הנפקות, גיוסים ועליות השבוע בבורסה - בראש הנרכשות קרנות עוקבות מדד ת"א-90 ומדד S&P 500

הבורסה - בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות), נמשכו השבוע הרכישות והסתכמו בכ-600 מיליון שקל, בהמשך לרכישות בסכום דומה בשבוע הקודם. בראש הקרנות הנרכשות השבוע קרנות העוקבות אחר מדד ת"א-90 ומדד S&P 500, זאת בדומה למגמה בשבוע הקודם - סקירה שבועית של המסחר: 11 – 15 בפברואר, 2024

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/02/2024

עליות שערים במרבית מדדי המניות וביקושים ערים בהנפקת אג"ח ע"י האוצר בת"א, חרף הורדת דירוגה של מדינת ישראל ע"י Moody's.

מגמה מעורבת במדדי איגרות החוב.

מדד הפחד ירד השבוע לרמה נמוכה מזו שבה היה בתחילת השנה, והשקל התחזק בכ-1.1% ביחס לדולר.

בקרנות הסל על מדדי מניות - הציבור המשיך ורכש קרנות מחקות, העוקבות אחר מדדי המניות ת"א-90 ו-S&P 500, בהמשך למגמה בשבוע הקודם.

בקרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב ובמק"מ - הציבור רכש השבוע קרנות מחקות העוקבות אחר מדדי איגרות החוב הקונצרניות תל בונד-תשואות שקל ותל בונד מאגר, והמשיך להזרים כספים לקרנות הכספיות בהמשך למגמה בשבוע הקודם.

המסחר בתל אביב בשבוע השני של חודש פברואר התנהל בצל המשך מלחמת "חרבות ברזל", שבעקבותיה הורד דירוג האשראי של מדינת ישראל ביום שישי האחרון (ה-9 בפברואר) ע"י חברת הדירוג הבינלאומית Moody's, מדירוג A1 תחזית "יציבה" לדירוג A2 תחזית "שלילית".

כמו כן, Moody's הורידה את דירוג האשראי של חמשת הבנקים הגדולים בארץ מ-2A ל-3A עם תחזית שלילית, זאת בשל הורדת תחזית המדינה שמתפקידה לדאוג ליציבות הבנקים.

המסחר בשוקי חו"ל התאפיין במגמה מעורבת, כשהשבוע התפרסם כי שיעור האינפלציה השנתית בארה"ב ירד מכ-3.4% בדצמבר 2023  לכ-3.1% בינואר 2024 - שיעור גבוה מהמצופה (3.0%) וגבוה מהיעד העומד על כ-2%. בעקבות זאת ישנו צפי לכך שהפד יעכב את הורדת הריבית בארה"ב.

זאת בשונה משיעור האינפלציה השנתית בארץ שירד מכ-3% בדצמבר 2023 לכ-2.6% בינואר 2024 שיעור נמוך מהיעד העומד על כ-3%.

למרות הורדת הדירוג כאמור, השוק בת"א הפגין חוסן ואמון בכלכלה הישראלית, ומדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-1.7% וב-1.9%, בהתאמה, זאת במקביל לירידה של כ-0.8% במדד ה- Dow Jonesושינוי זניח במדדי ה- S&P 500 בארה"ב ושינוי זניח גם במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

את עליות השערים בתל-אביב הוביל מדד ת"א-ביומד שעלה השבוע בכ-5.7%. 

מדד הפחד ירד מכ-17 נקודות בסוף השבוע הקודם, לכ-15 נקודות בסוף השבוע – נמוך מהרמה בה היה בתחילת השנה.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב.

את עליות השערים הובילו מדדי איגרות החוב הקונצרניות – תל בונד גלובל ותל בונד קוקו A+ שעלו השבוע בכ-0.6%-0.8%.

את ירידות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות הכלולות במדד תל גוב-שקלי 10+ שירד השבוע בכ-0.5%.

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה ללא שינוי השבוע, הגיעה לכ-4.39% בסוף השבוע, זאת בשונה מהמגמה בארה"ב. התשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עלתה השבוע בכ-0.1% והגיעה לכ-4.27% לקראת סוף השבוע. העלייה בתשואות האג"ח הושפעה מפרסום נתוני אינפלציה בארה"ב (גבוהים מהצפוי) וצפי לכך שהפד יעכב את הורדת הריבית בארה"ב.

מדד איגרות החוב הקונצרניות  תל בונד דולר ירד השבוע בכ-0.9%, במקביל לירידה של כ-1.1% בשער הדולר ביחס לשקל. 

בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות), נמשכו השבוע הרכישות והסתכמו בכ-600 מיליון שקל, בהמשך לרכישות בסכום דומה בשבוע הקודם. בראש הקרנות הנרכשות השבוע קרנות העוקבות אחר מדד ת"א-90 ומדד S&P 500, זאת בדומה למגמה בשבוע הקודם, כשהשבוע בלטו גם קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות החוב המקומיים תל בונד-תשואות שקל ותל בונד-מאגר.

הציבור הזרים השבוע כספים בהיקף של כ-220 מיליון שקל לקרנות הכספיות זאת בהמשך לכ-330 מיליון שקל שהזרים לקרנות אלה בשבוע הקודם, ובקרנות האקטיביות המשקיעות במניות או באיגרות חוב בתל-אביב, לא ביצע השבוע פעילות מהותית.

הנפקת מניות חברת מניות חדשה אפי קפיטל נדל"ן

אפי קפיטל נדל"ן – חברת מניות חדשה שנייה השנה

חברת הבנייה אפי קפיטל נדל"ן, שאיגרות החוב שלה נסחרות בבורסה, הודיעה על תוצאות הנפקה ראשונית של מניות (IPO) וגייסה 92 מיליון שקל, בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-439 מיליון שקל לאחר ההנפקה. 

השבוע בוצעו בשוק המניות בתל אביב חמש הנפקות של זכויות, שתי הנפקות לציבור והקצאה פרטית אחת ע"י חברות נסחרות, בסכום של כ-306 מיליון שקל, כמפורט להלן:


הנפקת איגרות חוב חברות

השבוע בוצעו בשוק איגרות החוב בתל אביב שמונה הנפקות לציבור ושתי הקצאות פרטיות למשקיעים מסווגים בסכום של כ-1.4 מיליארד שקל, כמפורט להלן:


הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

למרות הורדת הדירוג – ביקושים ערים בהנפקת האוצר בתל-אביב

משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-5.0 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס של כ- 4.4 מיליארד שקל בשבוע הקודם, זאת מתוך גיוס מתוכנן בסך כ- 15.5 מיליארד שקל בפברואר 2024. כ- 77% מהסכום גויס באג"ח שקלי, וכ- 23% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד. 

הביקושים שהזרימו כל עושי השוק הגיעו לשיא של 25 מיליארד שקל. לאור הביקוש, הכמות שנמכרה היתה גדולה פי 1.3 מהכמות המתוכננת, והסדרות הונפקו במחיר השוק או במחיר גבוה יותר ממחיר הפתיחה בו הן נסחרו ביום ההנפקה.

בנוסף, האוצר ביצע השבוע מכרז החלף של איגרות חוב ממשלתיות שקליות בהיקף של כ- 1.2 מיליארד שקל ע.נ בתמורה להנפקת כמות גדולה יותר בהיקף של כ- 1.9 מיליארד שקל ע.נ.. במסגרת המכרז, אג"ח שקלי לפידיון ביולי 2024 בהיקף של 1.2 מיליארד שקל ע.נ הוחלף: באג"ח שקלי לפידיון באפריל 2032 בהיקף של כ- 1.3 מיליארד שקל ע.נ, ב אג"ח שקלי לפידיון בספטמבר 2028 בהיקף של כ- 0.2 מיליארד שקל ע.נ, ובאג"ח צמוד מדד לפידיון במאי 2029 בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל ע.נ..

שונות

נמשכת העלייה בגירעון התקציבי

מנתוני האוצר עולה כי בינואר 2024 היה לממשלה עודף בפעילותה התקציבית בסך כ- 2.5 מיליארד שקל, לעומת עודף של 14.1 מיליארד שקל בינואר 2023, והגירעון המצטבר ב- 12 החודשים האחרונים הסתכם בכ- 89.1 מיליארד שקל המהווה כ- 4.8% מהתוצר – עלייה של כ-0.6% לעומת הנתון בחודש הקודם.

לגירעון התקציבי המצטבר תרמה הירידה בהכנסות הממשלה בכ-1.5% בינואר 2024 לעומת ינואר 2023, לצד העלייה בהוצאות הממשלה בכ-36.1% במקביל (שיעור הגידול בהוצאות, ללא עלויות הקשורות למלחמה, עומד על כ- 14.6%).

מדד המחירים לצרכן ומחירי הדירות

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בינואר 2024 ובסיכום 12 החודשים האחרונים (פברואר 2023 – ינואר 2024) עלה המדד ב-2.6%, זאת לעומת אינפלציה של כ-3% בשנת 2023 ויעד אינפלציה של 3%.

מחירי הדירות בחודשים נובמבר-דצמבר 2023 – על ו בכ- 0.7% לעומת החודשיים הקודמים, ורשמו ירידה שנתית של כ- 1.4% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, זאת בהמשך לירידה שנתית של 1.8% עפ"י נתון קודם.


x