התכנית שקידמה רשות מקרקעי ישראל – אתרי ויסות נגר באגן מקומי שרון, לניהול ריסון שטפונות הומלצה להפקדה

רשות מקרקעי ישראל המליצה היום (ג' 20.02.2024) בדיון וועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע), למועצה הארצית, על הפקדת תוכנית ראשונה לניהול ריסון שיטפונות באגן שרון. תוכנית תמא/47/נ מיועדת להגן על תשתיות לאומיות, עירוניות והציבור מפני שיטפונות ולהקים מתקנים הנדסיים ונופיים לריסון שיטפונות וניהול הנגר

 

 

 
גילי טסלר, צילום: דויד כהן cameramenגילי טסלר, צילום: דויד כהן cameramen
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/02/2024

בדיון הולנת"ע אשר התקיים היום הוחלט להמליץ למועצה הארצית על הפקדת תכנית תמ"א 47/נ- תת אגן D באגן שרון המהווה את אחד האגנים העמוסים בנגר במחוז תל אביב. פתרונות ניהול מי הנגר באגן מהווים פתרון ניקוזי ללמעלה מ-60,000 יחידות דיור חדשות המיועדות בתכניות באזור זה.

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) יזמה ומנהלת תכנית תשתית חשובה זו לאור השינויים האקלימיים מתרחשים בעולם, כמויות ההצפות של שטחי פיתוח עתידיים ונוכחיים וחוסר היכולת של הגופים השונים לפתור את הבעיות הללו בפתרונות מקומיים בלבד. בהליך פעלה רמ"י בשיתוף עם נציגים רבים מרשויות ומשרדי ממשלה אשר עמלו כולם על עבודת ניהול מי הנגר כשהמטרה העיקרית הינה עיגון סטוטורי של שטחים פתוחים למניעת שטפונות במורד האגן, בשטחים בנויים. כמו גם, שמירת יעודי קרקע קיימים ורב-תיפקודיות של השטחים הפתוחים, שמירה על ערכי טבע, קישוריות ורציפות במרחב.
 
אגן שרון נחלק לתתי אגנים. דיון הולנת"ע התמקד בתת אגן D והיווה דיון ראשון מבין מספר דיונים במספר מוקדים אשר יתקיימו במסגרת המועצה הארצית וידונו בפתרונות הסדרה של סוגיות הנגר לטובת שמירה על פיתוח בינוי מואץ לצד הבטחת הסדרת סוגיית ויסות מי הנגר.
 
בניהול המערך הנ"ל באתר D – בריכת ריסון הכפר הירוק. נלקחים בחשבון 120,000 קוב מים אשר יושהו ויהוו חלק ממערך ניהול רחב יותר בו ירוסנו כמויות גדולות נוספות. המשכו בריסון ואיגום בתחום תכנית תמל/3007 - רובע דרום גלילות ועודפי המים יחולצו מערבה בצינור ניקוז אל ומהלך תכנית צפון תל אביב 3700 , מוצא ימי במיקום קיים כבר כיום.
 
רמ"י רואה בתכנית זו סנונית ראשונה ואת תכנית החלוץ לפתרונות הכוללים לתשתית הניקוז במחוזות תל אביב והמרכז ושמחה על היכולת לפתור בעיה אקוטית זו ההולכת ומחריפה.

הפרויקט מתוכנן ע"י צוות בראשות אדריכל אורי מזור ממשרד "מזור פירסט" ומנוהל ע"י חברת "וקסמן גוברין".

עינב רינגלר, מנהלת אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל, בירכה על החלטת הולנת"ע והסבירה כי סוגיית הניקוז היא אחד האתגרים הגדולים של הפיתוח במדינת ישראל ובפרט באזור המרכז לאור הקונפליקט הנוצר בין בינוי מואץ ליכולת חלחול טבעית וזרימת נגר בשטחים השונים. על מנת להתאים את השטח למציאות המשתנה ולאפשר פתרון הן לבינוי ופיתוח והן לסוגיית ניהול מי הנגר, מקדמת רשות מקרקעי ישראל תכנון מפורט למאגרי ויסות והסדרה מתאימה. מטעמים אילו חשיבותה של תמ"א 47/נ היא גבוהה מאוד נקודתית ורוחבית ונותנת מענה לצרכים רבים.

הסדרת האתר במרחב הכפר הירוק היא הכרחית ונחוצה כמו המלצת הולנת"ע לקידומה."

גילי טסלר – מתכננת מרחב תל אביב ברשות מקרקעי ישראל אמרה – מים הם ברכה אבל לאור שינוי האקלים יכולים להיות הרה אסון. פתרונות ניהול הם התשובוה התשתיתית ההולמת לטובת המרחב ומימושו העתידי.

הדמיה, קרדיט: אנטרייס הדמיה אדריכלית


x