חסכון לכל ילד, ליגת FUNDER - כמה עלו אלטשולר שחם בינואר ?

גמל לילדים - מי המנצח במסלולים השונים? באפיק שמנהל כמעט 13 מיליארד שקלים | איזה גוף הוציא תשואה שלילית החודש מבין כל הגופים? | פערים משמעותיים בתשואות לטווח ארוך במסלולים השונים | פערים משמעותיים גם בהיקף ההון המנוהל בין הגופים השונים | אפיקים תלויי גיל – כמה מנצחים באפיקים?

 

 
Image by jcomp on freepikImage by jcomp on freepik
 

משה מימון, עורך FUNDER
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/02/2024

חסכון לכל ילד, אלה הן בעצם קופות גמל שהחלו את פעולתן בתקופתו של השר כחלון, כאשר במקום להעלות את קצבת הילדים, הוחלט שהמדינה תבצע הפקדה לקופת גמל על שם הילד. עם הגיע הילד לגיל 18 מתקבל מענק, ולאחר מכן גם בגיל 21 מתקבל מענק. משקי הבית קיבלו אפשרות להכפיל על חשבון קצבת הילדים את היקף ההפקדה לכל ילד. האפיקים העיקריים אליהם הועברו הכספים היו קופות הגמל שזכו במכרז, ושהתשואות בגינן מופיעות בסקירה זו, וכן הבנקים עם תשואות מובטחות בפקדונות השונים. כיום עולים קולות להפסיק את ההפקדה בבנקים, בשל נחיתות משמעותית בתשואות.

מחקר שנערך לפני מספר שנים הצביע על זה שמי שמפקידים בבנק, הם חוסכים מהפריפריה, והתשואה שהם מקבלים נמוכה משמעותית מזו שהציגו קופות הגמל, כולל אלה שנמצאות בסיכון נמוך.

מבין המסלולים שהתאפשרו לחוסכים היו מסלולים אצל הבנקים השונים, וכן מסלולי קופות גמל. מסלולי קופות הגמל איפשרו לחוסכים לבחור מבין שלושה מסלולי סיכון – מועט, בינוני ומוגבר. להלן נביא את התשואות של הגופים השונים במסלולים השונים.

אמנם נקודת הבחירה העיקרית היא בתחילת ההפקדות, אולם שווה מאוד לשים לב להבדלי התשואות בין הגופים השונים. ראוי לשים לב להבדלים הדרמטיים בתשואות (אפילו על ידי בחינת הממוצעים של התשואות) בין המסלולים השונים. לאור העובדה שמדובר בחסכון לטווח ארוך יחסית, יש העדפה ברורה לחוסכים להעדיף סיכון גבוה יותר. לאור התשואות לטווח ארוך, והפער בינן לבין התשואות במסלולים בסיכון המועט, ההבדל כאמור דרמטי. תשואה ל-5 שנים בסיכון המוגבר, תקבל רק בממוצע 16% בסיכון הנמוך, כמעט שליש מהתשואה.

מבחינת היקף הנכס המנוהל, לא מדובר כאן בהיקפים משמעותיים. בכל מקרה כשבוחנים את הסך המנוהל בגופים השונים רואים שמרבית ההון נמצא במסלול בסיכון גבוה.

מסלול סיכון מועט – אינפינטי מנצחים במסלול

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.25% ירידה משמעותית מחודש שעבר (1.78%). מנעד התשואה נע בין 0.12% (מגדל) ל0.51% (אינפיניטי). התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עומדת על 5.9%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 השנים האחרונות ירדה ל-6.48%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות ירדה ל-18.05%.

אינפיניטי מנצחים החודש עם0.51%, מיטב במקום שני עם 0.27%. אינפיניטי מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 8.8%. מיטב מובילים בתשואה ב-3 השנים האחרונות עם 8.94%. אלטשולר שחם (0.2% החודש) מובילים בתשואה ב-5 השנים האחרונות עם 22.17%. ראוי לשים לב לשונות הגדולה בהיקף הנכסים בין הגופים המנוהלים.

