במסגרת הסכם פשרה: בנק מזרחי-טפחות החל בהשבת 45 מיליון שקל ללקוחותיו

הפיצוי נקבע במסגרת הסכם פשרה בתביעה הייצוגית שהוגשה נגד הבנק בגין התנהלות לא תקינה בריבית המשכנתאות

 

 
משה לארי, מנכ״ל מזרחי טפחות / צילום: מזרחי טפחותמשה לארי, מנכ״ל מזרחי טפחות / צילום: מזרחי טפחות
 

דניאל דותן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/02/2024

מזרחי-טפחות החל בהשבת 45 מיליון שקלים לעשרות אלפי לקוחות נוטלי משכנתא בעקבות הסכם הפשרה שהושג בבית המשפט המחוזי בלוד בדצמבר 2023.

התביעה הייצוגית הוגשה כנגד הבנק על ידי לקוח הבנק דוד שיף באמצעות עוה"ד עידן איידן ודוד בתואנה כי הבנק שינה את מנגנון חישוב הריבית המשתנה בהחזרי המשכנתאות של לקוחותיו בין השנים 2010-2017 ללא עדכונם.

גובה הריבית המשתנה במשכנתא מתעדכן על אחד משני פרמטרים: הריבית הממוצעת במערכת הבנקאית או בהתאם לשינויים באג"ח הממשלתיות. הפרמטר עליו סוכם על הלקוח מראש אינו יכול להשתנות מבלי שהבנק קיבל את הסכמת הלקוח לשינוי. 

בתביעה הייצוגית שהגיש שיף נטען כי בנק מזרחי-טפחות החתים את לקוחותיו נוטלי המשכנתאות על הסכם שיאפשר לבנק לשנות את הפרמטר ללא אישור הלקוח.

הבנק הגיש תשובה במסגרתה כפר בטענות שהועלו ווטען, בין היתר, כי: מנגנון ההגנה אינו עוגן נוסף, אלא מנגנון שנועד להגן על הבנק מפני עלייה קיצונית בעלויות הגיוס שלו ביחס לריבית ההלוואה; כי מעצם מהותו וטיבו האישור העקרוני לא נועד להחליף את הסכם ההלוואה, וכי הבנק אינו נדרש לפרט באישור העקרוני את מנגנוני ההגנה או את האירועים בהם יחולו, ואלה מקומם בהסכם ההלוואה; כי בטרם שילוב מנגנון ההגנה בהסכמי ההלוואה, פנה הבנק לפיקוח על בנקים וקיבל את אישורו הן לעצם השימוש במנגנון ההגנה לצד עוגן אג"ח והן לאופן גילויו במסגרת הסכמי ההלוואה; וכי הפעלת מנגנון ההגנה, לאחר שהתקיימו התנאים להפעלתו, נעשתה בתיאום עם הפיקוח על הבנק. 

בית המשפט לא קיבל את טענותיו. בכתב בתביעה נטען, כי הבנק מתנהל, הן בשלב הטרום חוזי והן בשלב החוזי, בניגוד לדין ובאופן המהווה הפרה של חובותיו המוגברות כתאגיד בנקאי ושל הוראות נוהל בנקאי תקין, המקים לחברי הקבוצה שורה של עילות תביעה טובות.

הסכם הפשרה בתביעה הייצוגית נחתם בין מזרחי-טפחות וקבוצת הלקוחות בחודש מרץ 2023, בו נקבע כי הבנק יפצה את עשרות אלפי לקוחותיו שנטלו משכנתאות בין 2010-2017 ב- 45 מיליון שקלים. החודש החל הבנק בהעברת תשלום הפיצוי ללקוחות.
 

לא נמסרה תגובה בנושא ממזרחי-טפחות.
 

x