייס הון.

בנוסף, בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי בשיעור של 4.75%, ביום שני ה-27 בנובמבר - מועד העדכון האחרון של הריבית השנה. בהודעת עדכון הריבית ציין הבנק כי תוואי הריבית יקבע בהתאם להתפתחות המלחמה תוך שמירה על יציבות בשווקים הפיננסיים.

לירידות השערים ביום המסחר האחרון של השבוע תרמו אי וודאות לגבי המשך החזרת החטופים והתחדשות הלחימה בעזה ומהפיגוע בירושלים.

בעקבות הותרת הריבית ללא שינוי ובהמשך למגמה מהשבוע הקודם, הדולר נחלש השבוע בכ-0.5% ביחס לשקל, והגיע לשער של 3.714 שקל.

מדד הפחד VTA35 עלה השבוע והגיע לכ-17 נקודות בסוף השבוע לעומת כ-15 נקודות בסוף השבוע הקודם, ולעומת כ-16 נקודות בתחילת השנה.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו השבוע בכ-1.3% ובכ-0.3%, בהתאמה, והם נמוכים בכ-3.1% ובכ-4.7%, בהתאמה, מהרמה בה היו ערב פרוץ המלחמה.

יצוין כי השבוע נרשמה עלייה זניחה של כ-0.4% במדד ה-Dow Jones, ושינוי זניח במדד ה-S&P 500 שבארה"ב, וירידה של כ-0.3% במדד ה- Euro STOXX 50 שבאירופה (מדדי חו"ל נכונים ליום רביעי).

מדדי ת"א-מניב ישראל ות"א-נפט וגז בלטו השבוע בעלייה של כ-2.2%, כל אחד.

מנגד, מדדי ת"א-רשתות שיווק ות"א בנקים-5 בלטו בירידה של כ-2.9% ושל כ-2.4%, בהתאמה.

עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב, בהמשך למגמה מהשבוע הקודם.

את עליות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד לטווח ארוך, שעלו השבוע בכ-1.1%-1.3%.  

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ומעלה ירדה והגיעה לכ-4.6%  בסוף השבוע, לעומת כ-4.7% בסוף השבוע הקודם, וזאת בהמשך לירידה של כ-0.1% בשבוע הקודם.

ביום רביעי, ה-29 בנובמבר, ערב העדכון החודשי של מדדי איגרות החוב הקונצרניות, הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב בבורסה בכ-9.8 מיליארד שקל, מזה כ-3.9 מיליארד שקל באיגרות חוב קונצרניות.

בקרנות הסל נמשכו גם השבוע רכישות של קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל, בעיקר על מדד S&P 500, בסכום של כ-160 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות הציבור המשיך והזרים השבוע לקרנות הכספיות סכום של כ-275 מיליון שקל, ולקרנות המשקיעות במניות בחו"ל, בעיקר קרנות מחקות על מדד S&P 500, סכום של כ-100 מיליון שקל.

בנוסף, הציבור הזרים השבוע לקרנות המשקיעות באג"ח בחו"ל, בעיקר קרנות מחקות על מדד S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade לטווח של עד 5 שנים, סכום של כ-90 מיליון שקל.

מדדי מניות

מדד ת"א–35

ירד השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה ירד ב-1.3%.

מדד ת"א–90   

ירד השבוע  ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-1.6%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע  ב-1.0%, ומתחילת השנה ירד ב-1.1%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-5.2%.

מדדי איגרות חוב

מדד תל גוב-צמודות

עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-1.7%.

מדד  תל גוב-שקלי

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה נותר ללא שינוי.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-3.9%.

מדד תל בונד-שקלי

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-3.7%.

עדכון תנאי הסף בתל בונד-גלובל

דירקטוריון הבורסה החליט בישיבתו מיום 26.11.2023 על ביטול תנאי הסף לפיו במדד תל בונד-גלובל יכללו אג"ח זרות בלבד, ובמקומו נקבע תנאי סף חדש לפיו במדד יכללו אגרות חוב של מנפיקים שהתאגדו מחוץ לישראל. משמעות ההחלטה היא כי אג"ח של מנפיקים שהתאגדו בחו"ל בעלי זיקה לישראל יוכלו להמשיך להיכלל במדד תל בונד- גלובל.