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

שם קופה

תשואה ינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אינפיניטי

0.51%

0.51%

8.80%

7.15%

---

61

11374

מיטב

0.27%

0.27%

6.29%

8.94%

21.31%

476

11385

אנליסט

0.24%

0.24%

6.74%

7.18%

19.40%

417

11366

מנורה מבטחים

0.22%

0.22%

4.41%

5.65%

13.53%

474

11321

הראל

0.22%

0.22%

4.68%

5.31%

14.38%

1,057

11375

אלטשולר שחם

0.20%

0.20%

5.78%

5.40%

22.17%

890

11325

מגדל

0.12%

0.12%

4.61%

5.72%

17.54%

459

9896

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.25%

0.25%

5.90%

6.48%

18.05%

 

 


מסלול סיכון בינוני – שני גופים במקום ראשון

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני, התשואה הממוצעת החודש היא 0.2%, ירידה משמעותית מחודש שעבר (2.4%). מנעד התשואה נע בין 0.03% (הראל) ל-0.32% (אנליסט ואלטשולר שחם). התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-7.33%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 השנים האחרונות ירדה ל-11.39%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות ירדה ל-28.04%. גם כאן ראוי לשים לב לשונות גבוהה בין הגופים השונים בהיקף ההון המנוהל, ולהבדלים בתשואות בין הגופים השונים בעיקר בטווחים הארוכים.

שני זוכים החודש - אנליסט ואלטשולר שחם עם 0.32% החודש. אחריהם מיטב עם 0.29%. אנליסט מובילים בתשואה בכל חתכי הזמן השונים -  12 חודשים, 3 שנים ו-5 שנים. אינפיניטי לא נכללים בטבלה הכללית, בשל היקף נכסים נמוך, אולם התשואה שלהם גבוהה משאר הגופים.

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

שם קופה

תשואה ינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אנליסט

0.32%

0.32%

9.18%

17.02%

35.80%

147

11366

אלטשולר שחם

0.32%

0.32%

7.75%

6.37%

25.33%

1,657

11326

מיטב

0.29%

0.29%

8.16%

12.45%

28.73%

211

11386

מגדל

0.13%

0.13%

6.89%

10.09%

26.00%

103

9897

מנורה מבטחים

0.12%

0.12%

6.62%

11.52%

26.28%

134

11322

הראל

0.03%

0.03%

5.39%

10.88%

26.07%

395

11376

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

0.74%

0.74%

11.29%

17.87%

---

12

11375

ממוצע

0.20%

0.20%

7.33%

11.39%

28.04%

 

 


מסלול סיכון מוגבר – פערים משמעותיים בתשואה בטווחים הארוכים

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 0.38%, ירידה מחודש שעבר (4.04%). התשואה הממוצעת בין הגופים בשנה האחרונה ירדה ל-12.29%. התשואה המצטברת ל-3 השנים בממוצע בין הגופים ירדה אף היא ל-18.3%. התשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 השנים האחרונות ירדה ל-52.99%. 

אנליסט מנצחים החודש במסלול עם 0.91%, אלטשולר שחם במקום שנים עם 0.67%. זה עם 22.74%. מיטב במקום שני עם 16.73%. מיטב מנצחים בתשואה בדצמבר עם 4.42%. בשאר חתכי הזמן אנליסט מובילים בתשואה. אינפיניטי לא נכללים בטבלה הראשית, בשל היקף נכסים נמוך.

חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

שם קופה

תשואה ינואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אנליסט

0.91%

0.91%

18.43%

27.91%

82.05%

483

11367

אלטשולר שחם

0.67%

0.67%

12.43%

7.39%

37.39%

4,585

11327

מיטב

0.33%

0.33%

12.04%

19.88%

49.32%

196

11387

מנורה מבטחים

0.24%

0.24%

9.80%

18.01%

47.40%

138

11323

הראל

-0.27%

-0.27%

8.73%

18.33%

48.79%

673

11377

 

 

 

 

 

 

 

 

מגדל (*)

0.02%

0.02%

10.54%

18.82%

46.35%

93

9898

אינפיניטי (*)

1.12%

1.12%

22.76%

32.85%

---

61

11373

ממוצע

0.38%

0.38%

12.29%

18.30%

52.99%

 

 (*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.

x