״נופר אנרגיה״ מגדילה אחזקה ב-Sunprime

משחקני ה-I&C המובילים באיטליה

 

 

 
Image by PIRO from PixabayImage by PIRO from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/12/2023

"נופר אנרגיה" ממשיכה לממש את אסטרטגיית החברה להגדלת שיעורי האחזקות בפלטפורמות הפיתוח ברחבי העולם, הובלת הניהול ושליטה בפלטפורמות. החברה הודיעה הבוקר, כי התקשרה באמצעות חברת הבת Andromeda בהסכם להגדלת אחזקותיה בחברה האיטלקית Sunprime. על פי הסכמי ההשקעה וההלוואה שנחתמו, לאחר העמדת והמרת הלוואות הבעלים, יעלה שיעור האחזקות של Andromeda ב-Sunprime ל-63.5% (שיעור החזקות של "נופר אנרגיה" יעלה ל-33.3% בשרשור). במסגרת ההסכמים שנחתמו, Andromeda תמיר הלוואות בעלים שכבר ניתנו בסך 25 מיליון יורו, ותעמיד השקעה נוספת בהיקף של עד 25 מיליון יורו.

נכון למועד הדיווח מחזיקה קבוצת Sunprime בצבר פרויקטים סולאריים בהספק כולל של כ-733.8 מגה- וואט )גידול של כ585%( , מתוכם כ-115 מגה- וואט הינם פרויקטים מחוברים או מוכנים לחיבור, כ 264.7- מגה- וואט הינם פרויקטים בהקמה או לקראת הקמה וכ- 353.4 הינם בפיתוח מתקדם, זאת בהשוואה לצבר פרויקטים בהספק של כ- 125 מגה-וואט בלבד, בשלבי פיתוח ולקראת הקמה, במועד ההתקשרות בהסכם ההשקעה הראשון של Andromeda ב- Sunprime Holding -בפברואר 2021 )גידול של כ585%). 

הקבוצה מתעתדת לחבר כ-400 מגה-וואט פרויקטים סולאריים עד סוף שנת 2025 ובכוונתה להמשיך בפיתוח, רישוי, מימון והקמת פרויקטים נוספים. בנוסף לקידום הפרויקטים הסולאריים מסוגים שונים עוסקת Sunprime גם בקידום פרויקטי אגירה.

לגרף נופר אנרג׳י לחצו כאן

185 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 82.1 מיליון בנופר אנרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את נופר אנרג׳י. לרשימה המלאה
x