בנק דיסקונט - זאת התחזית השנתית לאינפלציה ולריבית, לשנה קדימה שלנו

סקירה כלכלית שבועית 05.02.24 | בנק דיסקונט

 

 

 
דיסקונט, קרדיט באדיבות קבוצת דיסקונטדיסקונט, קרדיט באדיבות קבוצת דיסקונט
 

בנק דיסקונט
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/02/2024

נקודות עיקריות:

בעולם:

ארה"ב: נתוני שוק העבודה לינואר היו חזקים ומצביעים על כך שהכלכלה לא מאטה.

כיוון לעתיד: הנתונים החזקים בארה"ב תומכים בהפחתת ריבית מתונה מהמגולם בשווקים.

בישראל:

בסך שעות העבודה במשק של עובדים ישראלים חלה ברבעון האחרון ירידה של 7% לעומת הרבעון השלישי, כאשר ענפי הנדל"ן, המסחר, המידע והתקשורת מסבירים כ-40% מסך הירידה האמורה.

נתוני השכר הממוצע במשק לחודש דצמבר מצביעים על עליה חריגה בקצב שנתי של כ-9%, בדומה לנובמבר. תופעה הנובעת מפיטורי/הוצאת עובדים לחל"ת בשכר נמוך, שמעלה באופן טכני את השכר הממוצע במשק. אנו מעריכים, כי לאחר חזרתם של העובדים מחל"ת, נראה התמתנות.

כיוון לעתיד: השווקים יוסיפו להיות בעמדת המתנה להחלטת מודי'ס באשר לדרוג המדינה, כאשר אנו מעריכים שהורדת דרוג אינה מתומחרת באופן מלא.

ארה"ב

כצפוי, הפד שמר על הריבית ללא שינוי ברמה של 5.25%-5.5%, אך הסיר מההודעה את המשפט המצביע על הטיה לטובת ריסון מוניטרי, וציין כי הסיכונים ליעדי הפד, תעסוקה ואינפלציה, מאוזנים יותר. עם זאת, הפד ציין כי אינו מתכוון להפחית ריבית עד שלא יצטברו עדויות נוספות שהאינפלציה ממשיכה לרדת לכיוון היעד. הנגיד ציין כי הצמיחה החזקה אינה מהווה מכשול להורדת ריבית, מכיוון שהלחץ בשוק העבודה מתמתן. לדברי הנגיד, יש התקדמות גדולה בהורדת האינפלציה, אבל מוקדם להכריז על ניצחון, הפד מעוניין לקבל הוכחות נוספות שהאינפלציה לא תעלה חזרה. לפיכך, המדיניות תלויה בנתונים, חולשה משמעותית בשוק העבודה תוביל להקדמת הורדת הריבית, מנגד, סימנים כי האינפלציה דביקה ידחו את הורדת הריבית. לדברי הנגיד, נכון להיום לא נראה שהריבית תרד במרץ. 

נתוני שוק העבודה לינואר היו חזקים משמעותית מהציפיות, רחוק מההוכחות הנדרשות לפד להפחתת ריבית. מספר המשרות החדשות עמד על 353 אלף, ונתוני החודשיים הקודמים עודכנו כלפי מעלה. בשלושת החודשים האחרונים גדול מספר המשרות בממוצע ב-289 אלף בחודש, רמה גבוהה יחסית ושאינה מצביעה על ההאטה הרצויה. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי ברמה של 3.7%, וקצב עליית השכר האץ ל-0.6%, עליה שנתית של 4.5%, לעומת 4.3% בחודש הקודם. שיעור ההשתתפות נותר יציב ברמה של 62.5%, והעליה שנרשמה בשיעור ההשתתפות מאז הקורונה נבלמה. על מנת לשחרר את הלחץ בשוק העבודה ללא האטה בכלכלה, יש צורך בגידול בכוח העבודה, ללא גידול כזה, הכלכלה תתקשה להגיע לנחיתה רכה. הנתונים הפחיתו את הציפיות להורדת ריבית.

