לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח הראל - מרץ 2024

הראל ביטוח

 

Photo Pawikorn Yospimsarn Dreamstime.comPhoto Pawikorn Yospimsarn Dreamstime.com

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/04/2024

ממשק תשואה ליצוא - ביטוח

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

יתרה

98

88

הראל מסלול כללי

מרץ

    2.18% 

     4.32% 

   10.76% 

   14.85% 

   32.17% 

     4.72% 

   5.74% 

    21,482,970.91 

171

89

הראל מסלול אג"ח ללא מניות

מרץ

    0.58% 

     0.92% 

     4.09% 

     1.51% 

     7.01% 

     0.50% 

   1.36% 

         991,780.98 

92

90

הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)

מרץ

    1.12% 

     1.86% 

     5.75% 

     7.37% 

   18.50% 

     2.40% 

   3.45% 

      5,109,688.67 

93

91

הראל מסלול אג"ח (עד 10% מניות)

מרץ

    0.77% 

     1.06% 

     3.79% 

     4.38% 

   12.88% 

     1.44% 

   2.45% 

      1,100,592.25 

94

92

הראל מסלול מניות

מרץ

    3.97% 

     8.26% 

   20.31% 

   22.96% 

   58.10% 

     7.13% 

   9.59% 

      2,961,290.12 

174

93

הראל מסלול שקלי טווח קצר

מרץ

    0.34% 

     1.06% 

     4.63% 

     5.42% 

     5.95% 

     1.77% 

   1.16% 

         812,991.79 

100

163

הראל מסלול חו"ל

מרץ

    4.43% 

     5.41% 

   16.44% 

   25.20% 

   41.41% 

     7.78% 

   7.18% 

      3,012,117.31 

101

177

הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

מרץ

  -0.21% 

   -0.11% 

     1.92% 

   -2.05% 

     0.50% 

   -0.69% 

   0.10% 

         193,898.33 

102

178

הראל מסלול אג"ח קונצרני

מרץ

    1.02% 

     1.98% 

     8.81% 

     5.54% 

   14.43% 

     1.81% 

   2.73% 

         352,048.45 

103

195

הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר

מרץ

    0.34% 

     1.06% 

     4.63% 

     5.42% 

     5.95% 

     1.77% 

   1.16% 

           54,317.21 

104

196

הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות

מרץ

    0.58% 

     0.92% 

     4.09% 

     1.51% 

     7.01% 

     0.50% 

   1.36% 

           61,147.30 

105

197

הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות

מרץ

    3.97% 

     8.26% 

   20.31% 

   22.96% 

   58.10% 

     7.13% 

   9.59% 

         187,323.44 

175

8592

הראל מסלול אג"ח חו"ל

מרץ

    3.54% 

     2.53% 

     9.67% 

   12.27% 

   21.09% 

     3.93% 

   3.90% 

         132,965.78 

108

9561

הראל מסלול פאסיבי כללי

מרץ

    2.52% 

     4.86% 

   12.42% 

     9.96% 

   19.11% 

     3.22% 

   3.56% 

         419,824.10 

6571

9562

הראל מסלול לבני 50 ומטה

מרץ

    2.41% 

     4.70% 

   11.67% 

   14.42% 

   33.31% 

     4.59% 

   5.92% 

      2,734,677.11 

6572

9563

הראל מסלול לבני 50 עד 60

מרץ

    2.12% 

     4.12% 

   10.87% 

   13.36% 

   29.38% 

     4.27% 

   5.29% 

      1,606,044.80 

6573

9564

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

מרץ

    1.36% 

     2.60% 

     7.33% 

     8.17% 

   19.83% 

     2.65% 

   3.68% 

      1,813,981.73 

6451

9565

הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מרץ

    2.14% 

     4.21% 

   11.63% 

   12.42% 

   28.27% 

     3.98% 

   5.11% 

      2,389,165.00 

6452

9566

הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה

מרץ

    1.22% 

     2.22% 

     7.34% 

     6.79% 

   17.81% 

     2.21% 

   3.33% 

      1,013,118.48 

183

11400

הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50

מרץ

    2.41% 

     4.70% 

   11.67% 

   14.42% 

   33.31% 

     4.59% 

   5.92% 

           30,977.96 

178

11402

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה

מרץ

    1.36% 

     2.60% 

     7.33% 

     8.17% 

   19.83% 

     2.65% 

   3.68% 

         238,429.93 

182

11403

הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה

מרץ

    2.14% 

     4.21% 

   11.63% 

   12.42% 

   28.26% 

     3.98% 

   5.10% 

      1,606,076.04 

181

11404

הראל-מסלול משתתף ברווחים אג"ח עד 20% במניות לקבלי קצבה

מרץ

    1.22% 

     2.22% 

     7.34% 

     6.79% 

   17.81% 

     2.21% 

   3.33% 

         531,398.10 

184

11401

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60

מרץ

    2.12% 

     4.12% 

   10.87% 

   13.36% 

   29.38% 

     4.27% 

   5.29% 

         146,111.49 

202

15029

הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות

מרץ

    4.02% 

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

          -  

           32,059.13 

194

13437

הראל מחקה  מדד ת"א 35

מרץ

    3.19% 

     7.92% 

   15.66% 

   24.63% 

           -  

     7.62% 

          -  

         163,774.46 

190

13433

הראל מחקה מדד ממשלתי שקלי ריבית קבועה

מרץ

  -0.48% 

   -0.78% 

     0.87% 

   -9.47% 

           -  

   -3.26% 

          -  

           36,542.32 

191

13434

הראל מחקה מדד S&p500

מרץ

    6.58% 

   12.23% 

   35.17% 

   51.35% 

           -  

   14.81% 

          -  

      1,491,977.69 

197

14414

הראל מסלול עוקב מדדים גמיש

מרץ

    2.29% 

     4.85% 

   14.96% 

           -  

           -  

           -  

          -  

           48,867.84 

192

13435

הראל מחקה מדד ממשלתי 5-10

מרץ

  -0.11% 

   -0.34% 

   -0.05% 

   -4.44% 

           -  

   -1.50% 

          -  

           44,279.93 

196

14211

הראל מסלול קיימות

מרץ

    3.72% 

     1.93% 

   -1.75% 

           -  

           -  

           -  

          -  

           11,600.41 

193

13436

הראל מחקה מדד תל בונד 60

מרץ

    0.81% 

     1.54% 

     6.48% 

     2.97% 

           -  

     0.98% 

          -  

         144,468.23 

185

12981

הראל מסלול הוני ללא אג"ח

מרץ

    2.80% 

     5.06% 

     8.54% 

   15.27% 

           -  

     4.85% 

          -  

         202,864.77 

20002

259011

הראל-קרן ט'

מרץ

    2.04% 

     4.02% 

   10.71% 

   15.69% 

   33.60% 

     4.98% 

   5.96% 

         938,930.68 

20003

259012

הראל-קרן י' ישנה

מרץ

    2.28% 

     4.49% 

   11.61% 

   16.24% 

   35.97% 

     5.14% 

   6.34% 

    24,465,870.37 

20004

259013

הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04

מרץ

    2.28% 

     4.49% 

   11.61% 

   16.24% 

   35.97% 

     5.14% 

   6.34% 

         850,943.19 


התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

x