קופות גמל חסכון לכל ילד, ליגת FUNDER - מובילים: אנליסט בסיכון מוגבר אינפיניטי במועט סיכון

קופות גמל חסכון לכל ילד, ליגת FUNDER: פערים משמעותיים בתשואות לטווח ארוך במסלולים השונים | פערים משמעותיים גם בהיקף ההון המנוהל בין הגופים השונים | באיזה רמת סיכון נמצא היקף ההון הגבוה ביותר? | עדכון - תוקנו התשואות של אנליסט במסלול סיכון מועט

 

 
Image by jcomp on freepikImage by jcomp on freepik
 

משה מימון, עורך FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/01/2024

חסכון לכל ילד, אלה הן בעצם קופות גמל שהחלו את פעולתן בתקופתו של השר כחלון, ובמקום להעלות את קצבת הילדים, הוחלט שהמדינה תבצע הפקדה לקופת גמל על שם הילד. עם הגיע הילד לגיל 18 מתקבל מענק, ולאחר מכן גם בגיל 21 מתקבל מענק. משקי הבית קיבלו אפשרות להכפיל על חשבון קצבת הילדים את היקף ההפקדה לכל ילד.

מבין המסלולים שהתאפשרו לחוסכים היו מסלולים אצל הבנקים השונים, וכן מסלולי קופות גמל. מסלולי קופות הגמל איפשרו לחוסכים לבחור מבין שלושה מסלולי סיכון – מועט, בינוני ומוגבר. להלן נביא את התשואות של הגופים השונים במסלולים השונים.

אמנם נקודת הבחירה העיקרית היא בתחילת ההפקדות, אולם שווה מאוד לשים לב להבדלי התשואות בין הגופים השונים. ראוי לשים לב להבדלים הדרמטיים בתשואות (אפילו על ידי בחינת הממוצעים של התשואות) בין המסלולים השונים. לאור העובדה שמדובר בחסכון לטווח ארוך יחסית, יש העדפה ברורה לחוסכים להעדיף סיכון גבוה יותר. לאור התשואות לטווח ארוך, והפער בינן לבין התשואות במסלולים בסיכון המועט, ההבדל כאמור דרמטי. תשואה ל-5 שנים בסיכון המוגבר, תקבל רק בממוצע 16% בסיכון הנמוך, כמעט שליש מהתשואה.

מבחינת היקף הנכס המנוהל, לא מדובר כאן בהיקפים משמעותיים. בכל מקרה כשבוחנים את הסך המנוהל בגופים השונים רואים שמרבית ההון נמצא במסלול בסיכון גבוה.

מסלול סיכון מועט – אינפיניטי מנצחים במסלול

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, התשואה הממוצעת ל-2023 היא 7.38%. התשואה הממוצעת החודש היא 1.78%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 השנים האחרונות עלתה ל-7.06%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות עלתה ל-20.04%.

אינפיניטי מנצחים השנה עם 10.12%, אנליסט במקום השני עם 8.28%. מיטב מנצחים בדצמבר עם 2.16%, וגם מובילים בתשואה ב-3 השנים האחרונות עם 9.32%. אלטשולר שחם מובילים בתשואה ב-5 השנים האחרונות עם 25.27%. ראוי לשים לב לשונות הגדולה ביהקף הנכסים בין הגופים המנוהלים.

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

שם קופה

תשואה 2023

תשואה דצמבר

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אינפיניטי

10.12%

1.78%

8.49%

---

393

11374

אנליסט

8.28%

1.86%

7.47%

21.27%

145

11366

מיטב

8.08%

2.16%

9.32%

22.91%

471

11385

אלטשולר שחם

7.34%

1.89%

6.17%

25.27%

882

11325

מגדל

6.20%

1.81%

6.08%

19.95%

455

9896

הראל

5.91%

1.46%

5.77%

15.82%

1,047

11375

מנורה מבטחים

5.71%

1.47%

6.14%

15.03%

468

11321

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

7.38%

1.78%

7.06%

20.04%

 

 


מסלול סיכון בינוני – מיטב מנצחים החודש

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני, התשואה הממוצעת השנה היא 9.63%. התשואה הממוצעת החודש היא 2.4%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 השנים האחרונות עלתה ל-12.18%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות עלתה ל-31.44%. גם כאן ראוי לשים לב לשונות גבוהה בין הגופים השונים בהיקף ההון המנוהל, ולהבדלים בתשואות בין הגופים השונים בעיקר בטווחים הארוכים.

אנליסט מנצחים השנה עם 11.14%, מיטב במקום שני עם 10.63%. אנליסט מנצחים גם בדצמבר עם 2.66^ ומובילים בתשואה בכל חתכי הזמן.

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

שם קופה

תשואה 2023

תשואה דצמבר

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אנליסט

11.14%

2.66%

17.31%

39.21%

145

11366

מיטב

10.63%

2.65%

13.08%

31.64%

209

11386

אלטשולר שחם

10.03%

2.41%

7.30%

29.64%

1,642

11326

מגדל

9.26%

2.54%

11.06%

29.27%

101

9897

מנורה מבטחים

8.96%

2.07%

12.70%

29.31%

133

11322

הראל

7.73%

2.07%

11.62%

29.55%

392

11376

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי

13.06%

2.72%

20.18%

---

12

11375

ממוצע

9.63%

2.40%

12.18%

31.44%

 

 


מסלול סיכון מוגבר – פערים משמעותיים בתשואה בטווחים הארוכים

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, התשואה הממוצעת השנה היא 16.57%. החודש הממוצעת החודש היא 4.04%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 השנים האחרונות היא 19.41%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות זינקה ל-61.41%. 

אנליסט מנצחים השנה גם במסלול זה עם 22.74%. מיטב במקום שני עם 16.73%. מיטב מנצחים בתשואה בדצמבר עם 4.42%. בשאר חתכי הזמן אנליסט מובילים בתשואה.

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

שם קופה

תשואה 2023

תשואה דצמבר

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אנליסט

22.74%

4.03%

27.82%

90.02%

462

11367

מיטב

16.73%

4.42%

20.78%

56.82%

119

11387

אלטשולר שחם

16.31%

3.84%

8.97%

46.60%

4,514

11327

מנורה מבטחים

13.81%

3.93%

19.79%

55.51%

135

11323

הראל

13.28%

4.00%

19.68%

58.12%

666

11377

 

 

 

 

 

 

 

מגדל (*)

14.74%

4.15%

20.55%

52.71%

91

9898

אינפיניטי (*)

27.22%

3.61%

34.49%

---

57

11373

ממוצע

16.57%

4.04%

19.41%

61.41%

 

 


(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.

x