צבי סטפק: קופת גמל בניהול אישי מרכזת כיום כ-18.2 מיליארד שקל

מייסד בית ההשקעות מיטב מציב זרקור על מוצר IRA - קופות הגמל בניהול אישי

 

 

 
צבי סטפק, מייסד ובעלים שותף מיטב / צילום:עמי ארליךצבי סטפק, מייסד ובעלים שותף מיטב / צילום:עמי ארליך
 

צבי סטפק, אבי ברקוביץ, יעל פרויליך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/01/2024

מהן קופות IRA? במה הן שונות מקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הרגילות? מהם היתרונות וחסרונות שלהן? וגם כמה טיפים מיסויים.

קופת גמל בניהול אישי, (Individual Retirement Account) IRA שמקובלת מאוד בארה"ב זה עשרות שנים, היא מוצר פיננסי שמגוון את אפשרויות החיסכון ארוך הטווח בישראל בתחומי הגמל וההשתלמות (לא חל על הפנסיה). מוצר זה מאפשר לחוסכים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות לשלוט באופן מלא על ניהול ההשקעות שלהם. הוא מהווה עוד אלטרנטיבה לבחירה בין מסלולי ההשקעה המוצעים ע"י החברות המנהלות. אלטרנטיבה זו מותאמת אישית ללקוח, זאת בהתאם לאופיו וליחסו לסיכון, וללא כל תלות בחוסכים האחרים.   

להבדיל מקופת גמל מסורתית שבה מנהלים לכל העמיתים את הכספים כמקשה אחת וזאת בהתאם למסלול ההשקעה שנבחר (כללי, מנייתי, שקלי, עד 50 וכו'), הרי שבקופה בניהול אישי, החוסך מנהל  בעצמו את חסכונותיו, או לחילופין, הוא בוחר בעצמו את מנהל ההשקעות שינהל עבורו את הכספים.

ניהול הכספים באופן אישי בקופת הגמל וההשתלמות מתחבר לתופעה רחבה הרבה יותר של חוסכים שמבקשים לקחת את הכוח לידיים שלהם. הם דורשים יותר שקיפות ושליטה מלאה בכל שלב בחיים שלהם, והדבר לא פוסח גם על החיסכון הפנסיוני. 

בקופת גמל בניהול אישי החוסך בונה לעצמו את תיק השקעות התפור למידותיו, הן מבחינת רמת הסיכון, אופק ההשקעה, הפיזור והעדפותיו האישיות.  עצמאות זו מטילה אחריות רבה על החוסך.  החוסך חייב להיות בעל ידע ומודעות גבוהה לשוקי ההון, התעדכנות שוטפת במגוון נושאים (כלכליים, ביטחוניים, פוליטיים ועוד), תגובה לאירועים ומעקב רציף . המשקיע נדרש לפזר את השקעה שלו במספר רב של נכסים (מניות/אגרות חוב) בשווקים השונים בעולם, כולל בנכסים לא סחירים שהגישה אליהם מוגבלת. בנוסף, ישנם היבטים מיסויים ומשפטיים לפעמים מורכבים, וסיכונים שלא קיימים בקופות גמל "רגילות", כך שהמכשיר הזה לא מתאים לכל אחד. עם זאת, כפי שהזכרנו קודם לכן, ניתן גם לנהל את ההשקעות, אם רוצים בכך, גם על ידי מנהל השקעות חיצוני.

סכום ההפקדה
: בקופות בניהול אישי לכל אחד מן המוצרים - גמל והשתלמות, נכון לשנת 2023 מוגבל ל- 5.7 מיליון ש"ח על פי תעודת זהות.

אפשרות זו של ניהול קופת גמל והשתלמות אישית נפתחה לראשונה בישראל ב-2009 זאת לאחר המשבר הפיננסי שהתרחש בשנת 2008, שבעקבותיו הובעה ביקורת של המשקיעים על כך שהם לא באמת הבינו את הרכב ההשקעות בקופה שלהם, לא הבינו את רמת הסיכון שלקחו על עצמם וכתוצאה מכך לא באמת יכולים היו להגיב בזמן אמת ולקבל החלטה מושכלת לגבי מעבר בין מסלולים, או לגבי מימוש הכספים שלהם בקופה.

ההשקעה במוצר הזה גדלה מאוד. אם ב-2010 הושקעו בו 15 מיליון ₪ בלבד, הרי חמש שנים אחר כך ב-2015 הוא ריכז כבר כ-2.7 מיליארד ₪, ב-2020 כ-10.1 מיליארד ₪ וכיום כ-18.2 מיליארד ₪. צמיחה מהירה זו נבעה בעיקר מהפקדות כספים במוצר וגם מעליית ערך.
.
נכון לאוקטובר 2023 מנוהלים בגמל וההשתלמות בניהול אישי כ-18.2 מיליארדי ₪. 

התפתחות שווי הנכסים:

שנה

שווי נכסים (במיליארדי ₪)

2010

0.015

2011

0.7

2012

1.2

2013

1.5

2014

2.0

2015

2.7

2016

3.7

2017

6.2

2018

7.4

2019

8.3

2020

10.1

2021

13.4

2022

14.5

10/2023

18.2


ועם זאת, בתחומי הגמל וההשתלמות בכלל מנוהלים כיום נכסים בשווי של כ-615 מיליארדי ₪ כך שמוצר זה מהווה כיום כ-3% בלבד. כלומר, מרבית החוסכים בישראל מעדיפים לקבל שירותי ניהול השקעות מקצועיים, מהגופים שמנהלים קופות גמל וקרנות השתלמות, ולא לנהל בעצמם את כספי החסכונות שלהם.

