קבוצת גאון רוכשת כ-72.5% מחברת נחמני הפועלת בתחום הקידוחים האופקיים והנחת תשתיות

במקביל נחתם הסכם מיזוג בין קבוצת גאון וגאון אחזקות שיהפוך את הקבוצה לחברה פרטית בבעלות מלאה של גאון אחזקות

 

 

 
גיא רגב, מנכל קבוצת גאון / צילום: סיון פרג׳גיא רגב, מנכל קבוצת גאון / צילום: סיון פרג׳
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/12/2023

גיא רגב, מנכ"ל קבוצת גאון: ״רכישת נחמני שהינה מהחברות הוותיקות והמוערכות ביותר בישראל בתחום הקידוחים האופקיים, מהווה שלב נוסף  בתהליך אסטרטגי עבורנו להרחבת פעילותינו לתחום הביצוע באופן סינרגטי ומשלים לפעילות החברה, של קידוחי צנרת תת קרקעית להולכת מים, שפכים, ביוב וגז. מדובר בתחום מתפתח מאוד בשנים האחרונות, בעיקר כתוצאה מצורך הולך וגדל לפרישת קווי הולכה באזורים אורבניים צפופים. השלמת העסקה תאפשר לנו להמשיך ולהרחיב את שרשרת הערך של החברה בתחומי תשתיות ההולכה ומתן פתרון שלם ללקוחות הקבוצה, זאת בהתאם לאסטרטגיית הקבוצה". 

במקביל, אנו מעדכנים היום כי נחתם הסכם מיזוג בין גאון אחזקות לקבוצת גאון, במסגרתו תהפוך קבוצת גאון לחברה פרטית בבעלות מלאה של גאון אחזקות. זהו מהלך נכון ומתבקש בשנים האחרונות והוא צפוי לייעל את המבנה הארגוני של החברה, יצמצם תהליכי עבודה ויתמוך בהמשך הצמיחה, ועשוי להביא להצפת ערך ולהגדלת הסחירות במניות החברה גאנו  ממשיכים לפעול להרחבת עסקי הקבוצה הממוקדים בתחומי תשתיות ההולכה, פועלים לצמצום תקורות, ההון החוזר והחוב וגם בוחנים הזדמנויות נוספות משלימות , הנוצרות  בימים אלה, לרכישות ומיזוגים בתחומים רלבנטיים.״

קבוצת גאון, שהינה קבוצה מובילה הפועלת בתחום תשתיות ההולכה למים , גז וזורמים בישראל, מעדכנת כי חברת הבת גאון חברה לפתרונות מים (GWS) זרוע הביצוע של הקבוצה, השלימה את העסקה לרכישת כ-72.5% מהון המניות של חברת אורי נחמני ובניו קידוחים תמורת כ-6.3 מיליון שקל שישולמו לחברת נחמני, מתוכם כ-5 מיליון שקל כהלוואת בעלים. מדובר בעסקה אסטרטגית עבור קבוצת גאון שתמשיך להעמיק את כניסת החברה לתחומי תשתיות ההולכה,    להולכת מים, ביוב וגז. 

חברת 'נחמני' הינה חברה פרטית בין הותיקות ביותר בישראל, נוסדה בשנת 1966, הפועלת בתחום הקידוחים האופקיים והנחת תשתיות מים, ביוב, גז ותקשורת מעל 57 שנים, עם מחזור מכירות של כ-30 מיליון שקל בשנת 2022. בין לקוחותיה הוותיקים של החברה נמנות חברת מקורות, רכבת ישראל, חברות תקשורת מובילות ועוד. לנחמני סיווגים קבלניים 260 ב-4 ו- 240 א-5, שמאפשרים לחברה להתמודד במכרזים לאומיים בהיקפים גדולים בתחומי המים והתקשורת כקבלן ראשי.  

במקביל, קבוצת גאון וגאון אחזקות מעדכנות על התקשרות בהסכם מיזוג, במסגרתו תרכוש גאון אחזקות את כל מניות קבוצת גאון המוחזקות על ידי בעלי מניות מקרב הציבור כנגד הקצאת מניות של גאון אחזקות, כך שקבוצת גאון תהפוך לחברה פרטית בבעלותה המלאה של גאון אחזקות וזאת בדרך של מיזוג משולש הופכי. בתמורה למניות קבוצת גאון שבידיהם, בעלי המניות מקרב הציבור יקבלו, במועד ההשלמה מניות רגילות של גאון אחזקות אשר יהוו לאחר הקצאתן35.90%  מהון המניות המונפק והנפרע של גאון אחזקות. הסכם המיזוג כפוף לתנאים מתלים ובהם אישור האסיפה הכללית של קבוצת גאון. בנימוקי הוועדה הבלתי תלויה, ועדת הביקורת והדירקטוריון של קבוצת גאון לאישור עסקת המיזוג צוין, בין היתר, כי לעסקת המיזוג פוטנציאל לקידום הצמיחה של קבוצת גאון ושיפור ברווחיות בעלי המניות בעתיד, לטובת כלל בעלי מניותיה; המיזוג יאפשר להשיא ערך לכלל בעלי מניות החברה, תוך יצירת סינרגיות ניהוליות, צמצום הוצאות וחסכון בעלויות; ועסקת המיזוג תגדיל באופן משמעותי את חלקו של הציבור בגאון אחזקות, תביא לשיפור רמת הסחירות של מניית החברה (מניית גאון אחזקות לאחר השלמת העסקה) ותתרום גם היא לשווי המניה, לטובת כלל בעלי מניותיה.

לגרף גאון קבוצה לחצו כאן

26 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 10.58 מיליון בגאון קבוצה
קרנות נאמנות שמחזיקות את גאון קבוצה. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

סלע מניות

1.64%

1476667.46

אילים מניות תשתיות

1.6%

413190.12

ילין לפידות יתר 

1.02%

2043786.51

פסגות יתר

0.85%

357620.31

פסגות 25/75 פלוס

0.75%

439995.77

אקורד 30/70

0.59%

93262

פסגות ת"א 90 ויתר

0.55%

1135550.94

פסגות חברות פלוס 

0.35%

251922.18

סלע 20/80

0.34%

9796.1

אזימוט מניות 

0.32%

89675


x