כלל החזקות ביטוח ופיננסים השלימה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח בסכום הגבוה פי 5 מהסכום המוצע

החברה מדווחת על ביקושים גבוהים מאוד של מעל מיליארד שקל. את העסקה הובילה חברת דיסקונט חיתום

 

 

 
יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/12/2023

דירקטוריון כלל החזקות נענה לביקושים והחליט על גיוס בסך של 500 מיליון ₪, מתוך הסכום האמור, זאת בשיעור ריבית נומינלית נקובה של 5.25% ובמח"מ של כ-6 שנים

את העסקה הובילה חברת דיסקונט חיתום 

קבוצת כלל החזקות ביטוח ופיננסים ביצעה גיוס אג"ח במכרז המוסדי בהצלחה רבה, עם ביקושים של מעל מיליארד שקל. דירקטוריון כלל החזקות נענה לביקושים והחליט לגייס סך של 500 מיליון שקל מתוך הסכום האמור, זאת בשיעור ריבית נומינלית נקובה של 5.25%, ובמח"מ של כ-6 שנים.

יורם נוה, מנכ"ל כלל החזקות עסקי ביטוח ופיננסים: ״אני שמח מאוד על הביקושים הגבוהים בשלב מוסדי, זו הבעת אמון נוספת של שוק ההון בקבוצה. גיוס אג"ח זה, משלים את צורכי המימון של החברה סביב עסקת Max, לרבות מחזור החוב בסך של כ-880 מיליון שקל שהועמד ל-CIMax (חברת האם שלMax ) על ידי קונסורציום לווים. הגיוס הנוכחי הוא בריבית נמוכה משמעותית מהריבית בהלוואה הקיימת, ויאפשר לחברה להקטין את הוצאות המימון שלה בכ-30 מיליון שקל בשנה, בתנאי הריבית הנוכחיים, ולהאריך את מח"מ ההלוואות". 

x