מנהל חטיבת השווקים, ד"ר גולן בניטה: התמתנות עולמית בתוואי הורדות הריבית הצפוי בעולם

דברים שנשא בוועידת ההנפקות השנתית של איגוד החברות הציבוריות

 

 

 
Image by wirestock on FreepikImage by wirestock on Freepik
 

בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/03/2024

מנהל חטיבת השווקים, ד"ר גולן בניטה, השתתף בוועידת ההנפקות השנתית שערך איגוד החברות הציבוריות לשנת 2024. הוועידה התקיימה במרכז הכנסים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בוועידה השתתפו בנוסף בכירי שוק ההון, מנכ"לים ויו"רים של חברות ציבוריות, בכירים מהממשלה והרשויות השונות.

במהלך הוועידה, ד"ר גולן בניטה נשא דברים בנושא הסביבה המקרו-כלכלית העולמית והמקומית. להלן הנקודות העיקריות:

התרחיש לנחיתה רכה הוא המרכזי בארה"ב. באירופה צפויה צמיחה נמוכה מאוד תוך המשך חולשה מבנית בכלכלה הסינית.

התמתנות חדה בתוואי הורדות הריבית הצפוי לעולם, בהשפעת דביקות האינפלציה והכוונה מהבנקים המרכזיים שלא ממהרים להוריד ריבית.

בישראל - האינדיקטורים לפעילות הכלכלית ומצב התעסוקה מצביעים על התאוששות הדרגתית לאחר הירידה החדה שהתרחשה עם פרוץ המלחמה, אך שוררת שונות בין ענפי המשק.

שוק ההון המקומי בביצועי חסר ביחס לעולם תוך עלייה בפרמייה השקלית ארוכת הטווח והדולרית. הורדת הדירוג לא הובילה לתגובה משמעותית בשוק.

x