למוצר זה מספר יתרונות: 

התאמה אישית לצרכי הלקוח: כאמור, החוסך קובע בעצמו את הרכב ההשקעות של כספי הקופה לפי צרכיו ורצונותיו. זאת, ללא תלות או התחשבות בעמיתים אחרים. כמו כן, החוסך קובע בעצמו את רמת הסיכון  בתיק.

שליטה מלאה:  לחוסך שליטה מלאה על החסכונות והתאמת תמהיל ההשקעה באופן גמיש ושוטף. במיוחד בתקופה הנוכחית, כאשר השוק מאופיין בתנודתיות חדה המייצרת הזדמנויות השקעה.

הורשה בין דורית: שמירה על התנאים בקופה בעת מעבר הקופה ליורשים, כך שהיורשים יכולים להיכנס לנעלי המוריש ולהמשיך לנהל את הקופה בעצמם בלי לשלם מס בעת העברת הירושה לידיהם. האמור רלוונטי לקופות גמל בלבד (בקרן השתלמות לא ניתן לבצע העברה בין דורית).

שקיפות: החוסך יודע בכל רגע נתון את הרכב הנכסים שבתיק.

מגבלות השקעה ומיסוי: בעבר, משקיע שהיה מעוניין לבצע את השקעותיו בעצמו, היה נדרש למשוך את כל הכספים מקופת הגמל, ולפתוח חשבון ניירות ערך בבנק או בחבר בורסה, ולשלם מס כרגיל. כיום, העמית יכול להשקיע את הכסף בקופת הגמל האישית, ולהמשיך ליהנות מהטבות מס, שכן בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות, לגבי סכומים שהופקדו מעבר לתקרה המזכה בהטבות מס, קיים מנגנון של דחיית מס רווחי הון עד למועד משיכת כספי הקופה. 

במסגרת ה-IRA, ניתן לקנות ניירות ערך מסוגים שונים, קרנות נאמנות אקטיביות ופסיביות וקרנות גידור שהתאגדו בחו"ל שמוגדרות כקרן חוץ במדינת חו"ל מאושרת, מדינה שדירוג ההשקעה שלה הוא BBB לפחות, או מדינה החברה ב-OECD, שמשקיעה בנכסים סחירים ואושרה למסחר באופן פרטני במוצר של ניהול אישי. 

החלפת השקעה של קרן נאמנות אחת בקרן נאמנות אחרת, כלומר פעולת מכירה וקנייה, כולל של ניירות ערך אחרים, אינה מהווה אירוע מס, ודיבידנדים שמתקבלים מהשקעה במניות פטורים אף הם ממס. 

מגבלות ההשקעה האמורות רלוונטיות לניהול כספי תגמולים הוניים וקרנות השתלמות, כספי תגמולים קצבתיים ניתנים להשקעה במוצרים מחקי מדד בלבד אלא אם כן לחוסך קיימת קצבה מינימליות בגובה של 4,850 ₪ או שיש לרשותו סכום של 1.44 מיליון ₪ בקרנות פנסיה/כספי תגמולים שאינם בקופה מסוג IRA.

פדיון של קופת גמל מסוג IRA שחוסה תחת תיקון 190, אחרי גיל 60 כרוכה בתשלום מס נומינלי בשיעור של 15% (ולא מס ריאלי של 25%), מה שמהווה יתרון בתקופה של אינפלציה נמוכה. עם זאת, ניתן במקום לפדות את קופת הגמל IRA, למשוך ממנה קצבה פטורה ממס, אם החוסך יכול להראות שהוא מקבל קצבה של כ-4,850 שקל בחודש, לפחות במשך שלושה חודשים רצופים. כלל הסכומים בכתבה נכונים לשנת 2023 ומשתנים מידי שנת מס.

יודגש, כי אין בדברים אלה משום ייעוץ מיסויי וכל מי שמבקש לפתוח קופת גמל IRA, טוב ייעשה אם יקבל ייעוץ מיסויי ממי שעוסק בכך.

למוצר זה עשויים להיות גם חסרונות:

הבנה בשוקי ההון: ניהול אישי דורש הבנה בשוקי ההון, מעקב אחר התפתחויות בשווקים והתעסקות שוטפת, ולא לכל אחד יש את זה.

הלוואת עמיתים: אחד היתרונות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות ה"רגילות" הוא האפשרות לקחת הלוואה על חשבון הקרן. אך בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים, בקופה בניהול אישי לא ניתן לקחת הלוואה.

נכסים לא סחירים - נתון נוסף שמעניין לבחון הוא שיעור ההקצאה לנכסים הלא סחירים והנגישות לעסקאות בתחום. נכון לאוקטובר 2023 ההקצאה לתחום הלא סחיר נע במנעד של 5% עד לרמה של 43%. אם נסתכל על הנכסים המנוהלים במיטב ניהול אישי, ניתן לראות שאחוז הנכסים הלא סחירים עומד בחישוב משוקלל על 40%, הרבה מעבר למקובל בהקצאה לנכסים לא סחירים בקופה הכללית.  

כללו של דבר: קופת גמל והשתלמות בניהול אישי מגוונת את אפשרויות ההשקעה של העמיתים בחיסכון ארוך הטווח, מאפשרת התאמה מלאה לצורכי הלקוח, מעניקה שקיפות מלאה, אך מנגד מטילה על הלקוח אחריות רבה לכספי החיסכון שלו. נכון למועד כתיבת כתבה זו, עדיין אחוז נמוך בלבד של עמיתים – בדרך כלל, משקיעים מתוחכמים בחרו באפשרות זו. 

מאמר של צבי סטפק 

עם אבי ברקוביץ – משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה

ובשיתוף יעל פרויליך – סמנכ"ל תפעול גמל, פנסיה ו-IRA

x