דוחות הפניקס - בתחום הביטוח ירד מספר העובדים ב 240 משרות

הפניקס מפרסמת את דוחותיה הכספיים לשנת 2023 ולרבעון הרביעי של שנת 2023

 

 

 
אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמריאייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/03/2024

רווחיות כוללת ותשואה להון

הפניקס מדווחת על רווח כולל לשנת 2023 בסך של 1.1 מיליארד ש"ח ותשואה להון בשיעור של 10.5%. הרווח הכולל ברבעון הרביעי של השנה הסתכם ל-578 מיליון ש"ח והתשואה להון בשיעור של 24.4%.

דיבידנד

בזכות מקורות תזרים מגוונים ויחס סולבנסי גבוה מדווחת הפניקס על חלוקת דיבידנד בסך 265 מיליון ש"ח, בנוסף ל-120 מיליון ש"ח שחולקו במחצית השנה. סך הדיבידנד בגין רווחי שנת 2023 עומד על 385 מיליון ש"ח, כ- 35% מהרווח הכולל לשנת 2023.

צמיחה ברווחיות ובפעילויות

הפניקס מראה גידול עקבי ברווח מפעילויות הליבה שהסתכם ל-1.3 מיליארד ש"ח המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור של 12.6% (ללא השפעת שוק ההון מעל ומתחת לתשואה ריאלית של 3%, השפעת הריבית, והשפעות מיוחדות);

בתחום הביטוח עלה הרווח מפעילות ליבה לסך של 872 מיליון ש"ח בעיקר משיפור בתחום הביטוח הכללי. בתחום ניהול נכסים והאשראי עלה הרווח לסך של 450 מיליון ש"ח המהווה כ - 34% מסך הרווח מפעילות ליבה וכולל פנסיה וגמל, בית ההשקעות, הסוכנויות, והפניקס-גמא;

הפניקס מפרסמת לראשונה נתוני EBITDA מותאם לפעילות ניהול הנכסים והאשראי (ללא פעילות הביטוח) על סך של 926 מיליון ש"ח, על בסיס מאוחד כולל חלק המיעוט (בניכוי בחלק המיעוט כ-763 מיליון ש"ח);

סך הנכסים המנוהלים עלה בשיעור של 17% ל-433 מיליארד ש"ח. סך הנכסים לתאריך פרסום הדוחות עומד על כ- 455 מיליארד ש"ח (כולל רכישת קרנות מפסגות שרכישתן הושלמה בחודש מרץ 2024);

הפניקס ממשיכה להתייעל ולהגדיל את שיעור הפריון בקבוצה. בתחום הביטוח ירד מספר העובדים ב 240 משרות, כ- 8% מכח האדם, בעיקר בתחום החיסכון ארוך הטווח. בתחום ניהול הנכסים והאשראי עלה מספר העובדים ב- 150 בעיקר כתוצאה ממיזוגים ורכישות.

אסטרטגיה

הפניקס מקדימה את העמידה ביעדיה האסטרטגיים ל-2025 ולכן הקבוצה מצויה בהליך בחינת היעדים ומנועי הצמיחה לשנים הבאות, ותפרסם בקרוב את התוכניות ויעדי הקבוצה החדשים.

איתנות פיננסית, טכנולוגיה, חשבונאות וקהילה

לקבוצת הפניקס איתנות פיננסית, יתרות נזילות ויחס כושר פירעון בפניקס ביטוח (סולבנסי, כולל יישום הוראות תקופת הפריסה) גבוה שהסתכם ל-209% נכון ל-30.9.23;

הפניקס ממשיכה להשקיע בתשתיות ובחדשנות לטובת לקוחותיה, הן בשיפור עקבי במדדים הדיגיטליים והן בתמחור מדוייק (Machine Learning) והטמעת מודלים מתקדמים בעיקר בתחום הרכב;

הפניקס נערכת ליישום תקן IFRS-17 ב-2025 אשר, בין היתר, צפוי להקטין תנודתיות חשבונאיות; 

עקב מלחמת "חרבות ברזל" החברה העלתה באופן משמעותי את תקציב התרומות, נרתמה למגוון רחב של פעילויות התנדבותיות, ואימצה את בית החולים ברזילי באשקלון; 

בתחום ה- ESG החברה חשפה לאחר עשרות שנים את אוסף האמנות הישראלית לקהל הרחב בישראל ובארה"ב ועד היום ביקרו בתערוכות אלה למעלה מ-50 אלף אנשים; החברה פרסמה את דוח הקיימות השנתי והמשיכה בפיתוח האסטרטגיה בתחום הקיימות.