אירופה 

נתוני הצמיחה בגוש האירו היו טובים מהצפוי והצביעו על קיפאון בכלכלה, לעומת תחזיות להתכווצות התוצר ב-0.1%. כתוצאה, גוש האירו לא נכנס למיתון, למרות שברבעון השלישי התכווץ התוצר ב-0.4%. הקיפאון בצמיחה נמשך חמישה חודשים ברציפות, ונובע ברובו מחולשה בכלכלה הגרמנית שהתכווצה ב-1.2% ברבעון הרביעי, בעוד בצרפת נרשם קיפאון, בספרד נרשמה צמיחה של 2.4% ובאיטליה 0.8%. הרכב הצמיחה עדיין לא פורסם, אולם, הנתונים הקיימים מצביעים על חולשה בביקוש המקומי. 

האינפלציה בגוש האירו בינואר התמתנה פחות מהצפוי. האינפלציה ירדה ל-2.8%, לעומת 2.9% בחודש הקודם, ואינפלציית הליבה עמדה על 3.3%, עם זאת, מחירי השירותים נותרו יציבים ברמה של 4%, מאז נובמבר. הירידה המתונה באינפלציה הפחיתה את הסיכוי שה-ECB יוריד ריבית במרץ.  

סין

 מדד מנהלי הרכש לינואר מצביע על שיפור במצב הכלכלה הסינית, עם זאת, רמת המדד עדיין נמוכה. המדד בתעשייה עלה ל- 49.2 נקודות, בעקבות עליה בתפוקה, ושיפור בהזמנות החדשות, שמתכווצות בקצב מתון יותר. המדד מצביע על המשך התכווצות התעשייה, אם כי בקצב מתון יותר. המצב בשירותים טוב יותר, והמדד עלה ל- 50.7. המדד המשולב עלה ל-50.9 נקודות, הרמה הגבוהה ביותר מאז ספטמבר האחרון, אך נמוך משמעותית בהשוואה לרמות המדד לפני הקורונה.  

ישראל

נתוני השכר הממוצע במשק לחודש דצמבר מצביעים על עליה חריגה בהשוואה לדצמבר אשתקד, בשיעור של 9.1%, בהמשך לעליה שנצפתה בחודש נובמבר (9.5%). לעומת זאת, בחודשים שקדמו למלחמה נרשמה עליה בשיעור של 6%-5.5%. תופעה זו, כפי שציינו בעבר, אינה מפתיעה בעת האטה כלכלית, הנובעת מפיטורי/הוצאת עובדים לחל"ת בשכר נמוך, שמעלה באופן טכני את השכר הממוצע במשק. לפיכך, נתונים אלה, אינם מצביעים על האצה בקצב השכר, ואנו מעריכים כי לאחר חזרתם של העובדים בחל"ת, נראה התמתנות. עם זאת, כזכור, בחודש אפריל צפוי עדכון שכר המינימום בשיעור של 5.5%, העלאה שעשויה להשפיע גם על רמות השכר שסביב שכר המינימום (ההערכה המקובלת הינה שהעובדים בשכר מינימום מהווים כ-20% מסך המועסקים במשק). לפיכך, ניתן להעריך, שבהמשך השנה נראה האצה מסוימת בשכר במשק בהשוואה לערב המלחמה, אם כי לא לקצב שנתי של 9%. 

סקר כוח אדם לחודש דצמבר מצביע על ירידה שולית בהיקף המועסקים במשק (ישראלים בלבד) ברבעון האחרון של 2023 לעומת הרבעון השלישי. אולם, לנוכח העובדה שהשוהים בחל"ת, לרבות חיילי המילואים, נחשבים כמועסקים, נכון יותר לבחון את השינוי בסך תשומת העבודה במשק, שמביאה לידי ביטוי את שעות העבודה בפועל, ועל כן לא כוללת את האוכלוסיות הללו. ואכן, מבדיקה זו עולה, כי בסך שעות העבודה במשק (של עובדים ישראלים) חלה בתקופה זו ירידה של 7%, כאשר ענפי הנדל"ן, המסחר, המידע והתקשורת מסבירים כ-40% מסך הירידה האמורה.  

נציין, כי בענף הנדל"ן חלה ירידה של כ-20% בסך תשומת העבודה של עובדים ישראלים, ובהתחשב בעובדה שאלו היוו כ-60% מסך המועסקים בענף ערב המלחמה, הרי שבפועל חלה ירידה של למעלה מ-50% בסך הפעילות בענף הנדל"ן.

להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע: ארה"ב: מדד מנהלי הרכש (5/2),   גוש האירו:  מדד מנהלי הרכש (5/2), מכירות קמעונאיות (6/2); ישראל: סקר מגמות בעסקים – 1/24 (6/2), מדד אמון הצרכנים – 1/24 (11/2).  תקציב המדינה - 1/24, יפורסם במהלך השבוע.

אג"ח ממשלתי בחו"ל 

ציפיות הריבית בארה"ב עברו טלטלה במהלך השבוע, הודעת הריבית ביום רביעי יחד עם התמתנות בקצב עליית עלות השכר הובילו לירידה בצפי לריבית בסוף שנה ל-3.9%, בעוד נתוני שוק העבודה החזקים הובילו לעליה בציפיות ל-4.1%. להערכתנו, הציפיות נותרו נמוכות מדי ומשקפות הפחתה חדה שמאפיינת מצבי מיתון ואינה עקבית עם נתוני הכלכלה החזקים, לכן, אנו מעריכים כי הריבית תרד באופן מתון יותר ל-4.4%.

הסיכוי להפחתת ריבית במרץ פחת באופן משמעותי מ-48% לפני שבוע ל-22%, עם זאת, עד הודעת הריבית במרץ צפויים להתפרסם נתוני שוק העבודה לפברואר וכן נתוני האינפלציה לינואר ופברואר, לכן לא ניתן לשלול לחלוטין את האפשרות שהריבית תרד כבר במרץ, אולם, הסיכוי לכך פחת משמעותית. 

החותמת שנתן הפד לתפנית במדיניות הריבית, יחד עם התמתנות נתוני עלות השכר לרבעון הרביעי, תחזית גיוסים נמוכה מהצפוי של האוצר האמריקאי ודיווחים על הפסדים של בנק אמריקאי ובנק יפני מהלוואות לנכסים מסחריים, תמכו בירידה חדה בתשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי לכל אורכו של העקום, בתחילת השבוע. מנגד, נתוני שוק העבודה החזקים הובילו לעליית תשואות חדה. בסיכום שבועי ירדו התשואות לשנתיים ול-10 שנים ב-2 ו-10 נ"ב, בהתאמה. 

שוק האג"ח הממשלתיות בישראל 

במהלך השבוע נרשמה ירידה של 14 נ"ב בממוצע לאורך העקום השקלי (שנתיים-10 שנים). כתוצאה, חלה ירידה מסוימת בפער התשואות בין האג"ח הישראלי ל-10 שנים מול האג"ח האמריקאי מ-35 נ"ב לפני שבוע ל-30 נ"ב, כפי הנראה על רקע אופטימיות באשר לעסקת החטופים, שהובילה, להערכתנו, גם להתחזקות השקל (ראו בהמשך).

באותה עת, חלה ירידה של 20 נ"ב בעקום הריביות בשוק החוזים - מ-3.4% ל-3.2% לשנה, ומ-3.1% ל-2.9%, לשנתיים. מנגד, אנו מעריכים, כי הריבית בעוד שנה תעמוד על 3.75%.

סחורות

מחיר הנפט ירד בשיעור חד של 7.4% לאור התקדמות בשיחות על הפסקת אש ודיווחים כי קיצוץ תפוקת אופ"ק יהיה מתון מהצפוי.

מחיר הזהב עלה ב-1% לאור הירידה בתשואות האג"ח ממשלת ארה"ב.

שוק המט"ח

התיסוף בשקל נמשך והשקל התחזק ב-1.7%, למרות שלא נרשמה ירידה מקבילה בפרמיית הסיכון של ישראל, על רקע אופטימיות לגבי עסקת חטופים. עם זאת, התנודתיות במסחר בשקל\דולר גבוהה מאד. 

 

תחזית חודשית

תחזית שנתית שנה קדימה

ריבית בנק ישראל (סוף תקופה)

4.5%  (פברואר, 24')

3.75%

אינפלציה

0.1% (ינואר 24')

2.7%


x