המשבר בביטוחי הסיעוד במרכז דיוני הוועדה לביקורת המדינה היום

 

 

 
Photo Bang Oland Dreamstime.comPhoto Bang Oland Dreamstime.com
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/02/2024

היום, יום רביעי, יתקיים דיון בנושא הסדרת הביטוחים הסיעודיים בוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת.

לישיבה שתנוהל בידי היו"ר ח"כ מיקי לוי (יש עתיד), הוזמנו בין היתר נציגי משרד מבקר המדינה, משרד האוצר, רשות שוק ההון, משרד הבריאות, קופות החולים, לאומית שירותי בריאות, שירותי בריאות כללית, קופת חולים מאוחדת, הר"י - ההסתדרות הרפואית בישראל, חברות ביטוח, לשכת סוכני הביטוח, איגוד חברות הביטוח, הסתדרות הגמלאים, האגודה לזכויות החולה.

בעקבות המשבר בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים של קופות החולים, שחברות הביטוח מקטינות חשיפתן בהם, מגבשת רשות שוק ההון מתווה לפתרון הבעיה. לשם כך היא פרסמה בשבוע שעבר קול קורא לסיוע בגיבוש המתווה.

הרשות ציינה, כי לטובת הסיוע לביטוח הסיעודי בקופות החולים היא פרסמה ב-4 בדצמבר 2023 תיקון הוראות אשר נועדו לייצב את קרנות המבוטחים בתוכניות הביטוח הסיעודי של קופות החולים.

על אף התיקון שהביא לאיזון המודלים של תכניות הביטוח הסיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים, פועלת הרשות לגיבוש מתווה כולל שיוביל לפתרון בר קיימא לסוגיית הסיעוד לטווח הארוך. בימים אלו, הרשות בוחנת את מבנה השוק הרצוי ובכלל זה בוחנת שינויים למודל הקיים.

כחלק מבחינת הפעולות למציאת מתווה כאמור, הרשות הזמינה, במסגרת הקול קורא, כל גורם, בין אם מדובר בגורם עסקי, מלכ"ר הנוגע בתחום, או הציבור הרחב. התייחסויות יתקבלו עד ה-7 במרץ 2024.

x