אייל בן סימון, מנכ"ל הפניקס אחזקות: 

"שנת 2023 הייתה קשה עבור העם והחברה בישראל ותלווה אותנו שנים קדימה. אנו נישא את זכר הנופלים, נייחל לשובם של כל החטופים, להחלמתם המהירה ושיקומם של כל הפצועים ולשיקומה של מדינת ישראל ולהחזרתה לפסים של שגשוג ושלום בר קיימא בין כולנו.  

בימים של כאב ואתגר נבחנת גם הרוח הישראלית, ביכולתנו לקום ולפעול כדי להבטיח את המשך שגשוגה של החברה והמדינה. אני מאמין כי רוח האחדות, הערבות ההדדית, והנחישות היא שתבטיח את הצלחת דרכנו. הקבוצה ועובדיה נרתמו בשנה החולפת למספר יוזמות משמעותיות, ביניהן תמיכה במרכז הרפואי ברזילי, מיזמי התנדבות מאורגנים וחשיפת אוסף האומנות של הפניקס לקהל הרחב. קבוצת הפניקס, על כלל עובדות ועובדי החברה, מחויבת להמשיך לפעול להעצמת הלכידות והחוסן החברתי ולטובת הכלכלה הישראלית. 

נוסף על המלחמה, השנה החולפת התאפיינה גם באי ודאות פוליטית, אינפלציה, שיעור ריבית גבוה ותנודתיות חדה בשווקי ההון. כל אלה חייבו את הפניקס לנהל את עסקיה באופן אקטיבי תוך ניהול הסיכונים הכרוכים בכך לטובת לקוחותיה ולהבטחת פעילויותיה תוך עמידה בכל יעדי האסטרטגיה באופן עקבי ונחוש. חרף האתגרים, הצליחה קבוצת הפניקס גם ב-2023 לעמוד בכל היעדים שהציבה לעצמה.

קבוצת הפניקס מדווחת ב-2023 על שנה נוספת של גידול ושיפור עקבי בפעילויות הליבה, הן בפעילות הביטוח הן בפעילות ניהול הנכסים והאשראי אשר חלקה היחסי הולך וגדל מתוך רווחי הקבוצה. אנו ממשיכים ליישם את אסטרטגיית הצמיחה של הפניקס, באמצעות צמיחה אורגנית לצד רכישות סינרגטיות. תמהיל הפעילויות הרחב של הקבוצה בנוסף לפעולות בהן נקטנו, ניהול הון מוקפד, שיפור היעילות ואימוץ חדשנות, משיגים את יעדם מהר מכפי שתכננו, ואנו גאים להודיע כי בכוונתנו, במהלך החודשים הקרובים, לעדכן כלפי מעלה את יעדי הצמיחה שבמסגרת אסטרטגיית הקבוצה.

הרבעון הרביעי של 2023 משקף את המשך השיפור ברווחי הקבוצה ובעיקר מהווה סימן נוסף ליכולת הקבוצה לייצר רווח ורווחיות גבוהה ברמה שנתית, גם תחת נסיבות חריגות ותנאי שוק משתנים. אנו ממשיכים לשפר את הרווחיות בפעילות הביטוח, כפי שניתן לראות גם ברווחיות בתחום הביטוח הכללי, ובמקביל הקבוצה מציגה גידול בכל פעילויות ניהול הנכסים, ובכלל זה בבית ההשקעות ומול לקוחות כשירים, צומחת בסוכנויות, ומרחיבה את פעילותה בתחום האשראי תוך ביסוס מעמדה של הפניקס גמא בשוק האשראי העסקי וביתר שאת לאחר העברת פעילות ליווי הבניה מחברת הביטוח ל-הפניקס גמא בינואר, 2024.   

אנו שמים לנו כמטרה להמשיך ולייצר ערך לבעלי המניות ולמנף את איתנותה הפיננסית של הקבוצה לטובת המשך צמיחה מואצת של פעילויות בעלות תשואה גבוהה על ההון ומקסום ההזדמנויות העסקיות. הפניקס תמשיך לפעול בכדי לעמוד במדיניות הדיבידנד שהכריזה וכן להשלים את תכנית הרכישה העצמית של מניותיה שאושרה.

צפויים לנו עוד אתגרים רבים ואני מאמין ביכולתה של הפניקס לפעול ביעילות ובנחישות לטובת העתיד. אני גאה בעשייה של קבוצת הפניקס ומבקש להודות ללקוחות הקבוצה, לעובדים, לסוכנים, לשותפים העסקיים ולחברי הדירקטוריון על העבודה המשותפת ועל הישגי 2023 ולאחל לכל עם ישראל ולחברנו ולשותפנו בעולם שנדע ימים טובים יותר."


להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים:

הרווח הכולל לבעלי המניות – 

בשנת 2023 הסתכם הרווח הכולל לבעלי המניות לסך של  כ-1.1 מיליארד ש"ח, המשקף תשואה להון לבעלי המניות של 10.5%, בדומה לרווח הכולל בשנת 2022. הרווח הכולל ב-2023 הושג חרף האתגרים הכלכליים והשפעה שלילית של גורמים שאינם תפעוליים (השפעת שוק ההון מעל ומתחת לתשואה ריאלית של 3%, השפעת הריבית, והשפעות מיוחדות) ב-2023 בסך 229 מיליון ש"ח. 

הרווח הכולל לבעלי המניות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם לסך של 578 מיליון ש"ח, המשקף תשואה להון לבעלי המניות של 24.4%. זאת בהשוואה לסך של 526 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2022. ההשפעה החיובית של הגורמים שאינם תפעוליים (כולל שוק הון) על הרווח הכולל הסתכמה ל-211 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של 2023.

הרווח מפעילויות הליבה – (ללא השפעת שוק ההון מעל ומתחת לתשואה ריאלית של 3%, השפעת הריבית, והשפעות מיוחדות).

הרווח מפעילויות הליבה גדל והסתכם בשנת 2023 לסך של 1.3 מיליארד ש"ח (המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור 12.6%) בהשוואה לרווח של 1.2 מיליארד ש"ח (המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור 11.9%) בשנת 2022.  

מתוך זה, רווח הליבה מביטוח הסתכם ל-872 מיליון ש"ח לעומת 790 מיליון ש"ח ב-2022, ורווח הליבה מניהול נכסים ואשראי הסתכם ל-450 מיליון ש"ח לעומת 390 מיליון ש"ח ב-2022.

הרווח מפעילויות הליבה ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם לסך של 366 מיליון ש"ח המשקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור 15.2%. זאת בהשוואה לסך של 302 מיליון ש"ח, ששיקף תשואה מנורמלת על ההון בשיעור של 13% בתקופה המקבילה אשתקד. 

ההון העצמי וסכום הנכסים המנוהלים – 

הון עצמי

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ביום 31 בדצמבר, 2023 לסך של כ-10.6 מיליארד ש"ח.

נכסים מנוהלים

סכום הנכסים המנוהלים בקבוצה גדל והסתכם ביום 31 בדצמבר, 2023 לסך של 433 מיליארד ש"ח, כולל רכישות של פעילויות פסגות ואפסילון השנה (455 מיליארד ש״ח כולל כ- 22 מיליארד ש"ח בקרנות אקטיביות מפסגות, עסקה שנחתמה ב-2023 והושלמה בחודש מרץ, 2024).


הפניקס מקדימה את העמידה ביעדיה האסטרטגים ל-2025 והקבוצה מצויה בהליך בחינת היעדים ומנועי הצמיחה לשנים הבאות, ותפרסם בקרוב את התוכניות ויעדי קבוצה החדשים.
 
יעדי הקבוצה: רווח כולל מפעילויות ליבה (2023 אל מול יעד ל-2025, במיליוני ש"ח).

להלן עיקרי התוצאות הכספיות של מגזרי הפעילות של הקבוצה – 

(לפירוט נרחב ביחס לשינויים בתוצאות הכספיות ראו דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ומצגת משקיעים).

פעילות ביטוח

ביטוח כללי  

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ל-443 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 213 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לפני מס לשנת 2023 הסתכם ל-703 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך של 29 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

ביטוח בריאות  

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ל-53 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 172 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לפני מס לשנת 2023 הסתכם ל-348 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך של 1,120 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

ביטוח חיים וחיסכון 

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ל-46 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 115 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לפני מס לשנת 2023 הסתכם ל-9 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך של 611 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

יצוין כי למועד פרסום הדוח עומד "הבור" בדמי ניהול משתנים על סך של כ-219 מיליון ש"ח.

פעילות ניהול נכסים ואשראי

גמל ופנסיה 

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ל-9 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 16 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לפני מס לשנת 2023 הסתכם ל-73 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך של 89 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

שירותים פיננסים

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ל-65 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 53 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לפני מס לשנת 2023 הסתכם ל-241 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך של 235 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

סוכנויות ביטוח

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ל-66 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 69 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לפני מס לשנת 2023 הסתכם ל-307 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך של 300 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

אשראי (הפניקס גמא)  

הרווח הכולל לפני מס ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ל-14 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך 25 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לפני מס לשנת 2023 הסתכם ל-91 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לרווח כולל לפני מס בסך של 73 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

לגרף הפניקס לחצו כאו

279 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 311.91 מיליון בהפניקס
קרנות נאמנות שמחזיקות את הפניקס. לרשימה המלאה
x