FUNDER טרייד - החברה שתיכנס לראשונה למדד תל אביב 125

בעלי השליטה בישרוטל מכרו לגופים מוסדיים גדולים כ-4% ממניות החברה, כך שאחזקות הציבור בה גדלו מעבר ל-20% עם המכירה, החברה תיכנס לראשונה למדד תל אביב 125 בעדכון המדדים הקרוב

 

 

 
ליאור רביב, מנכ״ל רשת ישרוטל, צילום: טאלו לורןליאור רביב, מנכ״ל רשת ישרוטל, צילום: טאלו לורן
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/02/2024

ישרוטל הנסחרת בבורסה בתל אביב הודיעה הבוקר, כי בעלי השליטה בחברה מכרו לגופים מוסדיים כ-4% ממניות החברה כך שאחזקות הציבור בחברה יחצו לראשונה את רף ה-20%, המהווה אחד מתנאי הבורסה לניירות ערך לכניסה למדד ת"א 125. 

המשמעות היא שלראשונה בחייה כחברה ציבורית תיכנס ישרוטל בעדכון המדדים הקרוב למדדי המניות. המהלך החל לאחר שהחברה ובעלי השליטה קיבלו פניות מגופים מוסדיים לרכישת מניות החברה ובעלי השליטה נענו לבקשה. בעקבות המהלך סחירות המניה תגדל ובעתיד יכול וישרוטל, ששווי השוק שלה נאמד בכ-4.8 מיליארד שקלים - שווי המזכה בכניסה למדד תל אביב 35, תכנס גם למדד זה.  

קבוצת ישרוטל עוסקת בייזום, רכישה, הקמה, ניהול והפעלה של רשת בתי מלון בישראל ובחו"ל ומעסיקה כ-6,000 עובדים. הקבוצה מנהלת ומפעילה עשרים ושלושה (23) בתי מלון, ונמצאת בתהליך ייזום של עשרה בתי מלון נוספים בישראל וכן  החלה בצעדים לרכישת והפעלת מלונות בחו"ל, תחילה באתונה ורומא ובעתיד הקרוב גם בערים מרכזיות באירופה. 

החברה הציגה רווח כולל של כ-194 מיליוני שקלים בתשעת החודשים האחרונים של שנה שעברה לצד מחזור הכנסות של כ-1.46 מיליארד שקל. 

x