הנפקת מניות

חברת הטכנולוגיה הייקון מערכות גייסה השבוע כ-7 מיליון שקל בהנפקה של מניות לציבור בתל-אביב.

הנפקת איגרות חוב חברות

פאי פיקדונות גייסה השבוע כ-529 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מובנה מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים בריבית משתנה. האג"ח הינו שקלי בריבית משתנה -מרווח של 0.16% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן ביום ב-30 בנובמבר 2033, ובדירוג AAA ע"י "מעלות".

בנוסף השבוע, שתי חברות בנייה גייסו כ-28 מיליון שקל בהקצאות פרטיות של אג"ח:

חברת הבנייה רותם שני גייסה כ-17 מיליון שקל בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיעים מסווגים. החברה גייסה את הסכום בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 0.9 שנים, תשואה לפידיון 8.2%, ללא דירוג.

חברת הבנייה אופק שלי גייסה כ-11 מיליון שקל בהקצאה פרטית של אג"ח למשקיעים מסווגים ולבעלי עניין. החברה גייסה את הסכום בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 2.4 שנים, תשואה לפידיון 10.3%, ללא דירוג.

חברת בנייה הולנדית לוזון רונסון , פרסמה השבוע תשקיף להשלמה במסגרתו היא מתכננת לגייס עד 200 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של החברה בשוק איגרות החוב בתל אביב. החברה העוסקת בפרויקטי נדל"ן למגורים בפולין ובישראל, מתכננת לגייס את הסכום בהנפקה של אג"ח שקלי בריבית של עד 6% וללא דירוג.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב, בהמשך לגיוס בסך כ-3.9 מיליארד שקל בשבוע הקודם.  הסכום שגויס, כ-58% ממנו בוצע באג"ח שקלי, וכ-42% ממנו גויס באג"ח צמוד מדד.

שונות

תחזית צמיחה עדכנית של משרד האוצר

משרד האוצר פרסם תחזית לפיה בתרחיש מרכזי לפיו המלחמה תמשך עד הרבעון הראשון של שנת  2024 – הצמיחה בשנת 2023 תגיע לכ-2%, לעומת כ-2.7% בתחזית קודמת מחודש יולי, כשהשפעת המלחמה על התוצר בשנת 2023 מוערכת בירידה של 1.4%.

לגבי שנת 2024 – בתרחיש בסיסי הצמיחה תגיע ל-1.6%, כאשר בתרחיש אופטימי של "התאוששות מהירה" הצמיחה תגיע ל-2.2%  ואילו בתרחיש פסימי של "התאוששות איטית" הצמיחה תגיע ל-0.2% בלבד.

תחזית מקרו כלכלית מעודכנת של בנק ישראל

בנק ישראל פרסם תחזית מקרו כלכלית מעודכנת, שגובשה בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה ב-7 לאוקטובר 2023, ומהווה עדכון לתחזית מהחודש הקודם. לפיה:

התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 2% בכל אחת מהשנים 2024-2023 (בתחזית קודמת – 2.3% ו-2.8% בשנים 2023 ו-2024 בהתאמה). האינפלציה צפויה לרדת ל-3.5% בשנת 2023 ובשנת 2024 תרד לכ-2.4%. הריבית המוניטרית צפויה לעמוד על 3.75%-4.00% ברבעון הרביעי של שנת 2024.

לגבי הסביבה העולמית: הצמיחה במשקים המפותחים תסתכם ב-1.2% בשנת 2023 וב-0.8% בשנת 2024 (בתחזית קודמת – 1.2% -0.8% בשנים 2023 ו-2024, בהתאמה). האינפלציה במשקים המפותחים תעמוד על 3.4% ב-2023 ועל 2.3% ב-2024. הריבית הממוצעת במשקים המפותחים צפויה לעמוד על כ-4.8% בסוף שנת 2023, ועל כ-3.9% בסוף 2024.

מדד משולב

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש אוקטובר 2023  – החודש הראשון למלחמת חרבות ברזל –  ירד ב-1.1%. פרוץ המלחמה ב-7 לאוקטובר הביא לירידה חדה בפעילות במשק ובמיוחד בצריכה הפרטית.


x