דמרי מכרה 263 דירות מתחילת 2024 בתמורה לכ-512 מיליון שקל

בנוסף, מתחילת השנה נחתמו בקשות לרכישת 57 דירות

 

 

 
מימין: נורית טואיטו, משנה למנכ״ל י.ח דמרי, צילום: יח״צ; יגאל דמרי, בעלי חברת י.ח דמרי, צילום: משה עמרמימין: נורית טואיטו, משנה למנכ״ל י.ח דמרי, צילום: יח״צ; יגאל דמרי, בעלי חברת י.ח דמרי, צילום: משה עמר
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/03/2024

ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו בכ-1.35 מיליארד שקל, ושיעור הרווח הגולמי טיפס ב-2023 לכ-37.3%.

הרווח הנקי בשנת 2023 - כ-248.6 מיליון שקל.

נכון ל-31 בדצמבר 2023, לחברה 3,494 יח"ד בהקמה ב-16 פרויקטים ברחבי הארץ.

נורית טואיטו, משנה למנכ"ל י.ח דמרי: "האיתנות הפיננסית של החברה, לצד המותג החזק והפריסה הגיאוגרפית הרחבה, תמכו ביכולתה של דמרי לצלוח בצורה נאותה את שנת 2023 שהייתה שנה מורכבת ומאתגרת, בהיבט המאקרו-כלכלי וכמובן בהיבט הביטחוני עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל ברבעון הרביעי. שנת 2024 נפתחה עם התאוששות משמעותית מבחינת היקפי המכירות של החברה כאשר מתחילת השנה ועד סמוך למועד פרסום הדו"חות מכרנו 263 דירות, מתוכן מעל 200 יח"ד באזור הדרום, וכן חתמנו בנוסף על 57 בקשות לרכישה דירה. כחברה מובילה הפרוסה על פני כל הארץ ומשרדיה נמצאים בדרום, אנחנו רואים חשיבות ואחריות לאומית בהמשך בניית הארץ לאורכה ולרוחבה. אנחנו מאמינים בכלכלה הישראלית ובשוק הדיור בישראל, מחזקים את חיילנו, שולחים תנחומים למשפחות השכולות וכמובן מתפללים לשובם של החטופים במהרה, בתקווה לימים שקטים וטובים יותר". 

חברת י.ח. דמרי
, מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023.

עיקרי התוצאות לשנת 2023:

ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו בכ-1.35 מיליארד שקל, לעומת כ-1.42 מיליארד שקל בשנת 2022. היקף ההכנסות הושפע מהיקף מכירת דירות בפרויקטים בבנייה ומקצב התקדמות הביצוע במהלך תקופת הדו"ח. 

הרווח הגולמי בשנת 2023 הסתכם בכ-506 מיליון שקל, לעומת כ-499.5 מיליון שקל בשנת 2022. שיעור הרווח הגולמי ב-2023 עלה לכ-37.3% לעומת כ-35.2% בשנת 2022,  והושפע מתמהיל הפרויקטים בין השנים.

הרווח התפעולי בשנת 2023 הסתכם בכ-409.8 מיליון שקל, לעומת כ-439.9 מיליון שקל בשנת 2022. השינוי נובע  בעיקר מכך שב-2022 רשמה החברה עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך כ-50.8 מיליון שקל, לעומת עליית ערך מתונה יותר בהיקף של כ-9.1 מיליון שקל ב-2023. השינוי בסעיף שווי הוגן של נדל"ן להשקעה נובע מכך שהחברה שינתה במהלך שנת2022  את מדיניותה החשבונאית בנוגע לנדל"ן להשקעה ממודל העלות למודל השווי ההוגן. 

הרווח הנקי בשנת 2023 הסתכם בכ-248.6 מיליון שקל, לעומת כ-273.8 מיליון שקל ב-2022. השינוי נובע בעיקר מהקיטון ברווח התפעולי, כאמור, וכן מגידול בהוצאות המימון, נטו לכ-95.7 מיליון שקל ב-2023 לעומת כ-67 מיליון שקל ב-2022, בעיקר בשל עלייה בשיעור הריבית וכן בשל גידול בהיקף האשראי שהחברה צרכה.

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי של שנת 2023:

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלו בכ-7.9% לכ-306.3 מיליון שקל, לעומת כ-283.7 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022. הגידול בהכנסות הושפע מהיקף מכירת דירות בפרויקטים בבנייה ומקצב התקדמות הביצוע.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2023 עלה בכ-30.9% לכ-129.3 מיליון שקל, לעומת כ-98.8 מיליון שקל  ברבעון המקביל ב-2022. שיעור הרווח הגולמי טיפס ברבעון לכ-42.2%, לעומת כ-34.8% ברבעון המקביל ב-2022. 

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2023 עלה לכ-125.5 מיליון שקל, לעומת כ-42.3 מיליון שקל ברבעון הרביעי ב-2022. הגידול הושפע מהעלייה ברווח הגולמי כאמור, וכן מכך שברבעון הרביעי של 2022 רשמה החברה ירידת ערך נדל"ן להשקעה בסך כ-22.5 מיליון שקל, לעומת עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך כ15.4 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2023. 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם בכ-77.3 מיליון שקל, לעומת כ-8.4 מיליון שקל רווח נקי ברבעון המקביל ב-2022. 

מכירות:

במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023 מכרה חברת י.ח דמרי 109 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-246.8 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 104 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-232.7 מיליון שקל), לעומת מכירת 133 יח"ד בישראל ברבעון המקביל ב-2022 בתמורה כספית של כ-332.6 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה הינו 123 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-294.1 מיליון שקל).

בשנת 2023 מכרה החברה 649 יח"ד בתמורה לכ-1.37 מיליארד שקל (מתוכן חלק החברה 610 יח"ד והתמורה בגינן כ-1.24 מיליארד שקל), לעומת מכירות בהיקף של 1,175 יח"ד בשנת 2022 בהיקף כספי של כ-2.1 מיליארד שקל (חלק החברה 1,119 יח"ד בתמורה לכ-1.97 מיליארד שקל). 

מיום 1 בינואר 2024 ועד ליום 26 במרץ 2024 מכרה החברה 263 יח"ד בתמורה כספית של כ-512.4 מיליון שקל (מתוכן חלק החברה 255 יח"ד והתמורה בגינן הינה כ-483.9 מיליון שקל). כמו כן, נחתמו 57 בקשות רכישה בהיקף כספי של כ-202.4 מיליון שקל, אשר טרם נחתמו בגינן חוזי רכישה. 

נכון ליום 31 בדצמבר 2023, היקף הפרויקטים בביצוע של החברה הינו 3,494 יח"ד (חלק החברה 3,280 יח"ד) ב-16 פרויקטים ברחבי הארץ, מתוכן נמכרו 1,668 יח"ד (חלק החברה 1,640 יח"ד) בתמורה כספית של כ-3.1 מיליארד שקל (חלק החברה כ-3 מיליארד שקל).

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ליום 31 בדצמבר 2023, הסתכם בכ-2 מיליארד שקל ומהווה כ-31.9% ממאזן החברה.

לגרף דמרי לחצו כאן

114 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 69.22 מיליון בדמרי
קרנות נאמנות שמחזיקות את דמרי. לרשימה המלאה
x