רשות החשמל פרסמה הארכת מועדים נוספת להקמת מתקני ייצור ללא תוספת ערבויות

פריים אנרג'י מודיעה כי תהיה זכאית להארכה של ארבעה חודשים נוספים להקמת מתקני הייצור בהליך תחרותי

 

 

 
ירון קיקוז, קרדיט: יחצירון קיקוז, קרדיט: יחצ
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/12/2023

ירון קיקוז בעל השליטה בפריים אנרג'י: 

"פריים אנרג'י יזמה וצפויה להקים מתקני ייצור חשמל באנרגיה סולארית בדו שימוש תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהיקף של מאות מגה וואט, ולצידם מתקני אגירה של מעל ג'יגה וואט שעה. החברה תמשיך לפעול לקידום הקמת הפרויקטים שאושרו על-ידי חח"י, ותוסיף לעבוד בצמוד לרשות החשמל על מנת לעמוד ביעדי המשק להרחבת ייצור האנרגיה הירוקה".

חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י מדווחת היום כי בהמשך לדיווח המיידי של החברה בספטמבר השנה, בדבר החלטת רשות החשמל על הארכת מועדים ומתן אפשרות להחזרת ערבות בהליך תחרותי דו שימוש מס' 1, החליטה רשות החשמל על הארכת מועדים נוספת לארבעה חודשים. הרשות מאריכה בארבעה חודשים את המועדים להקמת מתקני ייצור ללא תוספת ערבויות, וכן את תקופת ההפעלה המסחרית להליך התחרותי. 

בהתאם להחלטה, המועד המחייב העדכני לעמידה בתנאים לסנכרון המתקנים בהליך התחרותי (ממועד זה יחולטו בהדרגה על-פני 7 חודשים ערבויות לפרויקטים שלא יעמדו בתנאים לסנכרון) יהיה 30/1/2025, והמועד המחייב המירבי המעודכן יהיה 30/08/2025. בנוסף, מועד סיום ההתחייבות לתעריף (שנקבע בהליך התחרותי) בתום תקופת ההפעלה המסחרית יעודכן ל- 25/09/2039 (חלף 25/05/2039). 

במסגרת ההחלטה ציינה הרשות כי היא תמשיך לעקוב אחר המצב הביטחוני, תהיה קשובה לצורכי המשק ותפרסם במידת הצורך שימועים נוספים להארכת מועדים רוחבית או ייעודית לאיזורי הלחימה, וכי אין בהארכת המועדים לפי החלטה זו כדי לכבול את שיקול הדעת של הרשות בבואה לבחון בקשות להארכות נוספות בעתיד. 

יצויין כי עתירת החברה לבג"ץ מיום 31 במאי 2023 כנגד רשות החשמל וכנגד חח"י, עומדת בעינה, ודיון ראשון נקבע ל- 1 במאי 2024, לאחר שהצדדים הגישו את התייחסותם. במסגרת העתירה עתרה החברה לקבלת מספר סעדים וביניהם דרישה לקבלת תעריף ייעודי ביחס למתקני אגירה (בהתאם לאמור בהליך התחרותי), דחית המועדים המחייבים לסנכרון לרשת המחלק (מעבר להארכה שנקבעה בהחלטת הרשות), וכן אפשרות לפרוש, ללא חילוט ערבות, מההליך התחרותי להקמת מתקנים ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בדו שימוש עבור היקף ההספק שלא ניתן יהיה לחבר לאור המחסור החמור בתשתית מספקת.

החברה מחזיקה במכסה של 475 מגה-וואט (AC) מכח זכייתה בהליך התחרותי, כאשר מתוכה קיבלה נכון למועד הדיווח תשובות מחלק בהיקף של כ- 250 מגה וואט (AC). בכוונת החברה לפעול להקמת הפרויקטים שלגביהם התקבלה ותתקבל תשובת מחלק חיובית, כאשר לצד מרבית הפרויקטים יוקם גם מתקן אגירה. במסגרת קידום הקמת הפרויקטים כאמור, דיווחה החברה על הסכם לשיתוף פעולה עם להב אנרגיה ביחס ל- 13 פרויקטים בהיקף של כ- 100 מגה וואט (AC), וכן על הסכם למכירת חשמל עם אלקטרה פאוור ביחס למתקנים בהספק של 75 מגה וואט (AC) ו- 375 מגה וואט שעה אגירה. 

למועד הדיווח, החברה פועלת לקבלת מימון להקמת הפרויקטים כאשר במקביל נבחנים שיתופי פעולה לגבי מקבץ נוסף של פרויקטים מתוך הצבר.

לגרף פריים אנרג׳י לחצו כאן

11 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 107.59 אלפי ב פריים אנרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את פריים אנרג׳י. 
x