ריבית בנק ישראל - זו הרמה שבנק דיסקונט מעריך הריבית תעמוד בעוד שנה

בנק ישראל חושש מאינפלציה דביקה, שתיובא הנה מחו"ל

 

 

 
Photo Cammeraydave Dreamstime.comPhoto Cammeraydave Dreamstime.com
 

נירה שמיר, כלכלנית ראשית, בנק דיסקונט
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/02/2024

כפי שצפינו, בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 4.5%. אנו מוסיפים להעריך כי הורדת הריבית במהלך השנה תהיה מתונה והדרגתית, בניגוד לשווקים שצופים הפחתה חדה יותר.

על-פי התרחיש המרכזי שלנו, הריבית עוד שנה תעמוד על 3.75%.

בנק ישראל חוזר ומדגיש, את הצורך בהתקדמות מדודה וזהירה בתהליך הורדת הריבית, וחושש לטעות עם הורדה מהירה מדי של הריבית, כאשר עד כה תוואי הריבית תואם לזה שעליו דובר בינואר.

סוגיית האינפלציה תופסת מקום משמעותי מתוך מכלול השיקולים. אמנם נרשמה התמתנות באינפלציה, אולם לאחרונה חלה עליה בציפיות האינפלציה הקצרות. בנוסף, אינפלציית המחירים הלא סחירים, שמבטאת את הביקושים המקומיים, עדיין גבוהה מהגבול העליון של היעד. בבנק ישראל חוששים מסעיף הדיור, ולאור המגבלות על הפעילות בתחום הבניה, סעיף זה עדיין מהווה סיכון להתמתנות האינפלציה.

כמו כן, חושש בנק ישראל מאינפלציה "דביקה" בישראל, כמו גם זו המיובאת מחו"ל, שגם היא נראית דביקה, ומהווה סיכון גם לגבינו. ולאור זאת, אכן, בעולם הורדות הריבית יורדות ומתרחקות. 

לפיכך, בנק ישראל רוצה לראות את האינפלציה מתבססת ביעד, על מנת להמשיך עם הורדת הריבית.

סוגיה נוספת וקריטית הינה המדיניות פיסקאלית – הנגיד קורא לממשלה לגלות אחריות תקציבית, ולהשלים את תהליך החקיקה בכנסת, באשר להחלטות הממשלה לגבי התקציב.

בנוסף, על רקע המלחמה, קיימת אי וודאות גבוהה, ולכן בנק ישראל בוחר להתקדם לאט עם הורדת הריבית.

x