רשות המסים מודיעה על מתן ארכה נוספת להפעלת מודל חשבוניות ישראל

החל מ-5 במאי 2024 עוסקים יוכלו לקזז תשומות מחשבוניות מעל 25,000 ₪ רק עם מספר הקצאה

 

 

 
Image by rawpixel.com on FreepikImage by rawpixel.com on Freepik
 

רשות המסים בישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/02/2024

רשות המסים החליטה על מתן ארכה נוספת עד 5.5.2024 להפעלת מודל חשבוניות ישראל, והחל מתאריך זה עוסקים המקבלים חשבוניות מס בסכום העולה על 25,000 ₪ יוכלו לנכות את מס התשומות רק אם יש מספר הקצאה לחשבונית. הארכה הנוספת ניתנת מתוך התחשבות בבעלי העסקים שטרם השלימו את ההיערכות הטכנולוגית לעמידה בחוק בשל הלחימה (עוסקים שהשלימו את הפיתוח הטכנולוגי כבר יכולים להנפיק מספרי הקצאה). יחד עם זאת, דווקא בשל המלחמה יש חשיבות רבה להפעלת המודל כדי להתמודד עם תופעת החשבוניות הפיקטיביות, ההון השחור והנזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה.

בימים הקרובים תפנה הרשות באופן יזום לבעלי עסקים המשרתים במילואים ולבעלי עסקים ביישובי ספר בצפון ובדרום, שלפי הנתונים בידינו מוציאים חשבוניות בסכום העולה על 25,000 ₪, ותסייע להם להירשם במערכת לצורך יישום החוק.   

תיקון חוק מע"מ בנוגע להקצאת מספרי חשבוניות מס נועד לסייע למאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות. במסגרת החוק, נקבע כי החל מ-1.1.2024 רשות המסים תנפיק באמצעות מערכת מקוונת, מספרי הקצאה לחשבוניות מס, שיידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (בשנת 2024 מעל 25,000 ₪), ובהתאם למתווה הקבוע בחוק. ב-23.10.2023 הודיעה הרשות על מתן ארכה להפעלת המודל עד 1.4.24 ולאור פניות שהתקבלו, הוחלט כעת על מתן ארכה נוספת. 

x