סוכני הביטוח - מספר הסוכנים ממשיך לעלות, גם היקף העמלות שקיבלו עלה בכ-8%

דו"ח הממונה 2022 על סוכני הביטוח - מספר הסוכנים ממשיך לעלות, גם היקף העמלות שקיבלו עלה בכ-8%; בתחום הפנסיוני נרשמה ירידה של 18% במספר המשווקים הפנסיוניים

 

 
Image by pressfoto on FreepikImage by pressfoto on Freepik
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/02/2024

נמשכת העלייה במספרם של סוכני הביטוח לצד ירידה במספר המשווקים הפנסיוניים של הגופים המוסדיים. כך עולה מהדוח השנתי לשנת 2022 שפרסם הממונה על שוק ההון בפועל, עמית גל.

על פי הנתונים חלה ירידה של כ-18% במספרם של המשווקים הפנסיוניים (מ-1,425 בשנת 2021 ל-1,170 ב-2022). מספר סוכני הביטוח בתחום הפנסיוני עלה מנתוני התרשים עולה כי ב-2022 היו 10,780 סוכנים פנסיוניים לעומת 13,100 ב-2021. בכל מקצועות הביטוח היו 13,986 סוכנים וסוכנות, לעומת 13,684 ב-2021.

גידול של 761 מיליון שקל בעמלות

על פי הדוח, הסוכנים נהנו ב-2022 מגידול בעמלות בעיקר בפנסיה וגמל:

שיעור השינוי 2020-2021

שיעור השינוי 2021-2022

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 

 

8%

 

3%

 

2,758,088

 

2,651,451

 

2,857,158

 

2,934,131

עמלות ביטוח חיים

6%

7%

2,684,506

2,583,297

2,733,091

2,921,598

עמלות ביטוח כללי

-1%

9%

2,533,527

2,263,411

2,239,774

2,433,565

עמלות ביטוח בריאות

13%

17%

1,420,053

1,549,474

1,755,624

2,057,375

עמלות גמל ופנסיה

6%

8%

9,396,175

9,047,633

9,585,647

10,346,670

סהכ

מקור: רשות שוק ההון

עמלות שחברות הביטוח שילמו כשיעור מהפרמיות

ביטוח כללי - בביטוח כללי נרשמה ירידה קטנה ממוצעת מ-10.95% ל-10.61%, מה שמראה על מצבן הקשה יחסית של החברות בתחום הרכב בעיקר.

שומרה שומרת על המקום הראשון גם ב-2022 כמי שמשלמת את השיעור הגבוה ביותר מהפרמיה 14.54%. מבין החברות המסורתיות, מנורה משלמת את השיעור הנמוך ביותר – 11.04% עמלות כשיעור מהפרמיה.

ביטוח חיים – הכשרה משלמת יותר מכולן (11.68% מהפרמיה, למרות שב-2021 שילמה עוד יותר); מבין החברות המסורתיות, מגדל משלמת את השיעור הקטן ביותר 6.06%, שזה גידול קטן מ-2021.

ביטוח בריאות – כלל ביטוח משלמת את שיעור העמלה מהפרמיה הגבוה ביותר – 24.09%, הראל והפניקס את השיעור הנמוך ביותר (בחברות המסורתיות) כ-12.50%.

עמלות שחברות הביטוח שילמו בביטוח בריאות כשיעור מהפרמיות

 

נתח מסך העמלות 2022

 

שיעור שינוי 2021-2022

שיעור העמלות מהפרמיות לשנת 2021

שיעור העמלות מהפרמיות לשנת 2022

 

 

חברה

15.87%

-4.86%

25.32%

24.09%

כלל ביטוח

17.89%

-3.76%

24.55%

23.62%

מגדל ביטוח

15.96%

2.77%

19.60%

20.15%

מנורה ביטוח

3.94%

-12.17%

15.72%

13.81%

איילון ביטוח

30.40%

-4.12%

13.03%

12.50%

הראל ביטוח

15.76%

-1.73%

12.76%

12.54%

הפניקס ביטוח

0.16%

75.03%

1.28%

2.24%

AIG

0.00%

-11.95%

0.04%

0.04%

ביטוח ישיר

0.00%

 

0.00%

0.00%

דיויד שילד

100.00%

-5.44%

15.94%

15.07%

סך הכל ביטוח

מקור: רשות שוק ההון
x