הותר לפרסום: שמותיהם של שלושת החשודים בפרשת העבירות על חוקי ני"ע

ביהמ"ש התיר לפרסום את שמותיהם של שלושת הנחקרים החשודים בעבירות על חוק ני"ע ירון פיאטרו, עידן כץ ואילן בן ישי. על פי החשד גייסו 800 מיליון שקל ללא תשקיף

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

דניאל דותן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/02/2024

רשות ניירות ערך חוקרת בימים אלו את ירון פיטארו, בעל השליטה בקרן ניהול שותפויות ההשקעה וולת'סטון המנהלת את ההשקעות האלטרנטיביות של סוכנות נטו, בחשד לעבירה על חוק ניירות ערך בעניין השקעות בקרן פרטית. 

במהלך החקירות של רשות ני"ע, נחקרים גם בעלי השליטה בסוכנות נטו, עידן כץ ואילן בן-ישי שותפים של פיטארו בבית ההשקעות וולת'סטון.

ביהמ"ש התיר לפרסם את שמותיהם של שלושת החשודים, כשעל פי החשד של הרשות לני"ע, הם גייסו 800 מיליון שקל ממכירת ניירות ערך לאלפי משקיעים, כשכל שותפות כללה עד 35 משקיעים על מנת שיוכלו לבצע את מכירת הניירות ללא התשקיף המחייב.
במסגרת החקירה נבדק האם פורסמו התשקיפים המחייבים למשקיעים והאם נעשה גילוי נאות לגבי הקרנות שהסוכנויות שותפות בהן.

מחברת וולת'סטון נמסר בתגובה: "כחלק מבדיקה רוחבית של קרנות להשקעות אלטרנטיביות ברשות לניירות ערך, התבצעה בדיקה ראשונית גם על פעילות החברה וממשקי הדיווח והגילוי למשקיעים בשותפויות המוגבלות בקרנות הנדל"ן. חשוב לציין, שוולת'סטון סיימה את פעילות גיוס המשקיעים לשותפויות כבר לפני יותר משנה וחצי, לאחר שגייסה כ-1.2 מיליארד שקל, שהושקעו בכ- 100 פרויקטים שונים שאושרו על ידי ועדות השקעות אשר בחנו את הפרויקטים לפני ההשקעה ואישרו את כדאיותם. 

"בשנה וחצי האחרונות  לא נפתחו שותפויות חדשות וחברת וולת׳סטון עוסקת בניהול ההשקעות בשותפויות השונות, בהתאם לפרויקטים השונים שבהם השקיעו השותפויות, על מנת להשיא את התשואה לשותפויות. אורך חיי הפרויקטים ותקופת ההשקעה משתנה מפרויקט לפרויקט ומשותפות לשותפות. כמקובל הפרויקטים שבהם השקיעו השותפויות המוגבלות מצויים בשלבי הבשלה ופיתוח שונים. עד כה וולת'סטון החזירה  כבר כ- 400 מיליון שקל למשקיעים בשותפויות, רובם מפרויקטים שהסתיימו. 

"עד סוף שנת 2024 וולת׳סטון צפויה להערכתה להחזיר למשקיעים בשותפויות סכום דומה של כ-400 מיליון שקל נוספים מפרויקטים שמצויים בשלב מתקדם. וולת'סטון פועלת אך ורק במסגרת החוק, ובהתאם לחוות דעת משפטיות שוטפות של עורכי הדין המובילים בתחום המתפתח של ההשקעות האלטרנטיביות. זאת לצד הפעלת מנגנוני הסדרה פנימיים מחמירים, ושקיפות מלאה מול המשקיעים. 

"במסגרת הבדיקה המתנהלת, וולת'סטון שיתפה את הרשות לני"ע בכל החומרים שהתבקשו בכתב ובע"פ, ותמשיך לפעול על פי כל הוראה או חידוד הנחיות של הרשות לנירות ערך בתחום ההשקעות האלטרנטיביות".

מסוכנות נטו נמסר בתגובה: "בדומה לגופים פיננסיים גדולים אחרים, גם נטו העמידה ללקוחותיה עד לפני כשנתיים ערוץ להשקעות אלטרנטיביות כחלק מתיק ההשקעות הכללי שלהם. עיקר פעילותה של נטו היא בתכנון פנסיוני, והחלק של מוצרי וולת'סטון מסך הנכסים המפוקחים עי החברה הינו פחות מ 3% ואלה הופצו בעבר ע״י חלק קטן מסוכני נטו. אנו מברכים על הבדיקה הרוחבית שהרשות מבצעת לצורך הסדרת תחום הפצת קרנות ההשקעה הפרטיות לטובת המשקיעים והסוכנים. 

"כסוכנות לתכנון פיננסי ותיקה, מאז ומעולם שמנו לנגד עינינו רק את טובת הלקוחות. כל פעולותינו נעשו כחוק וגובו בחוות דעת של יועצים משפטיים מובילים ובליווי שוטף וזאת במטרה לייצר מנגנוני הסדרה פנימיים מחמירים לטובת המשקיעים. פעלנו בשקיפות מלאה מול לקוחותינו ונקטנו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים, ואנו סמוכים ובטוחים כי בדיקת הרשות תוביל למסקנה זו. 

"באשר לוולת'סטון - המדובר בחברה שאיננה תחת ניהול נטו והופתענו מאוד מהטענות כלפי החברה וההקשר בהן הוצגו. את וולת'סטון מובילים מנהלים בעלי רקע עשיר בעולמות ההשקעות, המימון והנדל"ן, ואנו מאמינים כי בדיקת הרשות תוביל למסקנה כי כל פעולותיהם נעשו במסגרת החוק תוך שטובת המשקיעים עומדת לנגד עיניהם. בכל מקרה מרבית הפרויקטים של וולת'סטון מצויים בעיצומם, כאשר חלק נכבד מהם הינם פרוייקטים מוצלחים וניתן יהיה למדוד את תוצאות הקרן רק בסיומם".

מרשות ני"ע לא נמסרה תגובה. 
 

הענף מוכה תדהמה בעקבות חשיפת פרשה זו, שכן מדובר בסוכנות ובנפשות המוכרות היטב בתחום ההשקעות בישראל. מאות סוכנים ומתכננים פיננסים נדרשים לבדק בית ונראה כי רשות שוק ההון נדרשת אף היא לבדיקה מעמיקה של עירוב התחומים בין פנסיוני להשקעות והאלטרנטיבי שביניהם. 
 

x