עדכון בטפסי דיווח במגנא של הרשות לני"ע

רשות ניירות ערך מעדכנת מספר טפסי דיווח במגנא בפברואר 2024

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/02/2024

במסגרת גרסה לעדכון טפסי הדיווח במגנא (מספר 24.1), עודכנו מספר טפסי דיווח. להלן נציג את עיקרי העדכונים שחלו בטפסים שעודכנו בגרסה:


x